Ponuky:

Expedient mäsa

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Expedient mäsa


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príjem, váženie a expedícia mäsa.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Kuchár/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kreslič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kreslič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

zdravotná sestra, asistent/-ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : zdravotná sestra, asistent/-ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min SŠ s maturitou, aj vyššieho vzdelania, zdravotná škola, výkon : Kežmarok (ORL ambulancia)
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

pedagóg voľného času

Ponúkame pracovnú pozíciu : pedagóg voľného času


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Bc. so štátnicou z pedagogiky, VŠ, prax je vítaná, popoludňajšia PD (pracovný čas bude upravený podľa dohody a dopravných možností), pozitívny vzťah k rómskemu etniku, voľnočasové aktivity s rómskou mládežou – rozvoj gramotnosti, hudba, spev, tanec, šport, šitie, dramatické umenie, výtvarné umenie, požaduje sa prirodzená autorita, uvítanie hudobného alebo tanečného nadania, pozitívne morálne vlastnosti, … výkon : Rakúsy (CVČ)
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Umývač/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Umývač/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Umývač/ka riadu a priestorov cukrárenskej výroby.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluhovanie hostí, účtovanie, objednávky…bežné činnosti za barom.
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Zvárač CO2

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač CO2


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zvárač
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

psychológ, školský psychológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : psychológ, školský psychológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: VŠ II. stupňa v študijnom odbore psychológia, alebo školská psychológia, pracovný pomer na dobu 11 mesiacov (v rámci projektu PRINED), žiadosť, profesný životopis, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní zasielať na adresu školy alebo e-mailom najneskôr do 10.09.2014 : riaditelnbkk@gmail.com, vybraní uchádzači následne budú pozvaní na osobný pohovor, nástup : po pohovore
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg

Ponúkame pracovnú pozíciu : špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: VŠ II. stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika, pracovný pomer na dobu 11 mesiacov (v rámci projektu PRINED), požaduje sa najmenej 5-ročná prax pedagogická alebo odborná činnosť v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, príp. výchovy a vzdelávania detí a žiakov so ŠVVP, žiadosť, profesný životopis, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní zasielať na adresu školy alebo e-mailom najneskôr do 10.09.2014 : riaditelnbkk@gmail.com, vybraní uchádzači následne budú pozvaní na osobný pohovor, nástup : po pohovore
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

sociálny pedagóg

Ponúkame pracovnú pozíciu : sociálny pedagóg


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: VŠ II. stupňa v študijnom odbore sociálna pedagogika, práca alebo v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku, pracovný pomer na dobu 11 mesiacov (v rámci projektu PRINED), žiadosť, profesný životopis, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní zasielať na adresu školy alebo e-mailom najneskôr do 10.09.2014 : riaditelnbkk@gmail.com, vybraní uchádzači následne budú pozvaní na osobný pohovor, nástup : po pohovore
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

pedagogický asistent – asistent učiteľa

Ponúkame pracovnú pozíciu : pedagogický asistent – asistent učiteľa


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: ÚSV – pedagogický smer, VŠ I. stupňa alebo VŠ II. stupňa zameraná na pedagogickú činnosť, pracovný pomer na dobu 11 mesiacov (v rámci projektu PRINED), ovládanie rómskeho jazyka !!!, profesný životopis, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní zasielať na adresu školy alebo e-mailom najneskôr do 10.09.2014 : riaditelnbkk@gmail.com, vybraní uchádzači následne budú pozvaní na osobný pohovor, nástup : po pohovore
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií