Ponuky:

Zámočník – údržbár

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zámočník – údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: pre mladých do 29 rokov veku, evidovaných min. 3 mesiace na úrade práce, manuálne zručný, podmienkou je zvaračský ZE1 a CO2, výhodou je vodičský preukaz a obsluha VZV, nutná prax – 3 roky; hlásiť sa osobne, prípadne telefonicky
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Kuchár v zariadení pre seniorov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár v zariadení pre seniorov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kuchár – práca v zariadení pre seniorov, nie je nutná prax, stačí byť vyučený v odbore kuchár, mať chuť pracovať a vek max. 29 rokov, pretože miesto je podporované Národným projektom XXI/B na podporu zamestnania mladých. Životopisy zasielajte na supovakatka@gmail.com.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pedagóg úseku pedag. a psychologických činností oddelenia výkonu trestu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pedagóg úseku pedag. a psychologických činností oddelenia výkonu trestu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: VŠ vzdelanie II. stupňa: špeciálna pedagogika – etopédia príp. psychopédia; pedagogická prax výhodou, požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie + vyplnený dotazník + štruktúrovaný životopis + fotokopie dokladov o dosiahnutom vzdelaní + výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) + súhlas so spracovaním osobných údajov; žiadosť podávať v súlade so zverejnenými požiadavkami na http://www.zvjs.sk/?pracovne-prilezitosti&id=10 a http://www.zvjs.sk/?podmienky-prijatia
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií