Ponuky:

Práca na 2 zmeny- obsluha navíjacích automatov NDCA

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Práca na 2 zmeny- obsluha navíjacích automatov NDCA


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Hľadáš prácu, kde bude príjemné prostredie, žiaden prach, hluk a zhon ako pri výrobnej linke? – Práve si ju našla :) – Práca v elektrovýrobe v Novej Dubnici na obsluhu automatov /2-3 zmeny/. Práca je vhodnejšia pre ženy. – Ponúkame 3- 4,8 e/hod v čistom, dlhodobé zamestnanie a veľmi dobrý pracovný kolektív! – Pri pohovore si môžeš prácu vyskúšať, aby si sa vedela rozhodnúť, či je pre Teba tá pravá.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Predavač/ka v predajni mäsa (Nová Dubnica)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/ka v predajni mäsa (Nová Dubnica)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj mäsa, mäsových výrobkov, hydiny, potravinárskeho tovaru, práca s pokladňou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Referent obchodného oddelenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : Referent obchodného oddelenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vykonáva predaj zverenej komodity, výrobkov NES Nová Dubnica s.r.o., SIEMENS A.G. resp. výrobkov iných obchodných partnerov, • vypracováva ponuky výrobného a obchodného tovaru pre zákazníkov, • prijíma a eviduje objednávky od zákazníkov, vyhodnocuje zákazníkov, porovnáva ponuku s objednávkou, spracováva kúpne zmluvy, pripravuje zmluvy o dielo, objednáva tovar resp. zadáva požiadavky do IS, • na základe podkladov z príslušných organizačných jednotiek vystavuje dodacie listy, • na základe pokynov vyhotovuje potvrdenia objednávok – kúpne zmluvy, kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, • sleduje úhradové dispozície v obchodných prípadoch súvisiacich s predmetom predaja, • v spolupráci s celým obchodným oddelením zabezpečuje propagáciu firmy a marketingové aktivity, realizáciu výstavných expozícií podľa plánu výstav, • vedenie motorového vozidla pri zabezpečovaní uvedených činností.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manažér kusových zákaziek – asistent technického manažéra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér kusových zákaziek – asistent technického manažéra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Pod vedením technického manažéra zabezpečuje významné kusové (neopaku-júce sa) zákazky spoločnosti po administratívnej a organizačnej stránke, a to na základe vlastnej alebo cudzej dokumentácie, • plánuje a koordinuje všetky interné etapy zákazky – projekčné práce, progra-movacie práce, výrobu, montáž, skúšky, balenie, expedíciu, • plánuje a koordinuje všetky externé etapy zákazky – šéfmontáž alebo montáž, kontrolu elektrického zapojenia, oživovanie / uvádzanie do chodu, odovzdáva-nie koncovému zákazníkovi, odstraňovanie záručných a pozáručných závad, • plánuje a koordinuje priebeh zákazky, vrátane nárokov na pracovníkov, prostriedky, sledovanie plnenia prác na zákazke, sledovanie rozpočtu, čiastko-vých úloh a termínov v rámci zákazky, • vedie dokumentáciu o plnení zákazky, • vyjednáva so zákazníkom, subdodávateľmi, koncovým užívateľom, • pod vedením technického manažéra vedie rokovania so zákazníkom a projek-tantom o technickej a termínovej špecifikácii zákazky, • administratívne riadi prípravu konštrukčnej a projektovej dokumentácie, • v spolupráci s projektantom elektro objednáva nákupy podľa dokumentácie a nákupy potrebných nevyšpecifikovaných komponentov, sleduje priebeh dodávok a podľa potreby zasahuje, • zadáva požiadavky do výroby, vedie kontrolné dni projektov, koordinuje program a realizáciu skúšok.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

PLC programátor

Ponúkame pracovnú pozíciu : PLC programátor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáme vhodného kandidáta pre oblasť priemyselnej alebo procesnej automatizácie s praktickými skúsenosťami pri programovaní riadiacich systémov fy Siemens, Beckhoff alebo Rockwell a uvádzaní systémov do prevádzky ako v priestoroch firmy tak i u zákazníkov. Pre danú pozíciu je nutná ochota cestovať (i do zahraničia), aktívna znalosť anglického jazyka, nakoľko sa jedná i o medzinárodné projekty. 1. Analýza riešených problémov automatizovaného riadenia strojov a procesov z hľadiska použitia riadiacich systémov (PLC), najmä firmy Siemens. Návrh algoritmov, vytvorenie programov pre systém riadenia, ovládania a regulácie strojov. 2. Špecifikácia HW zariadení a príslušného SW, potrebných na zadanú úlohu s ohľadom na dostatočnú výkonnosť, komunikačné potreby a prípadné budúce rozširovanie riadiaceho systému. Optimalizácia technického riešenia vzhľadom na pomer cena/výkon pri zohľadnení kritéria ceny projektu a zabezpečení minimálnych technických požiadaviek zákazníka. 3. Príprava podkladov pre technicko – obchodné rokovania, účasť na takýchto rokovaniach. Dôsledné obhajovanie záujmov firmy pri takýchto rokovaniach. 4. V potrebnom rozsahu účasť na projekte elektroinštalácie k zadanej úlohe. 5. Účasť na oživovaní (uvádzaní do prevádzky) takto vytvorených systémov a riadiacich programov, ako v priestoroch firmy, tak i u zákazníkov. Úpravy PLC programov na základe požiadaviek zákazníkov a skúseností z prevádzky. 6. Tvorba jednoduchých vizualizácií (HMI) na operátorských paneloch. Spolupráca s HMI špecialistami pri tvorbe zložitých a viacúrovňových HMI a SCADA systémov. 7. Vykonávanie záručných a pozáručných servisných zásahov riadiacich systémov. 8. Úzka spolupráca s nadriadeným a spolupracovníkmi. 9. Vytváranie a vedenie technickej dokumentácie k programom. 10. Poskytovanie technickej pomoci a konzultácií. 11. Riadiaca činnosť pri montáži a uvádzaní do chodu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obsluha navíjacích automatov v NDCA – 2 zmeny

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha navíjacích automatov v NDCA – 2 zmeny


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Hľadáš prácu, kde bude príjemné prostredie, žiaden prach, hluk a zhon ako pri výrobnej linke? – Práve si ju našla :) – Práca v elektrovýrobe v Novej Dubnici na obsluhu automatov /2-3 zmeny/. Práca je vhodnejšia pre ženy. – Ponúkame 3- 4,8 e/hod v čistom, dlhodobé zamestnanie a veľmi dobrý pracovný kolektív! – Pri pohovore si môžeš prácu vyskúšať, aby si sa vedela rozhodnúť, či je pre Teba tá pravá.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Servisný technik riadiacich systémov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Servisný technik riadiacich systémov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu servisného technika riadiacich systémov v oblasti priemyselnej a procesnej automatizácie s dobrou znalosťou PLC fy Siemens, znalosť ďalších systémov ( Beckhoff, Rockwell, Mitsubishi …) je výhodou. Pre danú pozíciu je nutná ochota cestovať (i do zahraničia), občas pracovať cez víkend. Znalosť cudzieho jazyka AJ alebo NJ výhodou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič nákladného vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Firma LIAD s.r.o. hľadá, z dôvodu rozširovania vozového parku spoločnosti, nových kolegov, spoľahlivých vodičov, ktorí majú zodpovedný prístup k práci a majú chuť pracovať na kyvadlovú prepravu Nová Dubnica – Rajec 24t kamiónom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovníčka v elektrovýrobe – obsluha automatov NDCA

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovníčka v elektrovýrobe – obsluha automatov NDCA


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Hľadáš prácu, kde bude príjemné prostredie, žiaden prach, hluk a zhon ako pri výrobnej linke? – Práve si ju našla :) – Práca v elektrovýrobe v Novej Dubnici na obsluhu automatov. / 2-3 zmeny/ Práca je vhodnejšia pre ženy. – Ponúkame 3- 4,8 e/hod v čistom, dlhodobé zamestnanie a veľmi dobrý pracovný kolektív! – Pri pohovore si môžeš prácu vyskúšať, aby si sa vedela rozhodnúť, či je pre Teba tá pravá.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Robotník v elektrotechnike (Nová Dubnica)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Robotník v elektrotechnike (Nová Dubnica)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsadzujeme viacero pozícií v elektrotechnickej výrobe: vizuálna kontrola, testovač s vyhláškou 22, testovač bez vyhlášky, spájkovanie, SMT operátor
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Eôektromechanik na 1 zmenu do Novej Dubnice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Eôektromechanik na 1 zmenu do Novej Dubnice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: NÁPLŇ PRÁCE: – zapájanie rozvodových skríň, – pínovanie a vyväzovanie konektorov, – oživovanie plošných spojov , – ďalšie práce súvisiace s elektrovýrobou (letovanie, pájkovanie..), – práca s výkresovou dokumentáciou – schémy, značky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Práškový lakovač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Práškový lakovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – pripravovanie dielcov pred lakovaním (čistenie, brúsenie, tmelenie, maskovanie), – pripravovanie, miešanie a nanášanie farby striekacími pištoľami na dielce, – kontrolovanie kvality odvedenej práce po dôkladnom vypálení a vytvrdnutí laku, – odstraňovanie vzniknutých nedostatkov v súlade s technologickými postupmi.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zvárač kovov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač kovov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lakýrnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lakýrnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie spoločných priestorov v bytovkách.
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Montážnik v elektrovýrobe v Novej Dubnici

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montážnik v elektrovýrobe v Novej Dubnici


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáš prácu kde bude príjemné prostredie, žiaden prach, hluk a zhon ako pri výrobnej linke? Práve si ju našiel:) Práca v elektrovýrobe v Novej Dubnici pri montáži elektromotorčekov ideálna pre mužov s dobrým zrakom a manuálnou zručnosťou. Ponúkame 3- 4,8 e/hod v čistom, dlhodobé zamestnanie a veľmi dobrý pracovný kolektív! Pri pohovore si môžeš prácu vyskúšať. Práca na 1 zmenu + nadčasy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovníčka v elektrovýrobe – Nová Dubnica

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovníčka v elektrovýrobe – Nová Dubnica


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Hľadáš prácu kde bude príjemné prostredie, žiaden prach, hluk a zhon ako pri výrobnej linke? – Práve si ju našla :) – Práca v elektrovýrobe v Novej Dubnici na obsluhu robotických automatov. / 3 zmeny/ Práca je vhodnejšia pre ženy. – Ponúkame 3- 4,8 e/hod v čistom, dlhodobé zamestnanie a veľmi dobrý pracovný kolektív! – Pri pohovore si môžeš prácu vyskúšať, aby si sa vedela rozhodnúť, či je pre Teba tá pravá.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektromechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektromechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Elektromontážne práce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií