Ponuky:

Majster na montáži stavieb

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Majster na montáži stavieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: riadenie stavebnej skupiny (5-7), administratíva, zodpovednosť za kvalitu práce a dodržiavanie termínov isté zamestnanie počas celého roka, služobné auto, služobný telefón, ubytovanie zadarmo, platené zaškolenie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Montážny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montážny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: montážne práce na stavbe drevodomov – práca v Rakúsku ubytovanie a firemné vozidlo na prepravu zdarma
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lekárnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekárnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: magister vo verejnej lekárni ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodný zástupca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný zástupca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obchodovanie s hovädzím mäsom, sprostredkovanie predaja HM, komunikácia s úradmi v Macedónskej republike a Turecku v macedónskom a tureckom jazyku, komunikácia s colným úradom. ubytovanie, stravovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava pracoviska na prevádzku, uplatňovanie zásad hygieny, jednoduchá obsluha, vybavenie objedávok, podávanie nápojov. Pracovný čas od 11.00 do 22.15 hod. (krátky – dlhý týždeň) absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavač malej lesnej a záhradnej techniky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač malej lesnej a záhradnej techniky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predavač so zameraním na lesnú a záhradnú techniku s vykonávaním inštalácie strojov u zákazníka a drobných servisných prác. Pracovný čas: PO – PI od 8.00 do 16.30 hod., SO od 8.30 do 11.30 hod. Možnosť získania osvedčenia na obsluhu ručnej motorovej píly
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zvárač CO2

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač CO2


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zváranie rámov a iných konštrukcií absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Office asistent Lučenec

Ponúkame pracovnú pozíciu : Office asistent Lučenec


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – komunikácia s klientmi – hospodárska korešpondencia – administratívne vedenie kancelárie – komunikácia so zahraničnými partnermi v anglickom jazyku ( slovom aj písmom ) – komunikácia so štátnymi orgánmi – plnenie ďalších úloh podľa pokynov nadriadeného – možnosť pracovať v stabilnej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou – trvalý pracovný pomer – zaujímavé finančné ohodnotenie – sociálny program – atraktívne pracovné prostredie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Stavbyvedúci

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavbyvedúci


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Dozorovanie stavieb vykonávaných zamestnávateľom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Inštruktor sociálnej rehabilitácie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Priama činnosť pri prijímateľoch s.s. s najvyššou mierou podpory, pomoc pri individuálnom plánovaní, pri sebaobslužných a hygienických úkonoch, doprevádzaní na voľnočasové aktivity, k lekárom, aktivizácia prijímateľov s.s. absolventa mladistvého Stravné lístky, dovolenka v zmysle Vyššej kolektívnej zmluvy 5 týždňov do dovŕšenia 33 rokov veku a od dovŕšenia 33 rokov veku 6 týždňov + 5 dní dodatková dovolenka.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sociálny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sociálny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Priama činnosť a kontakt s klientmi s najvyššou mierou podpory. Vykonávanie aktivít sociálnej rehabilitácie, ktoré sú zamerané na podporu samostatnosti, nezávislostí a sebestačnosti, na formovanie praktických návykov a zručností v oblasti sebaobslužných návykov, starostlivosti o domácnosť, vzdelávania, nadväzovania vzťahov v komunite, voľnočasových aktivít, orientovaní sa v každodennom živote, v prostredí. Poskytovanie podpory pri plánovaní priebehu sociálnych služieb podľa potrieb prijímateľov s.s. Aktivizácia a sprevádzanie na rôzne voľnočasové aktivity, vybavovabie na úradoch k lekárom. absolventa stravné lístky, dovolenka v zmysle Vyššej kolektívnej zmluvy 5 týždňov do dovŕšenia 33 rokov veku a od dovŕšenia 33 rokov veku 6 týždňov + nárok na dodatkovú dovolenku v rozsahu 1 týždňa vzniká zamestnancom, ktorí pracujú pri priamom ošetrovaní, alebo pri obsluhe duševne chorých, alebo mentálne postihnutých aspoň v rozsahu polovice určeného týždenného pracovného času
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Elektrikár – údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár – údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Údržba a oprava strojno-technologického zariadenia a bežné elektrikárske práce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodný zástupca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný zástupca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj krmív pre spoločenské zvieratá.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Servisný technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Servisný technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Servis registračných pokladníc, PC, inštalácia SW, školenie zákazníkov. Preobsadenie PM vytvoreného s FP v rámci NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Normovač a správca ERP

Ponúkame pracovnú pozíciu : Normovač a správca ERP


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Normovanie výrobných činností /časové snímky…/, zadávanie do ERP systému a ich následné vyhodnocovanie/hodnotenie zamestnancov/, vyhodnocovanie využitia pracovného času, vyhodnocovanie a vytváranie cenových kalkulácií výrobkov, optimalizácia skladových zásob, udržiavanie systému Helios… Vhodní uchádzači so strojárskym vzdelaním si môžu zaslať životopis na mailovú adresu zamestnávateľa, resp. sa môžu kontaktovať telefonicky s Ing. Konopkom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodný zástupca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný zástupca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obchodovanie s hovädzím mäsom, sprostredkovanie predaja HM, komunikácia s úradmi v Macedónskej republike a Turecku v macedónskom a tureckom jazyku, komunikácia s colným úradom. ubytovanie, stravovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií