Ponuky:

Obchodník/predavač

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodník/predavač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: predaj stavebného materiálu, cenové ponuky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Čašník/servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník/servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha zákazníkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Prípravné práce pred zváraním hliníkových konštrukcií – Ohýbanie kovov – Odmasťovanie a konzervovanie – Rovnanie detailov a zostáv na hydraulickom lise – Montáž hotových výrobkov Pracovné miesto je vytvorené v súvislosti s projektom EÚ (ERDF) pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov veku s evidenciou na Úrade Práce v minimálnej dĺžke 6 mesiacov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obrábač kovov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obrábač kovov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Nastavovanie obrábacích strojov – Čítanie výkresovej dokumentácie – Opracovávanie polovýrobkov – Vykonávanie jednoduchých povrchových úprav polovýrobkov Pracovné miesto je vytvorené v súvislosti s projektom EÚ (ERDF) pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov veku s evidenciou na Úrade PSVR v minimálnej dĺžke 6 mesiacov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

predavač

Ponúkame pracovnú pozíciu : predavač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: predaj rozličného tovaru, preobsadenie pracovného miesta v rámci Projektu XXI – podmienkou je vek do 29 rokov a evidencia na úrade práce min. 3 mes.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Nábehový technológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nábehový technológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zavádza strojné a technické limity a postupy pre materiály, procesy, metódy, dizajny a postupy v podniku. – Vyvíja/vypracováva zodpovedajúce normy dizajnu a výroby nových výrobkov s využitím najnovších informácií o materiáloch, technológiách a výrobných procesoch – Pripravuje podrobné rozbory a plány k určeniu komponentov a materiálov prijateľných k špecifickému využitiu – Overuje, či stanovené normy vedú k najefektívnejšiemu využitiu materiálu a pracovnej sily s dôrazom na bezpečnosť a životnosť finálneho výrobku – Kontroluje normy pripravené odborníkmi z iných oddelení tak, aby boli v súlade s aktuálne platnými normami – Zabezpečuje znalosť štandardných postupov a spolupráce jednotlivých projektových skupín – Využíva informačné technológie na získanie prehľadu o optimálnom stave skladovania a odberu pomocou manuálnych alebo automatizovaných metód
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Inšpektor kvality (KMS)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Inšpektor kvality (KMS)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vykonávanie kontroly procesu výrobkov náhodným výberom z procesu – Vykonávanie záznamov z kontroly – Zisťovanie a zaznamenávanie možných odchýlok zistených počas merania – Vykonávanie deštrukčných skúšok zvarov vzoriek ako aj ostatných výrobkov podľa požiadaviek zákazníka. Následne ich vyhodnotenie a zaevidovanie do elektronického systému – Vykonávanie meraní vzoriek podľa požiadaviek zákazníka a posudzovanie ich zhody s výkresom, predpisom TPV a normami – Vypracovanie dokumentov PPAP podľa požiadaviek zákazníka, elektronická evidencia v systéme a ich odoslanie k zákazníkovi prostredníctvom internetu alebo priloženie dokumentácie k výrobkom fyzicky – Kontrolovanie dodržiavania technologickej disciplíny pri výrobe vzoriek v súlade s predpisom TPV a normami – Nezávisle posudzovanie zhody alebo nezhody vzoriek podľa požiadaviek zákazníka – Aktívne sa zapájanie do procesu riešenia reklamácií, vzoriek od zákazníka – Informovanie TPV a dielenských technológov o meraní vzoriek cez PS v systéme EM KMS
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zvárač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné stavebné práce, prípravarske práce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávanie zámočníckych prác.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Správca budovy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Správca budovy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zabezpečovanie pravidelnej kontroly budov a zariadení – vykonávanie každodennej údržby budov a zariadení – navrhovanie, realizovanie a reportovanie nápravných opatrení – plánovanie preventívnej údržby a revízií zariadení – komunikovanie s externými dodávateľmi tovarov a služieb, týkajúcich sa údržby budov a zariadení – vykonávanie elektických revízií zariadení v celom závode – zúčastňovanie sa na zlepšovaní súčasných zariadení a podporovanie inštalácie nových zariadení
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Výrobný manažér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Výrobný manažér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – organizovať a koordinovať výrobu – riadiť tím inžinierov orientovaných na zákazníka (kvalita, proces, logistika…) – sledovanie hlavných ukazovateľov výroby a kvality – účasť na zmenových konaniach – podpora nábehu nových výrobkov v závode – vypracovávanie analýz – optimalizácia výrobnej linky, hodnotenie interného posudzovania výkonnosti – zabezpečiť plynulý chod výroby na splnenie potrieb zákazníka – navrhovanie zlepšení procesov vo výrobe
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Stavebný robotník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavebný robotník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: stavebný robotník, pomocný stavebný robotník – práca pri pokladaní kanalizácie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Inžinier kvality

Ponúkame pracovnú pozíciu : Inžinier kvality


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zodpovedá za plnenie špecifických požiadaviek zákazníka týkajúcich sa kvality, – navrhuje zmeny a odchýlky na základe analýz z chýb a nezhôd hotových výrobkov, výsledkov externých auditov a sťažností konečného užívateľa, – spracováva kontrolné postupy pre špecifický výkon kontroly kvality hotových výrobkov, – navrhuje nápravné a preventívne opatrenia na zlepšenie kvality výrobku a procesu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií