Ponuky:

Elektrikár

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Udržiavať pridelené zariadenia v prevádzkyschopnom stave, – vykonávať pravidelnú preventívnu a operatívnu údržbu elektrotechnických zariadení a zabezpečovať ich plnú funkčnosť, – vykonávať pravidelné kontroly jednotlivých zariadení podľa kontrolného plánu, – odstraňovať vzniknuté poruchy na pridelených zariadeniach v časti elektroinštalácie a riadenia, – operatívne riešiť vzniknuté problémy na rozvádzačoch a iných elektrotechnických zariadeniach, – vykonávať opravy a údržby na elektrických zariadeniach v rámci celého podniku. – Práca v stabilnej spoločnosti, – benefity.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce vo výrobe. absolventa Práca v stabilnej spoločnosti, sociálne benefity, zaškolenie. Možnosť pracovať na HPP alebo ako brigádnik/brigádnička.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Laborantka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Laborantka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce v laboratóriu: odoberanie vzoriek hotových výrobkov pre vstupnú kontrolu z každej výrobnej šarže, zapisovanie výsledkov zo vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly. Zabezpečovať odkladanie vzoriek jednotlivých vyrobených šarží do konca doby spotreby, prípadne do konca doby minimálnej trvanlivosti. absolventa Práca v stabilnej spoločnosti, možnosť odborného rastu, benefity.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocná kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce v kuchyni – príprava surovín, čistenie zeleniny, výdaj jedál externým stravníkom, obsluha prijímateľov sociálnych služieb v jedálni. Komplexné čistenie a údržba prevádzkových priestorov kuchyne a jedálne zariadenia. absolventa Pracovný pomer pri obojstrannej spokojnosti na dobu neurčitú. Dodatková dovolenka 5 dní. Príspevok zamestnávateľa na DDS III. pilier vo výške 2% z HM.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavačka potravín v samoobsluhe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka potravín v samoobsluhe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: predaj potravín, celková starostlivosť o predajňu absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič ND, predajca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič ND, predajca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozvoz mrazeného a chladeného tovaru, práca s ERP, skladové hospodárstvo. pri osobnom pohovore
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič, pomocný skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič, pomocný skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Voľné pracovné miesto bude vytvorené v rámci národného projektu, preto hľadáme záujemcov do 29 rokov veku, najmenej 12 mesiacov evidovaných na úrade práce. Rozvoz tovaru po SK a ČR. Pomocné práce v sklade, vykladanie a nakladanie tovaru.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Administrátor – expedient

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administrátor – expedient


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – príjem objednávok – vystavovanie faktúru a dodacích listov – mesačné uzávierky, reporty stabilná práca
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Opatrovateľka, opatrovateľ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka, opatrovateľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Starostlivosť o seniorov v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby. absolventa – Pracovný pomer pri obojstrannej spokojnosti na dobu neurčitú. – Dodatková dovolenka 5 dní. – Príspevok zamestnávateľa na DDS III. pilier vo výške 2% z HM. – Týždenný pracovný úväzok 35 hodín.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Stavebný pracovník, omietkar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavebný pracovník, omietkar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Striekanie strojových omietok, glejtovanie a pomocné stavebné práce. absolventa Dobré finančné ohodnotenie. Nutné živnostenské oprávnenie.
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Kovoobrábač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kovoobrábač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: sústružnícke práce, lapovanie, frézovanie – príjemné pracovné prostredie – perspektíva osobného rozvoja
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

predavač/-ka textilu

Ponúkame pracovnú pozíciu : predavač/-ka textilu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. vyučenie, aj vyššieho vzdelania, predaj textilu, VPM bolo vytvorené v rámci § 51a zákona č. 5/2004 Z.z. OSZ (NP – Úspešne na trhu práce – prvé pravidelne platené zamestnanie), preto je vhodné len pre uchádzačov do 25 rokov veku evidovaných min. 3 mesiace na úrade práce, alebo pre uchádzačov do 29 rokov veku evidovaných min. 6 mesiacov na úrade práce, a ktorí pred prijatím do pracovného pomeru nemali pravidelne platené zamestnanie trvajúce viac ako 6 mesiacov. Výkon : Huncovce s nástupom ihneď. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

asistent/-ka predaja

Ponúkame pracovnú pozíciu : asistent/-ka predaja


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. maturita, odbor nie je určený, práca s pokladňou, predaj tovaru, komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi, výkon : Kežmarok, ihneď absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

umývač

Ponúkame pracovnú pozíciu : umývač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. ZŠ, aj vyššieho vzdelania, aj absolventi, výkon : Spišská Belá absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

pomocný pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : pomocný pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. ZŠ, podmienka VP sk. B, pomocné práce v lese, pomocné práce pri zásobovaní, pomoc pri kŕmení hospodárskych zvierat, o presnej náplni práce bude záujemca oboznámený pri osobnom pohovore, výkon : Kežmarok
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Lekár RLP

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár RLP


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykonáva prvotné zhodnotenie zdravotného stavu osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, – vykonáva triedenie zranených a určuje závažnosť poškodenia zdravia, priority liečby a ošetrenia, – odoberá anamnézu, zisťuje a rozpoznáva rizikové faktory, cielene ich vyhodnocuje, – navrhuje a vykonáva najvhodnejšie diagnostické postupy a interpretuje ich výsledky, – vykonáva diferenciálnu diagnostiku, stanovuje hlavné a vedľajšie diagnózy v súlade s anamnézou a fyzikálnym vyšetrením, intervenčnými a ďalšími vyšetreniami, – navrhuje liečebné nefarmakologické a farmakologické výkony, – vykonáva potrebnú liečbu a iné súvisiace činnosti, – riadi súčinnosť medzi viacerými poskytovateľmi neodkladnej zdravotnej starostlivosti. – zaobchádza so zvereným majetkom v zmysle dohody o hmotnej zodpovednosti, dodržuje štandardné pracovné postupy, používa ochranné pracovné prostriedky, pridelený pracovný odev a obuv, navrhuje nadriadenému prípadné vylepšenia v organizácii práce posádky a rešpektuje pokyny nadriadeného – zázemie nadnárodnej spoločnosti – zamestnanecké benefity – príjemné pracovné prostredie – možnosť ďalšieho vzdelávania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník miestnej občianskej poriadkovej služby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník miestnej občianskej poriadkovej služby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: monitorovanie a zabezpečenie bezpečnosti detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečovanie bezpečného prechodu školopovinných detí cez cestu, dohľadanie na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (úmyselné poškodzovanie verejno- prospešných zariadení, kontrolovanie pohybu a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov(napr. cintorín, športoviská), upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následnej oznamuje danú skutočnosť príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií