Ponuky:

Pracovník čerpacej stanice (Banská Bystrica)

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník čerpacej stanice (Banská Bystrica)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha čerpacej stanice Slovnaft. Práca za pokladňou, príprava občerstvenia, dokladanie tovaru, udržiavanie čistoty v priestoroch čerpacej stanice.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Pracovníčka čistiarne

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovníčka čistiarne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: chemické čistenie odevov, žehlenie odevov, práca s pokladňou, komunikácia s ľuďmi
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Univerzálny obrábač kovov – brusič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Univerzálny obrábač kovov – brusič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – samostatná práca na konvenčných brúskach a ďalších zariadeniach podľa pokynov nadriadeného, – kvalitné vykonanie práce v predpísanom termíne, – dodržiavanie BOZP, PO a iných predpisov čistoty a poriadku na pracovisku, – dodržiavanie interných smerníc zamestnávateľa, – vykonávanie predpísanej údržby stroja, na ktorom je vykonávaná práca, – dôsledné vedenie predpísanej evidencie (dochádzka, pracovné výkony, sprievodky dielca, merací protokol a pod.) – zodpovednosť za dodržiavanie efektivity práce podľa technologického postupu, – zodpovednosť za zverený inventár. 1. Motivačné odmeny: – za dochádzku + 100 € mesačne, – za zmennosť + 80 € mesačne, za odpracované roky 200 € – 600 € ročne (podľa odpracovaných rokov). 2. Prémie podľa dohody do výšky 100% základnej zložky mzdy. 3. Ponúkame náborový príspevok podľa vedomostí a schopností pracovníkov do výšky 500 €. 4. Poskytujeme príspevok na dopravu alebo ubytovanie podľa vzájomnej dohody.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič/Vodička VZV

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič/Vodička VZV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – manipulácia s VZV, nakládka a vykládka materiálu – manipulácia s VZV pri uskladnení tovaru v sklade absolventa – možnosť ďalšieho vzdelávania – možnosť pracovať v nadnárodnej spoločnosti so 100% slovenským vlastníctvom – firemné akcie – poukaz na odber podnikových výrobkov – príspevok na liečebné pobyty – príspevok do III. dôchodkového piliera – ďalšie benefity vyplývajúce z kolektívnej zmluvy
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vedúci úseku kvality

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci úseku kvality


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Plne zodpovedá za činnosť úseku kvality – Riadi, kontroluje a hodnotí činnosť a prácu svojich podriadených – Komplexne zodpovedá za činnosť firmy v oblasti kontroly – kontrola, metrológia, menežment kvality – Zodpovedá za vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu – Zodpovedá za triedenie a archiváciu dokumentov úseku kvality – Zastupuje firmu v oblastiach poverenia – Zodpovedá za majetok ( inventár ) na úseku kvality a jeho správnu inventarizáciu – Zodpovedá za metrologickú oblasť firmy – evidencia, kontrola, kalibrácia a obeh meradiel – Zodpovedá za riešenie zmätkov a reklamácií spolu s prijatím potrebných opatrení pre dodržanie stanovených limitov v týchto oblastiach – Vypracováva a predkladá na schválenie správu o kvalite – Predkladá riaditeľovi organizácie podklady pre vypracovanie plánu firmy pre jednotlivé obdobia – Zodpovedá za audity firmy – interné, dodávateľské, odberateľské, certifikačné – Zodpovedá za zálohovanie dát úseku kvality – Priebežne sleduje zákony, nariadenia a smernice súvisiace s jeho pracovným zaradením – Zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a iných predpisov na pracovisku – Dodržiava interné smernice firmy – Plní úlohy podľa pokynov nadriadeného – Udržuje čistotu a poriadok na pracovisku – Dodržiava mlčanlivosť vo veciach služobného charakteru – Reprezentuje firmu navonok Poskytujeme nasledovné benefity 1. Motivačné odmeny: – za dochádzku + 100 € mesačne, – za zmennosť + 80 € mesačne, – za odpracované roky 200€ – 600€ ročne (podľa odpracovaných rokov). 2. Ponúkame náborový príspevok podľa vedomostí a schopností pracovníkov do výšky 500 €. 3. Poskytujeme príspevok na dopravu alebo ubytovanie podľa vzájomnej dohody.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Hlavný čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hlavný čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovná náplň: Prijímanie a usádzanie hostí, poskytovanie rád pri výbere pokrmov a nápojov, prijímanie objednávok, servírovanie a vydávanie pokrmov a nápojov, obsluha pri barovom pulte i pri stole a na letnej terase. Osobné predpoklady uchádzača: pozitívny prístup k ľuďom, organizovanie práce, fyzická vytrvalosť, zodpovednosť, zmysel pre tímovú prácu. absolventa – práca v mladom kolektíve, – možnosť sa veľa naučiť, – zamestnanecká zľava na súkromne oslavy a akcie po uplynutí skúšobnej doby, – mzda vždy načas, – stabilný a spoľahlivý zamestnávateľ, – zamestnanecké stravovanie, – stabilná práca, – kariérny rast.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor / operátorka CNC strojov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor / operátorka CNC strojov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – CNC sústruženie, frézovanie, – programovanie – štruktúra programu, – znalosť dôležitých funkcií G, M, S, F, – nastavenie rezných parametrov – výpočty, – výber vhodnej reznej doštičky na daný druh práce. zdravotne postihnutého Poskytujeme nasledovné benefity 1. Motivačné odmeny: – za dochádzku +100 € mesačne, – za zmennosť + 80 € mesačne, – za odpracované roky 200€ – 600€ ročne (podľa odpracovaných rokov). 2. Ponúkame náborový príspevok podľa vedomostí a schopností pracovníkov do výšky 500 €. 3. Poskytujeme príspevok na dopravu alebo ubytovanie podľa vzájomnej dohody.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník OTK, metrológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník OTK, metrológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vstupná medzioperačná a výstupná kontrola vyrábaných dielcov, – evidencia kalibrácie meradiel, spolu s požiadavkami na nákup nových a vyraďovanie poškodených meradiel, – riešenie zmätkovosti vo výrobe ako aj reklamácií v rámci svojich kompetencií, – vedenie evidencie a protokolárne odovzdávanie meracích prístrojov v čase svojej neprítomnosti. Poskytujeme nasledovné benefity 1. Motivačné odmeny: – za dochádzku + 100 € mesačne, – za zmennosť + 80 € mesačne, – za odpracované roky 200€ – 600€ ročne (podľa odpracovaných rokov). 2. Ponúkame náborový príspevok podľa vedomostí a schopností pracovníkov do výšky 500 €. 3. Poskytujeme príspevok na dopravu alebo ubytovanie podľa vzájomnej dohody.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka a pomocníčka v kuchyni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka a pomocníčka v kuchyni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie spoločenských priestorov v ubytovacom objekte – Hotel Lesák (prach, vysávanie, umývanie), upratovanie izieb (prezliekanie prádla, utieranie prachu, vysávanie izieb, umývanie sociálnych zariadení), pomocné práce v kuchyni. absolventa zdravotne postihnutého Možnosť ubytovania v mieste výkonu práce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor (kovoobrábanie)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor (kovoobrábanie)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha strojov. absolventa osobné ohodnotenie, extra prémie, kvalifikačné triedy už počas skúšobnej doby. Plat v sumáre cca 700-900€ brutto
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor vo výrobe (pece )

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor vo výrobe (pece )


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce vo výrobe, omielanie absolventa Práca je na normy + osobné ohodnotenie,+ možnosť získania platených kvalifikačných tried. (cca od 800 brutto). Práca ja na zmeny v trvaní 12 hod. 2 dni denná, 2 dni nočná, 4 dni voľná
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Prevádzkar/ka ubytovacieho zariadenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkar/ka ubytovacieho zariadenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Prevádzkovanie ubytovacieho zariadenia, zabezpečovanie celkového chodu zariadenia. absolventa Firemný telefón, počítač a auto k dispozícii. + zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Údržbár – kúrenár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár – kúrenár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Údržbár – kurič, ktorý sa stará o kúrenie v hotelovom zariadení a klasické údržbárske práce. absolventa Ubytovanie v mieste výkonu práce, strava počas organizovaných akcií. Ostatné na pohovore. + zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obrábač kovov-horizontár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obrábač kovov-horizontár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obrábanie dielcov a rôznych súčastí podľa výkresovej dokumentácie v strojárenskej firme,nastavenie a obsluha strojov info@techwork.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Nastavovač CNC strojov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nastavovač CNC strojov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: samostatne obrábať jednotlivé kusy podľa technickej dokumentácie, nastavovanie a obsluha CNC a NC strojov info@techwork.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príprava jedál, výdaj jedál, vítaná znalosť ázijskej alebo egyptskej kuchyne zelenym@azet.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník/čka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník/čka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha zákazníkov,práca s registračnou pokladňou, vek 15-29 rokov, evidencia na Úrade práce min. 6 mesiacov office@dixon.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: prijímanie objednávok, účtovanie, vynášanie jedál, nápojov,obsluha zákazníkov peter.svrcek.pls@gmail.com
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií