Ponuky:

vodič MKD

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vykonávanie prepráv tovaru v rámci územia EÚ, práca v turnusoch, vodiči sú 4-6 týždňov na pracovnej ceste, voľno po turnuse po dohode s dispečerom, bezúhonnosť, dobrý zdravotný stav, prax výhodou, možnosť získania kvalifikačnej karty vodiča výhodou: digitálna tachografová karta, platné psychotesty Telefonicky si dohodnúť termín stretnutia zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie, moderný vozový park
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

murár

Ponúkame pracovnú pozíciu : murár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: murárske práce, možná práca aj vo výškach, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, výhodou : znalosť čítania výkresov, VP „B“ a „C“
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

tesár

Ponúkame pracovnú pozíciu : tesár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: tesárske práce, možná práca vo výškach, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, výhodou : znalosť čítania výkresov, VP „B“ a „C“
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

vodič MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vykonávanie prepráv tovaru v rámci územia EÚ, práca v turnusoch, vodiči sú 4-6 týždňov na pracovnej ceste, voľno po turnuse po dohode s dispečerom, bezúhonnosť, dobrý zdravotný stav, prax výhodou, možnosť získania kvalifikačnej karty vodiča výhodou: digitálna tachografová karta, platné psychotesty Telefonicky si dohodnúť termín stretnutia zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie, moderný vozový park
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

strojník mechanizačných prostriedkov pre kompostovanie

Ponúkame pracovnú pozíciu : strojník mechanizačných prostriedkov pre kompostovanie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príjem biologicky rozložiteľného odpadu, zatriedenie a evidencia odpadu, váženie odpadu na mostovej váhe, obsluha a údržba mechanizmov v procese výroby kompostu – drvič, nakladač, prekopávač, preosievač, ostatné činnosti súvisiace s prevádzkou kompostárne ku hrubej mzde + osobný príplatok maximálne do výšky 450,50 €, v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu, bezúhonnosť, obsluha nakladacieho a vykladacieho stroja kolesového, údržba strojov a zariadení, technické zručnosti v zmysle príslušných zákonov a vnútropodnikových predpisov : stravovanie, cestovné náhrady, ošatenie a pracovná obuv nákup rastlinného materiálu so zľavou
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

pomocný robotník v potravinárskom priemysle

Ponúkame pracovnú pozíciu : pomocný robotník v potravinárskom priemysle


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: pomocné práce pri preprave a spracovaní ovocia a zeleniny Osobne len o 13:00 hod. každý pracovný deň na adrese Textilná 6, Košice absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

robotník v potravinárskom priemysle

Ponúkame pracovnú pozíciu : robotník v potravinárskom priemysle


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: pomocné práce pri výrobe nealko a konzervačných výrobkov Osobne len o 13:00 hod. každý pracovný deň na adrese Textilná 6, Košice absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

pomocný pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : pomocný pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: pomocné práce, práca v stoji, práca možná aj cez víkendy, fyzická sila, manuálna zručnosť, precíznosť, bežné pracovné návyky, zodpovednosť, samostatnosť Náborové centrum nachádzajúce sa v Košiciach, Krivá 18 na prízemí počas pracovných dní 08:30 – 15:00 hod. zabezpečené zaškolenie, zabezpečené ubytovanie pre zamestnancov z iných lokalít, nadštandardné zabezpečenie ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

lekár s atestáciou v odbore vnútorného lekárstva – interný lekár

Ponúkame pracovnú pozíciu : lekár s atestáciou v odbore vnútorného lekárstva – interný lekár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: lekár na ambulancii vnútorného lekárstva – interný lekár, študijný odbor : lekár v odbore vnútorného lekárstva – interný lekár, samostatnosť, presnosť, zodpovednosť, nevyhnutná platná atestácia v odbore vnútorného lekárstva – interný lekár možnosť vybraných zdravotníckych vyšetrení
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

všeobecný lekár pre dospelých

Ponúkame pracovnú pozíciu : všeobecný lekár pre dospelých


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, študijný odbor : lekár v odbore všeobecného lekárstva, nevyhnutná platná atestácia v odbore všeobecného lekárstva možnosť vybraných zdravotníckych vyšetrení
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: servisné práce na čerpacích staniciach, strojár, mechanik ,technické zameranie, bezúhonnosť, spoľahlivosť, cieľavedomosť, technická zručnosť, výhodou : VP „B“ absolventa zaškolenie, pohyblivá pracovná doba, benefity, odmeny
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

sanitár

Ponúkame pracovnú pozíciu : sanitár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: sanitárske práce na oddelení klinickej biochémie a hematológie, študijný odbor sanitár, samostatnosť, presnosť, zodpovednosť, povinné účinné očkovanie na hepatitídu B, podmienkou aktívny šofér – VP „B“ absolventa možnosť vybraných zdravotníckych vyšetrení
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

lekár s atestáciou v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Ponúkame pracovnú pozíciu : lekár s atestáciou v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: lekár s atestáciou v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR) na ambulancii fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, nevyhnutná platná atestácia lekára v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, samostatnosť, presnosť, zodpovednosť, študijný odbor fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia možnosť vybraných zdravotníckych vyšetrení
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

predavač

Ponúkame pracovnú pozíciu : predavač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: predaj plynospotrebičov, náhradných dielov, príjem zákaziek, plánovanie, objednávky, príjemky, výdaj tovaru + koordinácia práce technikov, hmotná zodpovednosť absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

šička

Ponúkame pracovnú pozíciu : šička


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: šitie a opravy odevov zdravotne postihnutého
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: upratovanie absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zámočnícke, zváračské, údržbárske práce, vedenie prideleného motorového vozidla, bezúhonnosť, samostatnosť, zručnosť a zodpovednosť pri vykonávaní prác osobný príplatok max. do výšky 450,50 € a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu, študijný odbor prevádzkový zámočník v zmysle príslušných zákonov a vnútropodnikových predpisov : stravovanie formou stravovacích poukážok, nákup rastlinného materiálu so zľavou a ďalšie v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

murár

Ponúkame pracovnú pozíciu : murár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: stavba stien z materiálu kameň, tehly, sadrokartón, ďalšie murárske práce, práca vo výškach Telefonicky si dohodnúť termín stretnutia
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

strechár

Ponúkame pracovnú pozíciu : strechár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: pokrývanie striech, práca vo výškach
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

stavebný pracovník a remeselník

Ponúkame pracovnú pozíciu : stavebný pracovník a remeselník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vykonávanie štukatérskych prác, práce s materiálom sadrokartón, obklady, dlažby, maliarske práce, vykonávanie stavebných prác, práca vo výškach
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií