Ponuky:

všeobecný administratívny pracovník

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : všeobecný administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: administratívna činnosť spojená s realitnou činnosťou, zverejňovanie inzerátov na internete, komunikácia so zákazníkmi, práca možná aj v teréne výhodou : znalosť cudzích jazykov, znalosti v odbore, VP „B“ „Toto pracovné miesto je finančne podporené z ESF v rámci § 54, ods.1 písm.a) NP “ Šanca pre mladých““. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

vývojár softvéru

Ponúkame pracovnú pozíciu : vývojár softvéru


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: programovanie aplikácií podľa zadania objednávateľa, C++, C#, Java, testovanie aplikácií, online klientská podpora počítač, mobilný telefón
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

marketingový špecialista

Ponúkame pracovnú pozíciu : marketingový špecialista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca so sociálnymi sieťami, práca s databázami klientov, Youtube, písanie blogov, fotografovanie, video-obhliadky, marketing firmy, výhodou : znalosti v interiérovom dizajne, práca s fotoaparátom „Toto pracovné miesto je finančne podporené z ESF v rámci § 54, ods.1 písm.a) NP “ Šanca pre mladých““. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

odborný administratívny asistent

Ponúkame pracovnú pozíciu : odborný administratívny asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: triedenie, príprava dokladov na zaúčtovanie, zaúčtovanie dokladov v programe, kontrola, pomoc pri príprave daňových priznaní, príprava miezd, pomoc s administratívnou agendou, výhodou : študijný odbor právo, bezpečnostný manažment „Toto pracovné miesto je finančne podporené z ESF v rámci NP „Úspešne na trhu práce““. absolventa pitný režim, stravné lístky
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

sólista baletu

Ponúkame pracovnú pozíciu : sólista baletu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela alebo hudobnodramatického diela, vysoké pracovné nasadenie, schopnosť pracovať v tíme, zodpovedný prístup k práci, študijný odbor : tanec, tanečný
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

sólista baletu

Ponúkame pracovnú pozíciu : sólista baletu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela alebo hudobnodramatického diela, vysoké pracovné nasadenie, schopnosť pracovať v tíme, zodpovedný prístup k práci, študijný odbor : tanec, tanečný
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

člen baletu

Ponúkame pracovnú pozíciu : člen baletu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: tvorivá interpretácia kolektívnej časti baletného diela alebo tanečného diela, vysoké pracovné nasadenie, schopnosť pracovať v tíme, zodpovedný prístup k práci, študijný odbor : tanec, tanečný
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

politológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : politológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: analýza volebných výsledkov, správa kontaktov, obsahu webu a sociálnych sietí, prieskum a práca v teréne, koordinácia aktivít, monitoring médií, konečná úprava tlačovín, činnosť organizačného poradcu, pracovný čas v hodinách za týždeň : 20, zodpovednosť „Toto pracovné miesto je finančne podporené z ESF v rámci §54 ods.1 písm. a) – Šanca pre mladých“. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha zákazníkov, prestieranie stolov, zodpovednosť, komunikatívnosť, študijný odbor : kuchár – čašník, hygienické minimum, výhodou : absolvovaný kurz REPAS Telefonicky si dohodnúť termín stretnutia absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

výčapník

Ponúkame pracovnú pozíciu : výčapník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: čapovanie alko – nealko nápojov pomocou výčapného zariadenia, nalievanie destilátov, zbieranie a umývanie použitých pohárov, zodpovednosť, komunikatívnosť, študijný odbor : barman, hostinský, hygienické minimum, výhodou : absolvovaný kurz REPAS Telefonicky si dohodnúť termín stretnutia absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

kopáč

Ponúkame pracovnú pozíciu : kopáč


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vykonávanie kopáčskych prác Telefonicky kontaktovať p. Michala Béreša v pracovných dňoch medzi 7:00 hod. – 15:00 hod. absolventa podľa platnej Kolektívnej zmluvy
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

prevádzkový elektrikár – strojník vodohospodárskych zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : prevádzkový elektrikár – strojník vodohospodárskych zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: komplexné elektrikárske práce pri údržbe, odborná spôsobilosť na elektrické zariadenia, §22 vyhlášky č. 508/2009 – samostatný elektrotechnik s min. 2 ročnou praxou v odbore pre elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia triedy objektov A, vrátane bleskozvodov Telefonicky kontaktovať majstrov : 0902968212 (Ivan Ličko), 0902968271 (Ing. Martin Prokop), v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hod., na adrese Vodárenská 18, Košice, individuálne pohovory budú s vedúcim strediska Bc. Petrom Kačmárom podľa platnej Kolektívnej zmluvy
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: mechanické, elektromechanické a elektrické montážne práce v stoji, výroba televízorov, práca možná aj cez víkendy, fyzická sila, manuálna zručnosť, precíznosť (presnosť), zodpovednosť, samostatnosť Náborové centrum nachádzajúce sa v Košiciach, Staničné námestie 13 priebežne počas pracovných dní 08:30 – 15:00 hod. zabezpečené zaškolenie, zabezpečené ubytovanie pre zamestnancov z iných lokalít, nadštandardné zabezpečenie ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

predavač – pokladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : predavač – pokladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vykladanie tovaru, dokladanie tovaru, práca s pokladňou, obsluha konvektomatoch, dopekanie mrazených polotovarov (chlieb a pečivo) zdravotný preukaz, hygienické minimum (osvedčenie o odbornej spôsobilosti), zodpovednosť, pracovitosť „Toto pracovné miesto je finančne podporené z ESF v rámci NP XXI na podporu zamestnávania osôb do 29 rokov veku“
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

recepčný

Ponúkame pracovnú pozíciu : recepčný


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: udržiavanie čistoty okolia, budovy a dvora, technický a zdravotný výkon, zabezpečovanie informovanosti podnikateľských subjektov, resp. ich klientov, obsluha softwarového vybavenia kamerou, bezúhonnosť, znalosť obslužného kamerového systému Osobne v pracovných dňoch medzi 7:00 – 14:00 hod. na adrese Gastrodom, Mlynská 27, Košice, 4.poschodie (JUDr. Csájiová resp. p. Lechmanová) „Toto pracovné miesto je finančne podporené z ESF v rámci NP XXI/B na podporu zamestnávania osôb do 29 rokov veku“
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

vodič nákladného motorového vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : vodič nákladného motorového vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vedenie nákladného motorového vozidla, bežná údržba kvalifikačná karta vodiča, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča (psychotesty), aktívny vodič Kontaktovať sa u pána Pivarníka (vedúceho dopravy) v pracovných dňoch medzi 9:00 – 11:00 hod. na Vodárenskej 18, 040 01 Košice
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

historik umenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : historik umenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: tvorba koncepcie zbierkotvornej činnosti, metodické usmerňovanie, autorská príprava výstav, publikačná činnosť, podieľa sa na realizácii mimovýstavnej činnosti – prednášky, besedy, odborné výklady zodpovedný a tvorivý prístup k práci, komunikatívnosť, schopnosť plánovať, organizovať, koordinovať
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

skladník – vodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : skladník – vodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca v sklade, príjem a výdaj tovaru, rozvoz, zodpovednosť, pracovitosť, samostatnosť „Toto pracovné miesto je finančne podporené z ESF v rámci NP XXI/B na podporu zamestnávania osôb do 29 rokov veku“
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií