Ponuky:

Odborný montážny pracovník

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný montážny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Odborná montáž a servis bazénov a jazierok. absolventa Plat 800 – 1100 Eur v závislosti od počtu odpracovaných hodín. Výplata týždenne. Zaujímavá práca, kariérny rast, zaujímavé finančné ohodnotenie, férový prístup, dlhodobá jednozmenná práca v stabilnej spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Predajca cez e-shop, skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca cez e-shop, skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Evidencia skladových zásob v programe Pohoda – predaj tovarov a služieb zákazníkom, – vybavovanie objednávok, – sledovanie stavov tovaru na sklade, – odosielanie tovaru objednaných cez e-shop, – komunikácia s klientmi, – aktualizácia. absolventa mladistvého zdravotne postihnutého Ponúkame zaujímavé finančné ohodnotenie, férový prístup, dlhodobú stabilnú prácu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník živočíšnej výroby v chove ošípaných – Nagy Dűr

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník živočíšnej výroby v chove ošípaných – Nagy Dűr


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Starostlivosť o ošípané na farme a ich ošetrovanie, • ochrana a zabezpečenie zdravia a hygieny zvierat, • dodržiavanie a zabezpečovanie čistoty v maštaliach vrátane ich dezinfekcie, • asistencia veterinárnemu lekárovi podľa jeho pokynov, • zabezpečenie presunu zvierat v rámci farmy vrátane nakládky zvierat, • kontrolovanie a dohľad nad funkčnosťou a plynulosťou prevádzky zariadení maštalí, vrátane kŕmneho zariadenia a monitorovacieho zariadenia, • zabezpečenie wellfaru zvierat, • vedenie evidencie, • plniť ďalšie pokyny priameho nadriadeného. absolventa • Práca v stabilnej a prosperujúcej spoločnosti, • okrem základnej zložky mzdy prislúcha zamestnancovi variabilná zložka mzdy v min. výške 20% zo základnej zložky, • zaujímavý balík benefitov (300 Eur na cafeteriu a ďalšie atraktívne benefity), • jazykové kurzy, • priestor pre kariérny rozvoj, • pravidelné teambuildingové akcie. + hradené ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotnícky asistent

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotnícky asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Komplexná opatrovateľská starostlivosť o osoby so zdravotným postihnutým v bytovom zariadení sociálnych služieb. absolventa zdravotne postihnutého
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodič nákladného vozidla kamiónu, servis a údržba vozidla, písomná agenda súvisiaca s prácou vodiča. + zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník/-čka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník/-čka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha hostí -miesto výkonu práce Baka, prax je vítaná
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Miešač – potravinárstvo

Ponúkame pracovnú pozíciu : Miešač – potravinárstvo


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – príprava náplne podľa technologických parametrov a pokynov nadriadeného – zodpovedá za dávkovanie surovín – zabezpečuje plynulý prísun cesta k linkám – dodržiava zásady správnej výrobnej praxe na pracovisku – múčne silá a ostatné zariadenia a stroje používa spôsobom zodpovedajúcim ich účelu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúci linky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci linky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zabezpečuje rozdelenie zamestnancov na jednotlivé zmeny. Kontroluje dochádzku zamestnancov. Rozhoduje o čerpaní dovoleniek. Kontroluje dodržiavanie prestávok zamestnancov. Kontroluje a riadi prácu vedúcich jednotlivých liniek. Vedenie HACCP. Zabezpečuje školenie zamestnancov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Hotelový recepčný – Nevada penzión

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hotelový recepčný – Nevada penzión


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovná náplň okrem iného zahŕňa: – Priamy kontakt s hosťom, komunikácia v Sj, v Aj alebo v Nj – Potvrdzovanie rezervácií – Prideľovanie izieb – Kontrola izieb – Check in, Check out – Poskytovanie informácií – Vystavovanie účtov, fakturácia – Práca s pokladňou – Prijímanie a následné riešenie sťažností – Nočné smeny absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Plánovač kvality

Ponúkame pracovnú pozíciu : Plánovač kvality


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zodpovednosť za tvorbu kontrolných predpisov a nariadení. – Revízia nedostatkov výrobných procesov a implementácia návrhov riešenia ich odstránenia do interných smerníc. – Aktívna spolupráca pri navrhovaní nových pracovných a výrobných postupoch a pri zavádzaní nových produktov do výrobného procesu. – Zodpovednosť za dodržiavanie interných smerníc a pravidiel. – Aktívna spolupráca pri riešení zákazníckych sťažností a reklamácií. – Monitorovanie a analyzovanie zákazníckych reakcií a hodnotení spokojnosti. – Možnosť práce pre zahraničnú spoločnosť v oblasti automobilového priemyslu s medzinárodným zázemím, – možnosť profesijného rastu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby – jednozmenná práca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby – jednozmenná práca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – skladanie plastových dielcov podľa stanoveného pracovného postupu – kontrola kvality a kvantity vyrábanej produkcie – dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce – udržiavanie čistoty a hygieny pracoviska absolventa – stravné lístky v hodnote 4,00 EUR – pracovné šaty – dochádzkový bonus 50 EUR – zdravotná starostlivosť
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Upratovač/-ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovač/-ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predajca – Železiarstvo Šamorín

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca – Železiarstvo Šamorín


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Obsluha a starostlivosť o zákazníkov v predajni železiarstva v Šamoríne. • Aktívne zisťovanie a vybavovanie požiadaviek zákazníkov. Vybavovanie objednávok, pripomienok, reklamácií. • Práca s kasou a skladovým programom. • Starostlivosť o skladové zásoby, preberanie, vykladanie tovaru.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocník v kuchyni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocník v kuchyni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – balenie pekárenských výrobkov, upratovanie absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pekár, cukrár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pekár, cukrár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výroba pekárskych výrobkov. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Bufetár/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Bufetár/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Práca s pokladňou, – vydávanie jedál, – pomocné práce v kuchyni, – umývanie riadu, – udržiavanie čistoty v kuchyni. absolventa – Zázemie a stabilita veľkej medzinárodnej spoločnosti, – seriózny a otvorený prístup, – účasť na firemných akciách, – mladý, dynamický kolektív, – ďalšie atraktívne výhody.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Podžeriavnik – operátor

Ponúkame pracovnú pozíciu : Podžeriavnik – operátor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Pripravuje vozne na nakládku podľa pokynov žeriavnika. – Preberá vlak alebo jednotlivé vozne a kontajnery na nich. – Preberá kontajnery pri príchode na terminál na železničných vozňoch. – Riadi sa príkazmi centrálneho dispečera a pokynmi žeriavnikov. – Kontroluje správnosť označenia kontajnera. – Vykonáva prácu podľa platného rozpisu. absolventa – Zázemie a stabilita veľkej medzinárodnej spoločnosti. – Priestor pre odborný rast. – Seriózny a otvorený prístup. – Stravovanie v podnikovej jedálni. – Účasť na firemných akciách . – Mladý, dynamický kolektív. – Ďalšie atraktívne výhody.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Podžeriavnik – operátor

Ponúkame pracovnú pozíciu : Podžeriavnik – operátor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Pripravuje vozne na nakládku podľa pokynov žeriavnika. – Preberá vlak alebo jednotlivé vozne a kontajnery na nich. – Preberá kontajnery pri príchode na terminál na železničných vozňoch. – Riadi sa príkazmi centrálneho dispečera a pokynmi žeriavnikov. – Kontroluje správnosť označenia kontajnera. – Vykonáva prácu podľa platného rozpisu. absolventa – Zázemie a stabilita veľkej medzinárodnej spoločnosti. – Priestor pre odborný rast. – Seriózny a otvorený prístup. – Stravovanie v podnikovej jedálni. – Účasť na firemných akciách . – Mladý, dynamický kolektív. – Ďalšie atraktívne výhody.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opravár strojov a zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opravár strojov a zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Sleduje technický stav mechanických a hydraulických zariadení portálových žeriavov, v prípade zistených nedostatkov upozorní na potrebu opravy. – Vykonáva opravy a údržbu mechanických a hydraulických zariadení žeriavov a vypomáha pri opravách a údržbách zdvíhacích zariadení v spolupráci s prevádzkovým technikom a s elektrikármi. – V prípade výskytu poruchy, ktorá ohrozuje bezpečnosť, má povinnosť odstaviť zdvíhacie zariadenie z prevádzky. – Nahlasuje prípadné väčšie poruchy žeriavov užívateľovi a revíznemu technikovi. – Nahlasuje potrebu nákupu náhradných dielov k žeriavom. – V sporných prípadoch si vyžiada kontrolu žeriavov revíznym technikom. absolventa – Poskytujeme komplexné zaškolenie. – Zaručujeme stabilitu veľkej medzinárodnej spoločnosti. – Tímovosť – sme mladý, priateľský kolektív. – Príjemné pracovné prostredie. – Práca na TPP. – Seriózny a otvorený prístup – komunikujeme otvorene a transparentne.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií