Ponuky:

Obchodník

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • aktívne vyhľadávanie /interné databázy, verejné firemné databázy, osobné kontakty na výstavách, konferenciách a iné zdroje/ a kontaktovanie nových zákazníkov, dohodovanie osobných stretnutí, • príprava na stretnutia, identifikovanie a analýza možných potrieb zákazníka, • osobné stretnutia so zákazníkmi, aktívna komunikácia s potencionálnymi zákazníkmi, • prezentácia produktov, ich výhody a funkcionality, odporúčanie služieb, ktoré najlepšie napĺňajú požiadavky zákazníka, • vypracovanie cenových ponúk a ich prezentácia, • uzatváranie obchodných prípadov / zmlúv, • budovanie vzťahov, starostlivosť o klienta.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Chemik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Chemik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: riadenie a obsluha výrobných zariadení, dovoz surovín, stáčanie cisterien do kontajnerov, odoberanie vzoriek, príprava výrobkov na expedíciu
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vedúci údržby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci údržby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Riadenie a koordinácia činností zamestnancov údržby v súlade s plánom údržby. – Koordinácia prác a dozeranie dodávateľských organizácií, fyzický výkon údržby na spracovaných zariadeniach a objektoch vrátane areálov. – Kontrola bezpečnosti práce a technologických predpisov a používanie pridelených OOPP na pracovisku. – Spracováva plány opráv a údržby jednotlivých zariadení a spotreby ND. – Zadáva požiadavky na nákup ND, náradia, OOPP pre potreby oddelenia SZF. – Pripravuje podklady pre spracovanie plánu na reprodukciu ZF. – Odoberá ND, náradie a OOPP zo skladov MTZ pre potreby oddelenia. – Zabezpečuje a kontroluje údržbu vykonávanú dodávateľsky. – Zabezpečuje odstránenie zistených závad po revíziách. – Plní všetky ďalšie nariadenia a príkazy nadriadených, zabezpečuje plnenie operatívnych úloh. – Zabezpečuje montáž výrobných liniek podľa plánu výroby a pokynov TPV. – Zodpovedá za hospodárne využitie materiálu, energie, náradia a OOP. Zabraňuje jeho neoprávnenému použitiu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Technológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Príprava pracovných postupov pre nové výrobky. – Optimalizácia technologických postupov. – Vytváranie a spracovanie kusovníkov. – Zodpovednosť za zvolené pracovné postupy a parametre z hľadiska požadovaných výrobných parametrov. – Prejednávanie externej kooperácie z hľadiska technológie. – Určovanie strojov, zariadení a nástrojov pre konkrétnu výrobu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obchodný manažér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný manažér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Budovanie a udržiavanie vzťahov s existujúcimi zákazníkmi, vyhľadávanie a nadväzovanie nových obchodných vzťahov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií