Ponuky:

Skladník – vychystávanie

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník – vychystávanie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • zodpovedá za dodržiavanie systému FIFO a záručnej doby, v prípade nezhody informuje nadriadeného • zodpovedá za správne zaskladňovanie prijatého materiálu na skladové pozície • zodpovedá za správnu manipuláciu s materiálom a evidenciu všetkých skladových pohybov v internom ERP systéme – WISE • zodpovedá za správne pripravenie materiálu do výroby na základe výrobnej objednávky • zodpovedá za riadne označenie vychystaného materiálu sprievodným štítkom a umiestnenie iba do zóny na to určenej • zodpovedá za správne pripravenie a identifikáciu materiálu na odpredaj alebo za účelom kontroly napr. kvalitou • zodpovedá za to aby každý vydávaný material bol identifikovaný a riadne označený interným štítkom • zodpovedá za plnenie ukazovateľov KPI stanovených pre pracovisko vychystávania • vykonáva 1x za rok pravidelnú kontrolu skladových materiálov a produktov – koncoročná inventúra, • vykonáva denné cyklické kontroly zásob materiálu v sklade podľa pokynov nadriadeného • nezhodné produkty /poškodené, skorodované, poškodené obaly/ označí ako nezhodné, izoluje ich do karanténnej zóny a informuje svojho nadriadeného • odpadový materiál z obalov alebo nepotrebné obaly separuje a ukladá do predpísaných odpadových kontajnerov, • prácu v sklade vykonáva podľa ESD pravidiel a riadi sa štandardami 5S a používa pridelené ochranOOPP – zodpovedajúce finančné ohodnotenie – práca v nadnárodnej spoločnsoti – možnsoť profesijného rastu – mzdový systém založený na zručnostiach – príplatok za poobednú zmenu – príspevok na dopravu mimo Novej Dubnice – ubytovanie v Dubnici n/V – dochádzkový bonus – bonus za operatívne výsledky – kurz AJ – možnosť využitia krytej plavárne a iné
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Operátor lakovacej linky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor lakovacej linky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – operátor pre čistiacu a lakovaciu linku vykonáva pravidelnú údržbu podľa plánu v kooperácii s odd. údržby, – sleduje a hlási poruchy oddeleniu údržby, – pravidelne sa stará s o lakovacie rámiky (čistenie, kontrola funkčnosti,..) – kontroluje DPS (dosky plošných spojov) po lakovaní a vykonáva ich opravu, – dodržuje pracovné postupy príslušných ustanovení a dokumentácií – náborový bonus v sume 500€ – zodpovedajúce finančné ohodnotenie – práca v nadnárodnej spoločnosti – možnosť profesijného rastu – mzdový systém založený na zručnostiach – príplatky za poobednú a nočnú zmenu – príspevok na dopravu mimo Novej Dubnice – ubytovanie v Dubnici n/V – dochádzkový bonus – bonus za operatívne výsledky – kurz AJ – možnosť využitia krytej plavárne a iné
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor testovania / Elektromechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor testovania / Elektromechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Testovanie a kontrola dosiek plošných spojov a finálnych produktov, – výmena adaptéru podľa typu výrobku + kontaktácia adaptéra, – kontrola testera pomocou zlatých vzoriek pri začatí výroby, pri každej zmene modelu, prípadne výpadku elektrickej energie, – údržba na pridelených testovacích zariadení podľa plánu, – skenovanie do programov MES a Wise, – zápis hodinových výkazov, – správnosť bookovania a odpisovania produkcie vo Wise, – dodržiavať pridelené pracovné inštrukcie + pracovať v štandarde s postupmi ako 5S, Fifo.,, – základná diagnostika výrobku na základe výsledku testu. – Zodpovedajúce finančné ohodnotenie, – práca v nadnárodnej spoločnosti, – možnosť profesijného rastu, – mzdový systém založený na zručnostiach, – príplatok na poobednú zmenu, – nočný príplatok vysoko nad rámec ZP, – príspevok na dopravu mimo Novej Dubnice, – ubytovanie v Dubnici n/V, – dochádzkový bonus, – bonus za operatívne výsledky, – kurz anglického jazyka, – možnosť využitia krytej plavárne a iné.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač – pokladník Nová Dubnica

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač – pokladník Nová Dubnica


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vedenie pokladne (blokovanie, manipulácia s peniazmi). • Spracovanie dennej uzávierky na pokladni, odvod hotovosti. • Starostlivosť o zverený úsek tovarov. • Kontrola doby spotreby na tovare. • Kontrola správnosti cenoviek. • Starostlivosť o zákazníka. • Ochrana majetkových hodnôt. zdravotne postihnutého absolventa • Prácu v stabilnej spoločnosti. • Poukážky na nákup. • Stravné lístky. • Sociálny program. • Odbornú podporu pri zapracovaní. • Kariérny rast. • Možnosť pracovať aj na skrátený úväzok.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Test Engineer

Ponúkame pracovnú pozíciu : Test Engineer


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • spracovávanie testovacích programov pre IC a funkčné testery, vykonávanie údržby týchto zariadení, zabezpečovanie a komplexná starostlivosť o príslušné testovacie adaptéry, • kompletné spracovanie pracovných postupov a technickej dokumentácie potrebnej pre prevádzku testovacích zariadení, • analyzovať výpadky na jemu zverených testovacích zariadeniach, • navrhuje a implementuje zlepšenia,(FPY, návrhy zlepšení pri „break down“ test zariadení, • zúčastňuje sa CFT meetingov, kvality meetingov, • spolupracuje s ostatnými oddeleniami (ES, Q, Plánovanie) na riešení problémov vo výrobe a navrhuje nápravné opatrenia • podáva návrh na zastavenie výroby v prípade podozrenia problémov s kvalitou výrobku, • spracovávanie reportov zameraných na stav a výstup z testovacích zariadení • pracovať podľa postupov, platnej dokumentácie komunikuje so zákazníkom resp. so zástupcom na strane zákazníka absolventa √ Medzinárodná spoločnosť – medzinárodné prostredie, mladý kolektív √ Možnosť navštevovať bezplatne kurzy anglického jazyka v spoločnosti, √ Kariérny rast, √ Motivujúce finančné ohodnotenie, √ Nefinančné benefity – napríklad firemný večierok na rôzne témy, športový deň takisto pre manželov/manželky + deti, príspevok do III. piliera Stabilita , možnosť využívať krytú plaváreň zdarma, príspevok na obedy nad rámec zákona, každoročná valorizácia platu, mladý kolektív, otvorená komunikácia,príjemná pracovná atmosféra.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár/Kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár/Kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava jedál, pizze a cestovín absolventa Sociálny program, mimoriadne odmeny, % z obratu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár/Kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár/Kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava jedál, pizze a cestovín absolventa Sociálny program, mimoriadne odmeny, % z obratu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník obchodnej prevádzky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník obchodnej prevádzky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Poskytovanie prvotriednych služieb zákazníkom, – práca na pokladni a dopĺňanie tovaru, – zabezpečovanie správnosť regálových etikiet a kvality predávaných výrobkov, – pravidelná kontrola dostupnosti a čerstvosti všetkých potravín, – kontrola dátumov spotreby, – zabezpečenie obslužnosti úseku pultového predaja, – príjem tovaru, – vykonávanie parciálnych inventúr, – práca na ranné zmeny. absolventa – Príspevok na stravovanie, – zamestnanecká karta s trvalou zľavou 10% na nákupy v Tesco (po 6 mesiacoch), – finančná odmena pri pracovnom výročí, – pracovné voľno navyše pri významných životných udalostiach (svadba, úmrtie v rodine, sťahovanie, darovanie krvi atď.), – príspevok na dopravu, – vianočný bonus, – 2x do roka zľava na oblečenie F&F, – 2x do roka kupónová knižka so zľavami v našich obchodoch, – extra ClubCard body, – zvýhodnený paušál Tesco mobile, – zľavy v obchodoch v nájomných zónach Tesco, – zľavy u našich partnerov, – mnoho ďalších výhod.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manažér vývoja procesu/Process Development Manager

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér vývoja procesu/Process Development Manager


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Riadenie a koordinovanie pridelených projektov, – spolupráca pri zavádzaní nových projektov do výroby, – tvorba projektových plánov s dôrazom na dodržiavanie kvalitatívnych parametrov, – vypracovávanie cenových kalkulácií, sledovanie a vyhodnocovanie efektivity vynaložených nákladov za pridelené projekty, – pravidelné monitorovanie a reportovanie stavu projektov, – implementáciu a riadenie projektových zmien, – vyhodnocovanie projektov, – vedenie a manažovanie projektov tak, aby boli projekty pri dodržaní termínov, rozpočtu, kvality výstupov ukončené s pozitívnym hospodárskym výsledkom a k spokojnosti zákazníka, – komunikácia so zákazníkom a dodávateľmi, – predkladanie predbežných riešení zákazníkom, – prerozdeľovanie úloh a personálnych kompetencií pri tvorbe projektov, – preverovanie návrhov a plánov projektov v nadväznosti na stanovanie optimálnych časových limitov, potrebných zdrojov a personálnych požiadaviek, – zabezpečovanie dodržiavania stanovených kvalitatívnych štandardov a firemných postupov, – komunikácia s jednotlivými oddeleniami spoločnosti, – pravidelný reporting vedeniu spoločnosti, – dodržiavanie BOZP a PO, a všetkých interných predpisov spoločnosti, – plní pokyny nadriadeného pracovníka.) Plní pokyny nadriadeného. – Jazyková príprava, – motivačný sociálny program, – práca v dynamicky sa vyvíjajúcej spoločnosti so zahraničnou majetkovou účasťou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manažér kvality

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér kvality


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: 1. Riadi proces budovania, udržiavania a rozvoja systému kvality podľa ISO TS 16949, ISO 14 001 a podľa štandardov definovaných zákazníkom 2. Zodpovednosť za zavádzanie nových projektov, ich riadenie a koordinácia 3. Stanovuje a optimalizuje procesy manažmentu kvality v celej organizácii 4. Podieľa sa na tvorbe interných smerníc týkajúcich sa systému riadenia kvality, koordinuje tvorbu interných smerníc ostaných oddelení spoločnosti a následne kontroluje ich dodržiavanie 5. Presadzuje a aplikuje moderné metódy a nástroje managementu kvality, 6. Vedenie, motivácia a zaškoľovanie podriadených pracovníkov 7. Zabezpečuje interne školenie týkajúce sa požiadaviek noriem ISO TS 16 949, ISO 14001 a štandardov zákazníka 8. Definovanie programu interných auditov – systémových, procesných, produktových a sledovanie plnenia programu auditov + priama účasť ako interný audítor 9. Tvorba plánov kvality, definovanie KPI, zabezpečenie systému sledovania nákladov na nekvalitu a ich znižovanie 10. Zodpovednosť za prípravu spoločnosti na certifikačné audity podľa ISO 14 001 a ISO TS 16 949 a koordinovanie nápravných opatrení zo zistení počas auditov 11. Zodpovednosť za prípravu na zákaznícke audity a koordinovanie nápravných opatrení zo zistení počas auditov jazyková príprava, motivačný sociálny program, práca v dynamicky sa vyvíjajúcej spoločnosti so zahraničnou majetkovou účasťou
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predajca – nákupca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca – nákupca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predajca a nákupca vykurovacej techniky mladistvého Zaučenie v kolektíve, teplé jedlo, dlhodobé zamestnanie, prémie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Junior Test inžinier

Ponúkame pracovnú pozíciu : Junior Test inžinier


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Spracovávanie testovacích programov pre IC a funkčné testery, vykonávanie údržby týchto zariadení, zabezpečovanie a komplexná starostlivosť o príslušné testovacie adaptéry, • kompletné spracovanie pracovných postupov a technickej dokumentácie potrebnej pre prevádzku testovacích zariadení, • analyzovať výpadky na jemu zverených testovacích zariadeniach, • navrhuje a implementuje zlepšenia,(FPY, návrhy zlepšení pri „break down“ test zariadení, • zúčastňuje sa CFT meetingov, kvality meetingov, • spolupracuje s ostatnými oddeleniami (ES, Q, Plánovanie) na riešení problémov vo výrobe a navrhuje nápravné opatrenia • podáva návrh na zastavenie výroby v prípade podozrenia problémov s kvalitou výrobku, • spracovávanie reportov zameraných na stav a výstup z testovacích zariadení, • pracovať podľa postupov, platnej dokumentácie, komunikuje so zákazníkom resp. so zástupcom na strane zákazníka. absolventa • Medzinárodná spoločnosť – medzinárodné prostredie, mladý kolektív. • Možnosť navštevovať bezplatne kurzy anglického jazyka v spoločnosti. • Kariérny rast. • Motivujúce finančné ohodnotenie. • Nefinančné benefity – napríklad firemný večierok na rôzne témy, športový deň takisto pre manželov/manželky + deti, príspevok do III. piliera Stabilita , možnosť využívať krytú plaváreň zdarma, príspevok na obedy nad rámec zákona, každoročná valorizácia platu, mladý kolektív, otvorená komunikácia,pružný pracovný čas, … a iné.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistent /asistentka riaditeľa

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent /asistentka riaditeľa


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Administratívna podpora riaditeľa, komplexné vedenie agendy riaditeľa. • Plánovanie a koordinovanie pracovného programu nadriadeného. • Zabezpečenie interných a externých mítingov, organizovanie porád a služobných ciest. • Evidencia a administrácia agendy, korešpondencie, vybavovanie telefonátov, písanie dokumentov. • Príprava prezentácií. • Zápisy z porád. • Zabezpečenie a vyúčtovanie služobných ciest a iných nákladov. • Riešenie operatívnych úloh. • Preklad dokumentov z angličtiny do korejčiny, a naopak, tlmočenie. • Jazyková príprava. • Motivačný sociálny program. • Práca v dynamicky sa vyvíjajúcej spoločnosti so zahraničnou majetkovou účasťou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií