Ponuky:

Operátorka výroby

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátorka výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: spájkovanie, testovanie, lepenie, nakladanie súčiastok do DPS
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Výrobný pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Výrobný pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výroba betónových výrobkov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor vo výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor vo výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Kontrola dodržiavania pracovných postupov • Preberanie zmeny • Starostlivosť o zverené pracovisko (čistota, usporiadanie pracoviska …) • Hlásenie vzniknutých nezhôd v procese výroby • Vedenie záznamov výrobného procesu • Vizuálna kontrola produktov vo výrobnom procese • Zodpovednosť sa správne označenie a balenie produktov • Dodržiavanie pracovného postupu podľa platných pracovných a baliacich postupov • Odhaľovanie a poukazovanie na odchýlky vyskytujúce sa vo výrobnom procese a súvisiacich procesoch • Plnenie pokynov vedenia organizácie a priameho nadriadeného • Operátor 100% zodpovedá za kvalitu výrobku a jeho balenia • Zabezpečenie efektivity výrobného procesu • Dosiahnutie kvalitatívnych cieľov výrobného procesu • Zabezpečenie požiadaviek zákazníka • Minimalizácia nákladov na nekvalitu • Zabezpečenie dobrej pracovnej atmosféry
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Administratívna pracovníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívna pracovníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Skladové hospodárstvo, vystavovanie DL, komunikácia s odberateľmi a iné.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie kancelárií
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zoraďovač vstrekovacích lisov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zoraďovač vstrekovacích lisov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Kontrola dodržiavania pracovných postupov • Zodpovedá za správne nastavenie lisov a všetkých mechanizmov a zariadení pripojených k lisom • Zabezpečuje spúšťanie a uvoľnenie sériovej výroby v súlade s výrobnou dokumentáciou, vyhotoví prvú vzorku na odsúhlasenie procesnej kvalite • Zabezpečuje počas celej pracovnej zmeny dodržiavanie správneho výrobného cyklu na lisoch podľa výrobnej dokumentácie bez akýchkoľvek zmien • Kontroluje výrobný proces na strojoch a vyhodnocuje dĺžku výrobného cyklu a iné výrobné parametre podľa dokumentácie • Informuje zmenového majstra a vedúceho údržby o neplánovaných prerušeniach prevádzky strojov a spolupracuje pri odstraňovaní porúch • Predkladá technické návrhy a riešenia na zlepšenie výrobných procesov, spolupracuje s vedúcim zoraďovačov • Vykonáva základnú údržbu na lisoch podľa predpisov pre výrobu a pre údržbu pred začatím a po ukončení výrobného cyklu tak, aby boli lisy udržiavané v náležitom stave a aby zodpovedali správnej výrobnej dokumentácii • Správa a riadenie záznamov daných platnými pracovnými postupmi • Spolupracuje s oddelením údržby a kvality pri riešení problémov • Informuje zmenového majstra o postupe prác vo výrobe • Uvádza do prevádzky nové stroje, prístroje, nástroje
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: predaj vykurovacej techniky a tiež doprava k zákazníkom treba vodičský preukaz B.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Montážny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montážny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: montáž (mechanická,elektrická) strojov a mechanických zostáv.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií