Ponuky:

Pomocná pekárka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná pekárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • vykonávať zámočnícke práce, vŕtanie – trieskové obrábanie, zhotovovanie dier, otvorov do materiálu, vybrusovanie, vystruhovanie, zahlbovanie, rezanie závitov, ohýbanie plechov, rovnanie plechov, zabrusovanie hrán, zvarov, zauhlovanie plechov a pod., • dodržiavať technologické postupy, reklamovať poškodenú, zle čitateľnú, nejasnú dokumentáciu, platnú dokumentáciu mať pri sebe, • predkladať na kontrolu prvý kus a ďalší predpísaný kus, • používať len platné kalibrované meradlá, predpísané technologickým postupom
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lakovač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lakovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • vykonávať maliarske a natieračské práce – odmasťovanie, čistenie a sušenie predmetov na farbenie, chránenie plôch proti striekaniu, striekanie kvapalných a práškových farieb na predmety, vypaľovanie práškovej farby, manipulácia s predmetmi pred a po farbení, • dodržiavať technologické postupy, reklamovať poškodenú, zle čitateľnú, nejasnú dokumentáciu, platnú dokumentáciu mať pri sebe, • predkladať na kontrolu prvý kus a ďalší predpísaný kus, • používať predpísané technologické postupy, • používať len predpísané farby, dodržiavať bezpečnostné predpisy a používať ochranné prostriedky pri striekaní, • dodržiavať pokyny nadriadených a pracovníkov kvality pri vedení záznamov o kvalite, • hospodárne využívať farby.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Brúsič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Brúsič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • vykonávať brúsenie povrchov, otvorov na súčiastkach, vykonávať brúsenie naplocho, vykonávať práce na vŕtačke, trieskové obrábanie, zhotovovanie dier, otvorov do materiálu a pod., • dodržiavať technologické postupy, reklamovať poškodenú, zle čitateľnú, nejasnú dokumentáciu, platnú dokumentáciu mať pri sebe, • predkladať na kontrolu prvý kus a ďalší predpísaný kus, • používať len platné kalibrované meradlá, predpísané technologickým postupom, • zodpovedať za komplexnosť dávky s údajmi, ktoré sú na sprievodke, nezrovnalosti nahlásiť nadriadeným, • používať len predpísané náradie a prípravky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Strojník/vodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojník/vodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha stavebných strojov ako traktorbager, pasovy bager, vyklapace
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Cukrárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Cukrárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: výroba cukrárskych výrobkov, zdobenie tort, výroba cukrárskych dekorácií
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný pracovník/čka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník/čka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocný/á pracovník/čka. Pomocné činnosti spojené s poskytovaním sociálnych služieb, asistencia pri opatrovateľských činnostiach. Výberové konanie na úrade práce v Detve, 5.4.2017 – 9,30 hod.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľ/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľ/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Opatrovateľ/ka. Ošetrovateľská starostlivosť o klienta, zaisťovanie hygienických podmienok klienta, vedenie príslušnej dokumentácie, pomoc pri stravovaní klienta. Podmienka prijatia: opatrovateľský kurz 226 hodinový. Výberové konanie na úrade práce Detva, 5.4.2017 – 10,30 hod.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sociálny pracovník/čka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sociálny pracovník/čka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Sociálny pracovník/čka. Vybavuje požiadavky klientov v spolupráci s vedúcou zariadenia, vypracúva individuálne plány rozvoja osobnosti klientov, vypracováva plán aktivít a pod. Výberové konanie na ŕade práce v Detve, 4.5.2017 – 9,00 hod
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predavač/ka. Predaj, vykladanie a dokladanie tovaru.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Ekonóm/ka-účtovník/čka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Ekonóm/ka-účtovník/čka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ekonóm/ka-účtovník/čka. Ekonomické činnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Poisťovací poradca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Poisťovací poradca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poisťovací poradca. Poskytovanie poradenstva v oblasti kompletnej škály poistných produktov. Konzultácia a analýza potrieb klienta s následným nájdením vhodného riešenia pri výbere poistného produktu. Príprava poistných návrhov. Poskytovanie kvalitného servisu pre existujúcich aj potenciálnych klientov. Akvizičná činnosť – aktívne vyhľadávanie nových klientov. Práca s databázou individuálnych klientov, vyhľadávanie nových klientov. Budovanie vlastného obchodného tímu externých spolupracovníkov, ich pozitívna motivácia a podpora v obchodnej činnosti. Sprostredkovanie predaja vybraných bankových produktov pre SLSP, a.s. Miesto výkonu práce je kancelária v Detve. Progresívna provízna forma odmeňovania.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lakovač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lakovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Lakovač. Lakovanie hrán nábytkových komponentov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník – Masarykov dvor Pstruša

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník – Masarykov dvor Pstruša


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Komplexná starostlivosť o hostí, poskytovanie servisu pri výbere jedál, nápojov, komunikácia s hosťami. – Prijímanie objednávok a následné servírovanie objednaných jedál a nápojov. – Dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy hostí. – Obsluha registračnej pokladne a vyúčtovanie objednávok. – Práca s hotovosťou, platobným terminálom. – Prestieranie stolov, pripravovanie servírovania pre uzavreté spoločnosti. – Dodržiavanie hygieny a čistoty na pracovisku.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Disponent/-ka v doprave

Ponúkame pracovnú pozíciu : Disponent/-ka v doprave


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zabezpečenie nakládok pre vlastné vozidlá – riadenie a koordinácia práce vodičov – monitorovanie celého procesu prepravy – informovanie klienta o priebehu prepravy – vytváranie cenových ponúk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Chyžná / upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Chyžná / upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Chyžná (práca v týždni aj cez víkendy na zmeny) – vysávanie, utieranie prachu, čistenie sociálnych zariadení, prezliekanie posteľnej bielizne, vysýpanie smetných košov, dopĺňanie hygienických potrieb. Upratovačka (nočné a denné zmeny) – upratovanie verejných priestorov hotela.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Klientsky pracovník na pošte – Detva

Ponúkame pracovnú pozíciu : Klientsky pracovník na pošte – Detva


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Páčilo by sa ti byť bankárom, ale sedieť a čakať na klienta je pre teba nuda? Zatiaľ čo v klasickej pobočke si klient vyberá teba, u nás máš možnosť nájsť si toho svojho sám. Chyť sa svojej šance a staň sa členom rodiny Poštovej banky. Aké výzvy ťa u nás čakajú? – Aktívne oslovenie klientov na produkty Poštovej banky v priestoroch všade dostupnej Slovenskej pošty. – Zisťovanie potrieb klientov a poradenstvo v oblasti financií. – Zodpovednosť za plnenie mesačných obchodných plánov. – Udržiavanie a budovanie férových vzťahov s pracovníkmi Slovenskej Pošty. – Profesionálne zabezpečenie servisu pre zákazníka. Ako si ťa predstavujeme? Nemusíš mať roky skúseností v oblasti financií, dôležité je nadšenie pre obchod, dar reči a záľuba v komunikácii s ľuďmi. Odmietnutie je pre teba výzva na nový štart alebo jednoducho povedané: „Keď sa zdá, že sa nedá, dá sa“. Hľadáme samostatného obchodníka, ktorý si riadi svoje pracovisko sám a rád sa spolieha na seba. Človeka, ktorého motivuje vlastný úspech. A k tomu všetkému stačí ak más SŠ vzdelanie s maturitou či výučným listom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocný pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocný pracovník. Práca na peletovacej linke. Miesto pre evidovaného uchádzača o zamestnanie s dĺžkou evidencie min. 6 mesiacov a vo veku do 29 rokov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií