Ponuky:

Manipulant

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manipulant


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Zabezpečiť prísun materiálu pre jednotlivé interné objednávky k pracoviskám • Zabezpečiť dosypávanie základného materiálu do násypiek a sušiacich pecí a tiež farieb do zmiešavačov • Zabezpečiť obalový a režijný materiál potrebný pre danú výrobu • Zabezpečiť odvoz hotových výrobkov od lisov do skladu • Zabezpečiť odvoz zostatkového, baliaceho a režijného materiálu do skladu • Zabezpečiť vyčistenie sušiacich pecí • Zabezpečiť triedenie odpadu • Dozerať na prevádzku malých drviacich mlynov • Zabezpečiť poriadok a čistotu na výrobnej hale, strojov a zariadení • Plnenie pokynov vedenia organizácie a priameho nadriadeného absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kuchár. S možnosťou ubytovania.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – montáž a inštalácia dosiek plošných spojov, zariadení, ich častí a celkov, podľa platnej elektrotechnickej dokumentácie; – obsluha strojov a zariadení vo výrobnom procese; – dané pracovné miesto je novovytvárané pre muža vo veku do 29 rokov na základe Zmluvy o poskytnutí NFP číslo: KaHR-111SP-1201/0678/76. Názov Projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti a rozvoj ekologickej výroby spoločnosti Eurotron component, a.s. nákupom inovatívnej technológie. KÓD Projektu v ITMS: 251120678. Miesto realizácie Projektu: Závodná 953, Nižná. Kód Výzvy: KaHR-111SP-1201
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií