Ponuky:

elektromechanik merania a regulácie

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : elektromechanik merania a regulácie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: návrh, projekcia, servis technológií v oblasti Merania a Regulácie, vizualizácia projektov, práca so senzormi, čidlami, PLC, priemyselnými zbernicami, projekt manažment, integrovanie viacerých technológií, IoT, atď., všeobecný rozhľad, znalosť elektrotechniky a meraní, čítanie výkresov, schém, znalosť potrebných technológií, priemyselných zberníc, komunikatívnosť, chuť učiť sa nové technológie, flexibilita, pro aktivita, hľadanie nových riešení, riadenie projektov, time manažment, znalosť odboru meranie a regulácia, minimálne § 22 výhodou : školenia v odbore, znalosť Scada/Reliance a pod., znalosť sieťového prostredia (napr. CCNA), kreslenie schém Acad, Edraw, Proliance, Scada a pod. flexibilná pracovná doba, platené školenia, materiálne vybavenie, pravidelné odmeňovanie, motorové vozidlo, kariérny rast, zaujímavé projekty, nové technológie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

montér trakčného vedenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : montér trakčného vedenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: elektromontážne práce na železničných tratiach ŽSR v Slovenskej republike a tratiach v Českej republike, fyzická zdatnosť, manuálna zručnosť, zodpovedný prístup k práci, precíznosť, ochota učiť sa, osvedčenie pre kvalifikáciu na UTZ podľa zákona NR SR č. 513/2009 Z.z. a vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 minimálne § 24 absolventa motivačné ohodnotenie, náborový príspevok 350 EUR, práca v zaujímavom kolektíve, odborné a profesné vzdelávanie, príspevok na stravu, príspevok na Doplnkové dôchodkové sporenie, výkonnostné odmeny, ubytovanie vyššieho štandardu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

strojník koľajového vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : strojník koľajového vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: elektromontážne práce na železničných tratiach ŽSR v Slovenskej republike a tratiach v Českej republike, zodpovedný prístup k práci, precíznosť, osvedčenie OS. č. 25-B2 absolventa motivačné ohodnotenie, náborový príspevok 350 EUR, práca v zaujímavom kolektíve, odborné a profesné vzdelávanie, príspevok na stravu, príspevok na Doplnkové dôchodkové sporenie, výkonnostné odmeny, ubytovanie vyššieho štandardu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

elektromontér

Ponúkame pracovnú pozíciu : elektromontér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: elektromontážne práce na železničných tratiach ŽSR v Slovenskej republike a tratiach v Českej republike, fyzická zdatnosť, manuálna zručnosť, zodpovedný prístup k práci, precíznosť, ochota učiť sa, osvedčenie pre kvalifikáciu na UTZ podľa zákona NR SR č. 513/2009 Z.z. a vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 minimálne § 24 absolventa motivačné ohodnotenie, náborový príspevok 350 EUR, práca v zaujímavom kolektíve, odborné a profesné vzdelávanie, príspevok na stravu, príspevok na Doplnkové dôchodkové sporenie, výkonnostné odmeny, ubytovanie vyššieho štandardu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

elektromontér

Ponúkame pracovnú pozíciu : elektromontér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: elektromontážne práce na železničných tratiach ŽSR v Slovenskej republike a tratiach v Českej republike, fyzická zdatnosť, manuálna zručnosť, zodpovedný prístup k práci, precíznosť, ochota učiť sa, osvedčenie pre kvalifikáciu na VTZ podľa § 14 ods. 1, písm. c a § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. a minimálne § 22 vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. absolventa motivačné ohodnotenie, náborový príspevok 350 EUR, práca v zaujímavom kolektíve, odborné a profesné vzdelávanie, príspevok na stravu, príspevok na Doplnkové dôchodkové sporenie, výkonnostné odmeny, ubytovanie vyššieho štandardu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

rušňovodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : rušňovodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: elektromontážne práce na železničných tratiach ŽSR v Slovenskej republike a tratiach v Českej republike, zodpovedný prístup k práci, precíznosť, osvedčenie OS. č. 24-B2 absolventa motivačné ohodnotenie, náborový príspevok 350 EUR, práca v zaujímavom kolektíve, odborné a profesné vzdelávanie, príspevok na stravu, príspevok na Doplnkové dôchodkové sporenie, výkonnostné odmeny, ubytovanie vyššieho štandardu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

vlakvedúci

Ponúkame pracovnú pozíciu : vlakvedúci


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: elektromontážne práce na železničných tratiach ŽSR v Slovenskej republike a tratiach v Českej republike, zodpovedný prístup k práci, precíznosť, osvedčenie OS. č. 18 absolventa motivačné ohodnotenie, náborový príspevok 350 EUR, práca v zaujímavom kolektíve, odborné a profesné vzdelávanie, príspevok na stravu, príspevok na Doplnkové dôchodkové sporenie, výkonnostné odmeny, ubytovanie vyššieho štandardu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

predavač

Ponúkame pracovnú pozíciu : predavač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: maloobchodný predaj záhradkárskych potrieb, hnojivá, železiarsky tovar, krmivá, zmesky, manuálna práca s preberaním a ukladaním tovaru (zmesky, krmivá, …), blokovanie na pokladni, informovanie zákazníkov o produktoch, komunikatívnosť, zodpovednosť, výhodou : skúsenosti s predajom hnojív, skúsenosť s prácou v podobnej pracovnej pozícii Pracovný čas : Pondelok – Piatok 07:00 – 18:00 hod., Sobota 07:00 – 12:00 hod. Osobne kontaktovať zamestnávateľa so životopisom, alebo poslať životopis na uvedený email a následne telefonicky dohodnúť stretnutie na adrese spoločnosti ohľadom pracovného pohovoru
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič nákladného motorového vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného motorového vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výberové konanie dňa 18.8.2017 o 8.30 hod. na ÚPSVaR Prešov, miestnosť č. 18. Rozvoz a zvoz zásielok zákazníkom, komunikácia s dispečingom – vnútroštátna preprava. Prevádzka Ličartovce. Vodičské oprávnenie sk. C, C1, C+E, C1+E (aj jednotlivo). Prax nie je podmienkou. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

pomocník v kuchyni

Ponúkame pracovnú pozíciu : pomocník v kuchyni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: pomocné práce v kuchyni, umývanie riadu, dodržiavanie HCCP, dodržiavanie čistoty kuchyne absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

kuchár ukrajinskej kuchyne

Ponúkame pracovnú pozíciu : kuchár ukrajinskej kuchyne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: kuchár so zameraním na ukrajinskú kuchyňu, udržiavanie čistoty na pracovisku, dodržiavanie HCCP, znalosť tradičných ukrajinských receptov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

murár – šamotár

Ponúkame pracovnú pozíciu : murár – šamotár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: žiaruvzdorné výmurovky
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

pomocná sila v kuchyni

Ponúkame pracovnú pozíciu : pomocná sila v kuchyni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: umývanie riadu, čistenie zeleniny, umývanie priestorov kuchyne, zdravotný preukaz, osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v potravinárstve (hygienické minimum) absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

člen orchestra – harfa

Ponúkame pracovnú pozíciu : člen orchestra – harfa


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela, alebo hudobnodramatického diela s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej úrovni, práca v 3.rizikovej kategórií, plat podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, vysoké pracovné nasadenie, schopnosť pracovať v tíme, zodpovedný prístup k práci, zodpovednosť za výsledky svojej práce, študijný odbor : hudobného smeru
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha zákazníkov, práca s pokladňou, bezúhonnosť, udržiavanie čistoty na pracovisku, príprava nápojov, študijný odbor čašník výhodou : platný zdravotný preukaz absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

odborný garant komunitného centra

Ponúkame pracovnú pozíciu : odborný garant komunitného centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: v spolupráci s prevádzkovateľom nastavuje smerovanie činnosti komunitného centra v súlade s potrebami obce, komunity a prijímateľov sociálnych služieb; odborne riadi poskytovanie služieb v komunitnom centre, aby bolo zaistené plnenie cieľov a dodržiavanie štandardov komunitných centier; odborne koordinuje celú činnosť komunitného centra, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity; zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v častiach obce, na ktorú má dosah, zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb, aktivít a činností, ako aj rozvoj komunitného centra; monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti, iné činnosti a aktivity komunitného centra z hľadiska napĺňania potrieb ich prijímateľov; pripravuje a realizuje nové formy sociálnych služieb, sociálnej práce, komunitnej práce a ďalších činností komunitného centra; vykonáva sociálnu diagnostiku klienta; poskytuje sociálne poradenstvo (základné a špecializované v prípade, že má oprávnenie špecializované poradenstvo poskytovať) klientom a ich rodinným príslušníkom, v ďalších oblastiach činnosti sa riadi profilom činnosti odborného pracovníka; konzultuje so špecialistami z oblasti psychológie, psychiatrie, odborného a špeciálneho lekárstva a inými špecialistami podľa potreby; spolupracuje pri tvorbe individuálneho rozvojového plánu klienta; spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri analýze a riešení sociálnej situácie klienta, vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie), rešpektuje ich odlišné pohľady a spolupracuje s nimi v záujme prijímateľov sociálnych služieb; zapája sa do propagácie odborných činností, iných činností a aktivít komunitného centra a spolupracuje s médiami; zodpovedá za administratívu súvisiacu s činnosťou komunitného centra, za vedenie evidencie klientov a aktivít komunitného centra; pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov komunitného centra; zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym koordinátorom; vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie národného projektu, študijný odbor sociálna práca Výberové konanie sa uskutoční dňa 28.06.2017 o 8:00 hod. na adrese Miestný úrad MČ Košice – Džungľa, Člnková 27, 040 01 Košice Bližšie informácie na www.minv.sk a na úradnej tabuli Miestného úradu Mestskej časti Košice – Džungľa, Člnková 27, 040 01 Košice
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: komplexné upratovacie služby kancelárskych priestorov, zodpovednosť a precíznosť absolventa podľa platnej kolektívnej zmluvy
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

odborný zamestnanec verejného obstarávania v kumulácií s referentom pre správu majetku

Ponúkame pracovnú pozíciu : odborný zamestnanec verejného obstarávania v kumulácií s referentom pre správu majetku


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: predpríprava a plánovanie verejných obstarávaní, príprava zadávania jednotlivých zákaziek ; komplexná realizácia zadávania zákaziek (uskutočňovanie celého procesu VO) vrátane elektronického trhoviska; vyhotovovanie potrebnej dokumentácie z procesu; vybavovanie agendy týkajúcej sa revíznych postupov vo verejnom obstarávaní; sledovanie termínov a zákonných povinností vo verejnom obstarávaní, zodpovednosť za dodržiavanie postupov a termínov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní a ďalšími predpismi, vedenie objednávkového systému a centrálneho registra zmlúv inštitúcie Referent správy majetku : zabezpečuje hospodárenie s majetkom Košického samosprávneho kraja a iným majetkom, ktorý bol zverený, zmluvou alebo zákonom, zabezpečuje inventarizáciu majetku v jeho správe, zabezpečuje vyraďovacie a zaraďovacie protokoly HIM, zabezpečuje odpisy majetku v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zabezpečuje podklady k inventarizácii majetku, zabezpečuje zaraďovanie majetku v počítačovej evidencii program SAP, odborná vedomosť a praktická skúsenosť pri všetkých častiach verejného obstarávania, (podklady, proces, zmluvy, opis predmetu), znalosť problematiky elektronického trhoviska výhodou, schopnosť pracovať samostatne, precíznosť, dôslednosť, odolnosť voči stresu, komunikatívnosť a schopnosť pracovať v tíme, výhodou znalosť SAP Požadované doklady : žiadosť, štruktúrovaný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Spoločnosť bude kontaktovať len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

predavač – pokladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : predavač – pokladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vykladanie tovaru, dokladanie tovaru, práca s pokladňou, obsluha konvektomatoch, dopekanie mrazených polotovarov (chlieb a pečivo) zdravotný preukaz, hygienické minimum (osvedčenie o odbornej spôsobilosti), zodpovednosť, pracovitosť „Toto pracovné miesto je finančne podporené z ESF v rámci NP XXI na podporu zamestnávania osôb do 29 rokov veku“
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

recepčný

Ponúkame pracovnú pozíciu : recepčný


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: udržiavanie čistoty okolia, budovy a dvora, technický a zdravotný výkon, zabezpečovanie informovanosti podnikateľských subjektov, resp. ich klientov, obsluha softwarového vybavenia kamerou, bezúhonnosť, znalosť obslužného kamerového systému Osobne v pracovných dňoch medzi 7:00 – 14:00 hod. na adrese Gastrodom, Mlynská 27, Košice, 4.poschodie (JUDr. Csájiová resp. p. Lechmanová) „Toto pracovné miesto je finančne podporené z ESF v rámci NP XXI/B na podporu zamestnávania osôb do 29 rokov veku“
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií