Ponuky:

architekt – projektant

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : architekt – projektant


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: architektonické návrhy, projektová príprava dokumentácií, zabezpečenie aktívnej podpory a riadenia projekčnej činnosti na developerských projektoch spoločnosti už od prípravy akvizície až po posledný stupeň projektovej dokumentácie, zabezpečenie spracovania kompletnej projektovej dokumentácie projektu / stavby a vykonávanie ich formálneho a odborného posúdenia, študijný odbor : architekt Telefonicky si dohodnúť termín stretnutia
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha zákazníka, prijímanie objednávok, obsluha baru, komunikácia s kuchyňou, dodržiavanie HCCP noriem, komunikatívnosť, flexibilita, spoľahlivosť, výhodou : zdravotný preukaz, znalosť cudzieho jazyka talianskeho resp. anglického jazyka Telefonicky si dohodnúť termín stretnutia v čase 11:00 – 23:00 hod., ktoré sa uskutoční na prevádzke Zvonárska 17, 040 01 Košice
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príprava jedál teplej a studenej kuchyne (ázijskej a medzinárodnej), zdravotný preukaz
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

stolár

Ponúkame pracovnú pozíciu : stolár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha a použitie drevoobrábacích strojov a zariadení, zhotovenie jednoduchých nábytkárskych a stavebno – stolárskych výrobkov, aj s ich montážou, ovládanie základnej údržby drevoobrábacích strojov a nástrojov, vykonávanie robotníckej profesie pri opracovaní dreva, študijný odbor : stolár, spracúvanie dreva, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, spoľahlivosť, precíznosť, zodpovednosť, samostatnosť, praktické myslenie Výberové konanie sa uskutoční dňa 27.02.2017 o 13:00 hod. na adrese Široká 31, Košice-Kavečany, 04001. So sebou doniesť životopis
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

zdravotná sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : zdravotná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: celodenná opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť v náhradnom rodinnom prostredí pre deti s ťažkým, viacnásobným postihnutím, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, kladný vzťah k deťom, odborná a zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, špecializácia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, komunite alebo psychiatrii Žiadosti zasielať na adresu spoločnosti, alebo na email dedadss@stonline.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

profesionálny rodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : profesionálny rodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: profesionálny rodič je zamestnancom detského domova, ktorý zabezpečuje komplexnú starostlivosť o deti zverené do detského domova na základe rozhodnutia súdu vo svojom domácom prostredí, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, kladný vzťah k deťom, doklad o absolvovaní prípravy na výkon práce profesionálneho rodiča, Žiadosti zasielať na adresu spoločnosti, alebo na email dedadss@stonline.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

tréner fitness

Ponúkame pracovnú pozíciu : tréner fitness


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: trénerka fitnes, záujem o fitness
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

operátor infopointu

Ponúkame pracovnú pozíciu : operátor infopointu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: poskytovanie informácií návštevníkom kultúrneho centra, administratívna práca, predaj vstupeniek na podujatia, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, efektívnosť, práca v kolektíve, otvorenosť, ochota, pracovitosť, vzhľadom na charakter centra sú cudzie jazyky vítaným atribútom „Toto pracovné miesto je finančne podporené z ESF v rámci NP „Úspešne na trhu práce“ alebo § 54 ods. 1 písm. a) – NP „Praxou k zamestnaniu“. Telefonicky alebo emailom je potrebné si dohodnúť termín stretnutia
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

pomocný usporiadateľ akcií

Ponúkame pracovnú pozíciu : pomocný usporiadateľ akcií


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: technická a manipulačná pomoc pri organizovaní akcií, príprava priestorov na podujatia, administratívna výpomoc, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, efektívnosť, práca v kolektíve, otvorenosť, ochota, pracovitosť, vzhľadom na charakter centra sú cudzie jazyky vítaným atribútom „Toto pracovné miesto je finančne podporené z ESF v rámci NP „Úspešne na trhu práce“ alebo § 54 ods. 1 písm. a) – NP „Praxou k zamestnaniu“. Telefonicky alebo emailom je potrebné si dohodnúť termín stretnutia
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

organizátor aktivít

Ponúkame pracovnú pozíciu : organizátor aktivít


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: pomoc pri organizovaní akcií, komunikácia s návštevníkmi a navrhovanie aktivít, zodpovednosť za dennú prevádzku komunitného centra (hub-u), administratívna výpomoc, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, efektívnosť, práca v kolektíve, otvorenosť, ochota, pracovitosť, vzhľadom na charakter centra sú cudzie jazyky vítaným atribútom „Toto pracovné miesto je finančne podporené z ESF v rámci NP „Úspešne na trhu práce“ alebo § 54 ods. 1 písm. a) – NP „Praxou k zamestnaniu“. Telefonicky alebo emailom je potrebné si dohodnúť termín stretnutia
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vedenie administratívnej agendy, prijímanie telefonických hovorov, vybavovanie mailov, pošty, plánovanie stretnutí, porád, konferencií, administratívna podpora pri príprave ponúk do verejného obstarávania, logistická podpora, komunikácia s úradmi, partnerskými spoločnosťami a dodávateľmi služieb, výhodou prax
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

predavač – pokladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : predavač – pokladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vykladanie tovaru, dokladanie tovaru, práca s pokladňou, obsluha konvektomatoch, dopekanie mrazených polotovarov (chlieb a pečivo) zdravotný preukaz, hygienické minimum (osvedčenie o odbornej spôsobilosti), zodpovednosť, pracovitosť „Toto pracovné miesto je finančne podporené z ESF v rámci NP XXI na podporu zamestnávania osôb do 29 rokov veku“
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

recepčný

Ponúkame pracovnú pozíciu : recepčný


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: udržiavanie čistoty okolia, budovy a dvora, technický a zdravotný výkon, zabezpečovanie informovanosti podnikateľských subjektov, resp. ich klientov, obsluha softwarového vybavenia kamerou, bezúhonnosť, znalosť obslužného kamerového systému Osobne v pracovných dňoch medzi 7:00 – 14:00 hod. na adrese Gastrodom, Mlynská 27, Košice, 4.poschodie (JUDr. Csájiová resp. p. Lechmanová) „Toto pracovné miesto je finančne podporené z ESF v rámci NP XXI/B na podporu zamestnávania osôb do 29 rokov veku“
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

vodič nákladného motorového vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : vodič nákladného motorového vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vedenie nákladného motorového vozidla, bežná údržba kvalifikačná karta vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča (psychotesty), aktívny vodič Kontaktovať sa u pána Pivarníka (vedúceho dopravy) v pracovných dňoch medzi 9:00 – 11:00 hod. na Vodárenskej 18, 040 01 Košice
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

historik umenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : historik umenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: tvorba koncepcie zbierkotvornej činnosti, metodické usmerňovanie, autorská príprava výstav, publikačná činnosť, podieľa sa na realizácii mimovýstavnej činnosti – prednášky, besedy, odborné výklady zodpovedný a tvorivý prístup k práci, komunikatívnosť, schopnosť plánovať, organizovať, koordinovať
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

skladník – vodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : skladník – vodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca v sklade, príjem a výdaj tovaru, rozvoz, zodpovednosť, pracovitosť, samostatnosť „Toto pracovné miesto je finančne podporené z ESF v rámci NP XXI/B na podporu zamestnávania osôb do 29 rokov veku“
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií