Ponuky:

Kuchár – Penzión u Mlynárky

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár – Penzión u Mlynárky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Montážnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montážnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – kompletizovanie čalúneného nábytku, korpusov, područí, operadiel, sedákov – montáž podnoží a nôh, spojovacích kovaní, výklopných mechanizmov – montáž SB- mechanizmov – vizuálna kontrola kvality – ostatné práce nariadené riadiacim pracovníkom
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pokladník/predavač – KRUPINA – nástup ihneď

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pokladník/predavač – KRUPINA – nástup ihneď


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Práca a obsluha zákazníkov na pokladni, – spracovávanie dennej uzávierky, – objednávanie tovaru, – dokladanie tovaru, – tvorba cenoviek, – kontrola doby spotreby, – fyzická inventúra tovaru. Pracovné pozície obsadzujeme na oddelenie: – pokladník /predavač.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor výroby / montážnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby / montážnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vykonávať prácu podľa pokynov nadriadeného, – výroba a montáž výrobkov v požadovanej kvalite, podľa pracovných inštrukcií, – dodržiavanie vnútropodnikových predpisov a smerníc, – udržovanie poriadku na pracovisku, – plnohodnotné využívanie pracovného času, – dodržovanie začiatku a konca pracovneho času, – dodržovanie začiatku a konca prestávok, – dodržovanie BOZP, – dodržovanie pracovnej disciplíny.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manažér obchodnej skupiny (Krupina)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér obchodnej skupiny (Krupina)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Riadenie obchodnej skupiny, – výber a nábor spolupracovníkov, – zabezpečovanie plnenia cieľov, – vedenie kancelárie oblastného zastúpenia, – starostlivosť o klientov v pridelenom regióne, – predaj stavebného sporenia, stavebných úverov a medziúverov Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s., – predaj poistných produktov Wüstenrot poisťovne, a.s., – práca s databázou klientov, – akvizičná činnosť.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Tlačiar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Tlačiar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zabezpečenie prípravy tlač. stroja v náväznosti na technológiu, – nastavenie a priebežná kontrola výstupu práce, – zodpovednosť za kvalitu spracovania.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocná kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: pomocné práce v kuchyni
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Mzdová účtovníčka (zastupovanie počas RD a MD)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mzdová účtovníčka (zastupovanie počas RD a MD)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Oblasť mzdového účtovníctva: • Spracovanie miezd podľa platných predpisov. • Kompletné vedenie mzdovej agendy zamestnancov a pomoc pri vedení personálnej agendy. • Komunikácia so štátnymi inštitúciami (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Daňový úrad). • Vypracovanie štatistických výkazov a komunikácia so štatistickým úradom. • Zodpovednosť za správnosť a úplnosť všetkých mzdových dokladov. • Príprava mzdových reportov (pre Finančné oddelenie, pre manažment). • Spolupráca s hlavnou účtovníčkou pri inventarizácii mzdových účtov. • Príprava podkladov pre audit a kontrolné inštitúcie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Správca budov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Správca budov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zabezpečovanie pravidelnej údržby, opráv a predchádzaniu škodám na budovách. – Zabezpečovanie pravidelnej údržby a opráv strojov a zariadení príslušných k budovám a podporujúcich výrobný proces. – Zabezpečovať úsporné hospodárenie s energiami, navrhovať a prijímať opatrenia na jej neustále znižovanie. – Zabezpečovanie a podpora získavania nových projektov a cenových ponúk súvisiacich s opravami, úpravami, rekonštrukciami a modernizáciou stavených objektov a areálu spoločnosti, zabezpečovať dodržiavanie legislatívnych požiadaviek pri týchto činnostiach. – Je kontaktnou osobu pre styk s dodávateľmi a osobou vykonávajúcou kontrolu výkonu ich práce po všetkých stránkach (BOZP, ekológia, 5S, časový harmonogram, nelegálna práca).
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor vo výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor vo výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Manipulačné práce, – montážne práce, – obsluha strojov a zariadení, – vizuálna kontrola výrobkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

IT Technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : IT Technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Montáž, inštalácia a sprevádzkovanie novej IT techniky, či už špeciálnej alebo všeobecnej ako sú PC, servre, LAN, periférne zariadenia ako napr. tlačiarne, kopírky, modemy, skenery, video konferenčná technika, • inštalácia operačných systémov a rôznych SW aplikácií, • servisné zásahy, údržba, profylaxia HW a SW v mieste inštalácie a/alebo v servisnom stredisku, • diagnostika a oprava IT zariadení, • upgradovanie HW, reinštalácia a konfigurovanie SW, • údržba komplexných IT systémov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Preprava tovaru v medzinárodnej doprave v rámci EÚ (Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Luxemburg…) Turnusy: 2 mesiace a 1 mesiac doma.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník klientskeho centra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník klientskeho centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – servis a poradenstvo pre klientov v regióne – predaj úverov – predaj stavebného sporenia a termínovaných vkladov – predaj neživotného a životného poistenia
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Barman / barmanka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Barman / barmanka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – práca s pokladňou – obsluha zákazníkov – príprava rôznych druhov káv – miešanie nápojov – kontrola stavu zásob – starostlivosť o čistotu strediska
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník / servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník / servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Obsluhovanie zákazníkov, komunikácia s nimi, – prestieranie stolov, dodržiavanie správnych zásad stolovania, – kontrola stavu zásob, – starostlivosť o čistotu strediska, – práca na krátky a dlhý pracovný týždeň.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Pripravovanie všetkých ponúkaných jedál (hlavné jedlá, polievky, šaláty, dressingy, oblohy), – zodpovednosť za kvalitu pripravených pokrmov, – dodržiavanie presne stanovených postupov prípravy jedál, – dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a čistoty na pracovisku, – podieľanie sa na príprave jedálneho lístka, – organizovanie všetkých výrobných procesov prípravy jedál, – kontrola kvality hotových jedál.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služieb

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Odborný predajca pre predaj poistných produktov a služieb Poskytovanie poradenstva v oblasti kompletnej škály poistných produktov Konzultácia a analýza potrieb klienta s následným nájdením vhodného riešenia pri výbere poistného produktu Príprava poistných návrhov Poskytovanie kvalitného servisu pre existujúcich aj potenciálnych klientov Akvizičná činnosť – aktívne vyhľadávanie nových klientov Práca s databázou individuálnych klientov, vyhľadávanie nových klientov Budovanie vlastného obchodného tímu externých spolupracovníkov, ich pozitívna motivácia a podpora v obchodnej činnosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotnícky asistent

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotnícky asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zdravotnícky asistent
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií