Ponuky:

upratovačka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zastupovanie počas dlhodobej PN absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

umelecký zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : umelecký zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zhotovovanie výtvarne náročných konštrukcií scénických dekorácií, výroba zložitého kovového nábytku, výroba rekvizít, manuálna zručnosť, dôslednosť, spoľahlivosť, orientácia na výsledok, schopnosť čítať technickú dokumentáciu, zváračský preukaz pre zváranie elektrickým oblúkom, študijný odbor : strojný zámočník, zámočnícky strojár, nástrojár, umelecký zámočník absolventa stabilný a spoľahlivý zamestnávateľ, dlhodobá pracovná perspektíva, príspevok spoločnosti na DDS, dovolenka navyše
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: výroba najzložitejších diétnych jedál a zabezpečovanie postupov pri výrobe jedál vo viaczmennej prevádzke v zariadení sociálnych služieb vrátane ich výdaja, študijný odbor kuchár, bezúhonnosť, pozitívny vzťah k starším ľudom, k ľudom s mentálnym postihnutím pracovný čas : 06:00 – 18:00 hod., nedeľa 06:00 – 14:30 hod. (krátky – dlhý týždeň) absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

zdravotnícky asistent

Ponúkame pracovnú pozíciu : zdravotnícky asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: poskytovanie základnej starostlivosti v súvislosti s biologickými potrebami občana v zariadení saociálnych služieb, bezúhonnosť, pozitívny vzťah k starším ľudom, k ľudom s mentálnym postihnutím absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

údržbár zariadení SMsZ

Ponúkame pracovnú pozíciu : údržbár zariadení SMsZ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: údržba a oprava na objektoch a zariadeniach v správe spoločnosti, jednoduché stolárske práce, zámočnícke práce, vodárske, kúrenárske, murárske, maliarske práce, bezúhonnosť, spoľahlivosť, zručnosť, zodpovednosť, samostatnosť, študijný odbor stavebného smeru resp. inštalatér na vodovodné zariadenia ku hrubej mzde + osobný príplatok maximálne do výšky 472,50 € a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu v zmysle príslušných zákonov a vnútropodnikových predpisov : stravovanie formou stravovacích poukážok, nákup rastlinného materiálu so zľavou a ďalšie v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

vodič MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: cesty nákladným motorovým vozidlom v rámci Európy karta vodiča, karta profesionálneho vodiča
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií