Ponuky:

Sociálny pracovník detského domova v teréne

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sociálny pracovník detského domova v teréne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca sociálneho pracovníka v detskom domove, práce v teréne s biologickými rodinami detí zverených do zariadenia, účel sanácia rodiny Organizácia s dlhoročnou skúsenosťou (vznik v roku 1993), rôznorodá činnosť (nie monotónna práca), rast osobnosti a zručností (účasť na kurzoch a ďalšom vzdelávaní). Mzda v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Sociálny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sociálny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca sociálneho pracovníka v zariadení sociálnych služieb Radošina – sociálne poradenstvo, priama sociálna činnosť s klientmi, vypracovávanie individuálnych plánov, plánov sociálnej rehabilitácie, spolupráca s odborným tímom zariadenia, lekármi, rodinnými príslušníkmi klientov spoločné výlety, rekreačné s športové aktivity Organizácia s dlhoročnou skúsenosťou (vznik v roku 1993), rôznorodá činnosť (nie monotónna práca), rast osobnosti a zručností (účasť na kurzoch a ďalšom vzdelávaní). Mzda v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Opravovanie a vymieňanie poškodených častí nábytku, elektrických prístrojov, elektroinštalačného a vodoinštalačného materiálu (menej náročné opravy). – Montovanie a demontovanie svietidiel, vypínačov, elektrických zásuviek, vypálených žiaroviek a žiariviek, vodovodných batérií, kľučiek, zámok a pod. – Vymieňanie prasknutého a utesňovanie presakujúceho či inak poškodeného vodovodného potrubia, umývadiel, toaliet, sprchových kútov, vaní, pisoárov a pod. – Zodpovedá za prevádzku, čistotu a poriadok v dielni. – Vykonávanie záznamov do prevádzkových denníkov, starostlivosť o pridelené náradie a iné zverené hodnoty. zdravotne postihnutého Osobnostný a odborný rast, rôznorodá činnosť, tímová práca.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič nákladného vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vodič nákladného 12-tonového vozidla
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič nákladného vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vodič nákladného 12-tonového vozidla
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií