Ponuky:

kaderník

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : kaderník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: poskytovanie služieb súvisiacich s dámskym a pánskym kaderníctvom
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

asistent pre Meteorológiu a Klimatológiu

Ponúkame pracovnú pozíciu : asistent pre Meteorológiu a Klimatológiu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: správa štátnej siete staníc, kontrola a revízia údajov, údržba staníc, technická spôsobilosť, komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť Životopis zaslať na email martina.tomkova@shmu.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič nákladného motorového vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného motorového vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výberové konanie dňa 22.3.2017 o 9.00 hod. na ÚPSVaR Prešov, zasadačka č.dv. 102. Doniesť životopis. Prax nie je podmienkou. Vodičské oprávnenie sk. C, podsk. C1 alebo sk. C+E, podsk. C1+E. Rozvoz a zvoz zásielok zákazníkom, komunikácia s dispečingom. Prevádzka Ličartovce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

sólistka opery – mezzosoprán

Ponúkame pracovnú pozíciu : sólistka opery – mezzosoprán


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: tvorivá interpretácia ťažiskových rolí hudobnodramatického diela, alebo dramatického diela, študijný odbor spev, vysoké pracovné nasadenie, schopnosť pracovať v tíme, zodpovedný prístup k práci, zodpovednosť za výsledky svojej práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

sólista opery – mezzosoprán

Ponúkame pracovnú pozíciu : sólista opery – mezzosoprán


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: tvorivá interpretácia ťažiskových rolí hudobnodramatického diela, alebo dramatického diela, študijný odbor spev, vysoké pracovné nasadenie, schopnosť pracovať v tíme, zodpovedný prístup k práci, zodpovednosť za výsledky svojej práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

sólista opery – lyrický tenor

Ponúkame pracovnú pozíciu : sólista opery – lyrický tenor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: tvorivá interpretácia rozsiahlych sólových operných rolí s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni, študijný odbor spev, vysoké pracovné nasadenie, schopnosť pracovať v tíme, zodpovedný prístup k práci, zodpovednosť za výsledky svojej práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

predavač rýchleho občerstvenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : predavač rýchleho občerstvenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca pri grile, príprava jedál z polotovarov, udržiavanie čistoty na pracovisku, ddržiavanie HCCP, práca aj s registračnou pokladňou výhodou : platné hygienické minimum a platný zdravotný preukaz
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

asistent pre meranie a kontrolu

Ponúkame pracovnú pozíciu : asistent pre meranie a kontrolu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: správa štátnej siete staníc, kontrola a revízia údajov, údržba staníc, technická spôsobilosť, komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť Životopis zaslať na email shmu-gr@shmu.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

obchodný zástupca

Ponúkame pracovnú pozíciu : obchodný zástupca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: udržiavanie jestvujúcich obchodných kontaktov, starostlivosť o požiadavky zákazníkov, ich dokumentácia, získavanie nových obchodných kontaktov a partnerov na Slovensku i v zahraničí, obchodná komunikácia v zastúpení zákazníkov s väzbami na zahraničie, preklad a výmena účtovných a obchodných dokladov v cezhraničnej spolupráci, preklad propagačných a obchodných informácií a materiálov, podkladov pre web stránky, analýza obchodných prípadov vzhľadom k rozličnej legislatíve medzi štátmi, zodpovednosť Telefonicky si dohodnúť termín stretnutia, emailom poslať životopis
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

predavač

Ponúkame pracovnú pozíciu : predavač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: predajca doplnkov výživy, znalosť v problematike športu Životopis zaslať na email
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

finančný účtovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : finančný účtovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: účtovanie v štátnych, rozpočtových a príspevkových organizácií, ovládanie programu SOFTIP a práca so štátnou pokladnicou, študijný odbor ekonomického smeru Telefonicky si dohodnúť termín stretnutia
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

architekt – projektant

Ponúkame pracovnú pozíciu : architekt – projektant


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: architektonické návrhy, projektová príprava dokumentácií, zabezpečenie aktívnej podpory a riadenia projekčnej činnosti na developerských projektoch spoločnosti už od prípravy akvizície až po posledný stupeň projektovej dokumentácie, zabezpečenie spracovania kompletnej projektovej dokumentácie projektu / stavby a vykonávanie ich formálneho a odborného posúdenia, študijný odbor : architekt Telefonicky si dohodnúť termín stretnutia
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha zákazníka, prijímanie objednávok, obsluha baru, komunikácia s kuchyňou, dodržiavanie HCCP noriem, komunikatívnosť, flexibilita, spoľahlivosť, výhodou : zdravotný preukaz, znalosť cudzieho jazyka talianskeho resp. anglického jazyka Telefonicky si dohodnúť termín stretnutia v čase 11:00 – 23:00 hod., ktoré sa uskutoční na prevádzke Zvonárska 17, 040 01 Košice
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príprava jedál teplej a studenej kuchyne (ázijskej a medzinárodnej), zdravotný preukaz
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

stolár

Ponúkame pracovnú pozíciu : stolár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha a použitie drevoobrábacích strojov a zariadení, zhotovenie jednoduchých nábytkárskych a stavebno – stolárskych výrobkov, aj s ich montážou, ovládanie základnej údržby drevoobrábacích strojov a nástrojov, vykonávanie robotníckej profesie pri opracovaní dreva, študijný odbor : stolár, spracúvanie dreva, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, spoľahlivosť, precíznosť, zodpovednosť, samostatnosť, praktické myslenie Výberové konanie sa uskutoční dňa 27.02.2017 o 13:00 hod. na adrese Široká 31, Košice-Kavečany, 04001. So sebou doniesť životopis
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

zdravotná sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : zdravotná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: celodenná opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť v náhradnom rodinnom prostredí pre deti s ťažkým, viacnásobným postihnutím, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, kladný vzťah k deťom, odborná a zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, špecializácia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, komunite alebo psychiatrii Žiadosti zasielať na adresu spoločnosti, alebo na email dedadss@stonline.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

profesionálny rodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : profesionálny rodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: profesionálny rodič je zamestnancom detského domova, ktorý zabezpečuje komplexnú starostlivosť o deti zverené do detského domova na základe rozhodnutia súdu vo svojom domácom prostredí, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, kladný vzťah k deťom, doklad o absolvovaní prípravy na výkon práce profesionálneho rodiča, Žiadosti zasielať na adresu spoločnosti, alebo na email dedadss@stonline.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

predavač – pokladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : predavač – pokladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vykladanie tovaru, dokladanie tovaru, práca s pokladňou, obsluha konvektomatoch, dopekanie mrazených polotovarov (chlieb a pečivo) zdravotný preukaz, hygienické minimum (osvedčenie o odbornej spôsobilosti), zodpovednosť, pracovitosť „Toto pracovné miesto je finančne podporené z ESF v rámci NP XXI na podporu zamestnávania osôb do 29 rokov veku“
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

recepčný

Ponúkame pracovnú pozíciu : recepčný


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: udržiavanie čistoty okolia, budovy a dvora, technický a zdravotný výkon, zabezpečovanie informovanosti podnikateľských subjektov, resp. ich klientov, obsluha softwarového vybavenia kamerou, bezúhonnosť, znalosť obslužného kamerového systému Osobne v pracovných dňoch medzi 7:00 – 14:00 hod. na adrese Gastrodom, Mlynská 27, Košice, 4.poschodie (JUDr. Csájiová resp. p. Lechmanová) „Toto pracovné miesto je finančne podporené z ESF v rámci NP XXI/B na podporu zamestnávania osôb do 29 rokov veku“
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

vodič nákladného motorového vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : vodič nákladného motorového vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vedenie nákladného motorového vozidla, bežná údržba kvalifikačná karta vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča (psychotesty), aktívny vodič Kontaktovať sa u pána Pivarníka (vedúceho dopravy) v pracovných dňoch medzi 9:00 – 11:00 hod. na Vodárenskej 18, 040 01 Košice
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií