Ponuky:

referent kultúry, redaktor a moderátor

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : referent kultúry, redaktor a moderátor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. úplné SŠ vzdelanie s maturitou, všeobecný spoločenský prehľad, zodpovednosť, zabezpečovanie kultúrnych podujatí, príprava príspevkov do relácií, moderovanie v obecnej TV. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, motivačný list a súhlas na spracovanie osobných údajov zaslať najneskôr do 14.07.2017 do 12 hod. na adresu obce. Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke obce. zdravotne postihnutého absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

automechanik – pneuservis

Ponúkame pracovnú pozíciu : automechanik – pneuservis


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: VPM bolo vytvorené v rámci § 51a zákona č. 5/2004 Z.z. OSZ (prvé pravidelne platené zamestnanie), preto je vhodné len pre uchádzačov do 25 rokov veku evidovaných min. 3 mesiace na úrade práce, alebo pre uchádzačov do 29 rokov veku evidovaných min. 6 mesiacov na úrade práce, vyučenie, najlepšie v príslušnom odbore, práca automechanika, práca so zákazníkmi – preberanie zákazok, … prax je vítaná, výkon : Ľubica, osobné stretnutie po telefonickom dohovore pracovný pomer, práca v mladom kolektíve, stravné lístky
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

terénny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : terénny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: nižšie stredné odborné vzdelanie, aj vyššieho vzdelania, pracovné skúsennosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, miestom výkonu práce je rómska osada na ulici Poľnej v obci Ľubica a kancelária TSP v priestoroch Obecnej budovy na Vrbovskej ulici č. 451/4, Ľubica, ide o asistenciu terénnemu sociálnemu pracovníkovi (TSP) pri výkone jeho povinností, pod vedením TSP aktívne vyhľadáva a kontaktuje potencionálnych klientov, poskytuje informácie smerujúce k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb, sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií, pripravuje stretnutia s rodinami klientov a pod. Výberové konanie sa uskutoční dňa 13.06.2017 o 9,00h v priestoroch zasadačky na OÚ v Ľubici, záujemcovia vo svojej žiadosti si jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (terénny sociálny pracovník, terénny pracovník, alebo obe pozície), žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu OÚ najneskôr do 05.06.2017, po termíne doručené žiadosti nebudú akceptované. Požadované doklady : – žiadosť s uvedením pozície – životopis (odporúča sa forma Europass) – doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – môžu byť doručené aj odporúčania alebo hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov, certifikáty zo školení a pod. – čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, alebo výpis z RT nie starší ako 3 mesiace. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke obce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

klampiar, pokrývač, tesár

Ponúkame pracovnú pozíciu : klampiar, pokrývač, tesár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. nižšie stredné odborné vzdelanie, aj vyššieho vzdelania, klampiarske práce, pokrývačske práce, hydroizolácie, tesárske práce, prax, výkon : SR absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

terénny sociálny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : terénny sociálny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: VŠ I. stupňa, VŠ II. stupňa – sociálna práca, psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa, pedagogické zameranie, ide o aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potencionálnych klientov, zabezpečovanie sociálnych služieb a pod. Výberové konanie sa uskutoční dňa 13.06.2017 o 9,00h v priestoroch zasadačky na OÚ v Ľubici, záujemcovia vo svojej žiadosti si jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (terénny sociálny pracovník, terénny pracovník, alebo obe pozície), žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu OÚ najneskôr do 05.06.2017, po termíne doručené žiadosti nebudú akceptované. Požadované doklady : – žiadosť s uvedením pozície – životopis (odporúča sa forma Europass) – doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – môžu byť doručené aj odporúčania alebo hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov, certifikáty zo školení a pod. – čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, alebo výpis z RT nie starší ako 3 mesiace. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke obce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocný pracovník v drevovýrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník v drevovýrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce v drevárskej výrobe. absolventa Bez výhod.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Stolár – montážnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stolár – montážnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výroba a montáž stolárskych výrobkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií