Ponuky:

Učiteľ/ka materskej školy

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Učiteľ/ka materskej školy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pedagogická činnosť v súlade s § 13 písm. a) zákona č. 317/2009 Z.z. Plat v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Pivničný pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pivničný pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovník vo vínnej pivnici. Starostlivosť o výrobu vína a hotové víno, spracovanie hrozna, ďalšie činnosti, ktoré súvisia s prácou v pivnici. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vedúci výrobne asfaltových emulzií

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci výrobne asfaltových emulzií


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonáva a zodpovedá: – za riadenie výroby emulzií a ďalších výrobkov vo výrobni a.s., – hospodárnu a kvalitnú výrobu emulzií, – dodržiavanie TchP pre výrobu, – skladovanie a expedíciu emulzií, – výkon vstupnej a výstupnej kontroly, – vypracováva podklady k ročnému hodnoteniu stavu kvality a účinnosti SMK vo výrobni, – spolupracuje s technológom a.s. pri výkone skúšok vstupnej, medzioperačnej, výstupnej a spätnej kontroly vo výrobni, – zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad manipulácie a skladovania výrobkov ako aj manipulácie s nezhodným výrobkom a pod. Presnosť a precíznosť, samostatnosť, zodpovednosť.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Strojník do výroby flašovne vína

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojník do výroby flašovne vína


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovník vo vínnej pivnici, hygiena a sanitácia priestorov pivnice, práca pri fľašovacej linke. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor zariadenia v chemickej výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor zariadenia v chemickej výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Požadované vzdelanie: Stredná odborná škola chemická – chemik operátor (2860 K). Chemik operátor, chemická a farmaceutická výroba. Nepretržitá pracovná doba: 6-18 a 18-6 h. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Pezinok

Ponúkame pracovnú pozíciu : Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Pezinok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • zodpovednosť za predaj a servis základných produktov a služieb banky alebo finančnej skupiny ČSOB (bežné účty, služby el. bankovníctva, platobné karty, sporiace účty, vkladné knižky, termínované vklady, kreditné karty, cestovné poistenie a fondov) a plnenie stanovených obchodných plánov. • zodpovednosť za predaj a servis produktov a služieb banky a plnenie stanovených obchodných plánov. • vykonávanie akvizičnej činnosti v oblasti získavania nových klientov a kontaktovanie existujúcich klientov s ponukou ďalších produktov – telefonické oslovovanie, organizovanie stretnutí. • včasné a kvalitné vybavenie všetkých potrieb klientov ČSOB finančnej skupiny, vybavovanie reklamácií, žiadostí a sťažností klientov. • vykonávanie aktivít hotovostného a bezhotovostného platobného styku (pokladničné a zmenárenské operácie, • pracovanie prevodných príkazov, trvalých príkazov a inkasa, činnosti súvisiace so službami trezorových a sejfových schránok a nočného trezoru). • zaisťovanie spracovania produktov a služieb nadväzujúcich na predajné činnosti a kontrola správnosti získaných údajov, monitoring. absolventa • príležitosť pracovať v stabilnej finančnej nadnárodnej skupine • motivujúce finančné ohodnotenie zohľadňujúce aj individuálne výsledky • možnosť kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny • 5 dní voľna naviac po roku zamestnania • zvýhodnenia na produktoch ČSOB FS • príspevok na DDS a životné poistenie • zdravotný program
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zastupovanie počas dlhodobej PN. Pracovná doba: 6-14. Možnosť aj skráteného úväzku. Odpis z registra trestov. zdravotne postihnutého absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Koordinátor sociálnych služieb

Ponúkame pracovnú pozíciu : Koordinátor sociálnych služieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: MESTO PEZINOK obsadzuje voľné pracovné miesto – koordinátor sociálnych služieb pre Zariadenie opatrovateľskej služby, Opatrovateľskú službu, Jedáleň, Práčovňu, Prepravnú službu a Denný stacionár požadované predpoklady: • VŠ vzdelanie II. st., v odbore sociálna práca • znalosť práce s PC – Word, Excel, Outlook • organizačné schopnosti pre zabezpečovanie a metodické usmerňovanie poskytovania sociálnych služieb, vrátane koordinovania, riadenia a kontroly zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnostiach opatrovaných osôb • bezúhonnosť vítané predpoklady: • prax min. 3 roky v sociálnej práci, alebo v zariadení sociálnych služieb Bližšie informácie poskytne osobne, príp. telefonicky Mgr. Alena Černáková – vedúca Zariadenia opatrovateľskej služby, Komenského 23, Pezinok (033/ 6901970) Žiadosti so životopisom a fotokópiou dokladu o ukončenom vzdelaní zasielajte poštou na adresu: Mestský úrad Radničné nám. 7 902 01 Pezinok prípadne prineste osobne do podateľne MsÚ (na prízemí), alebo pošlite elektronickou poštou na adresu : msu@msupezinok.sk Mesto Pezinok si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny pohovor. Mgr. Miroslav Šebesta Prednosta MsÚ v Pezinku, v.r.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Reštaurácia Mlyn v Modre. Aj nevyučený, zaučia. Pracovná doba od stredy do nedele : str-pia 11.30-14.30 a 18.00-22.00, so 18.00-22.00, ne 11.30-16.00. Pondelok a utorok je voľno. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár / kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár / kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovná doba: dlhý/krátky týždeň (8 hod. zmeny od 6.00 do 14.00 a 12 hod. zmeny od 6.00 do 18.00). Len vyučený kuchár. absolventa mladistvého o týždeň dlhšia dovolenka
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: predavač v potravinách, pracovná doba nepretržitá: 6-18 a 18-6 +so +ne absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vychovávateľ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vychovávateľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výchovno vzdelávacia činnosť v zariadení SPO. Vychovávateľstvo, špeciálna pedagogika. Predpokladaná prax v príslušnom odbore vychovávateľstvo, špeciálna pedagogika. Práca v tíme, flexibilita, soc. cítenie, empatia, komunikatívnosť. Adresa prijímajúceho pracoviska: Stavbárska č.6, 821 07 Bratislava. absolventa gastrolístky, vzdelávanie v oblasti, týžden dovolenky navyše v zmysle KZ
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Technik montáže telekomunikačných zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technik montáže telekomunikačných zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výstavby základňových staníc pre mobilných operátorov -inštalácie, testovnanie a oživovanie LTE, MW, telco aj IT zariadenia. Vzdelanie: odborné vzdelanie technického zamerania (elektro, telekomunikácie, IT) je výhodou (VS,SS,SOU). Skúsenosti: aj pre absolventov škôl, skúsenosti v oblasti telekomunikácií sú však výhodou. Znalosti: AJ prípadne NJ sú výhodou. Zručnosti a schopnosti: samostatná práca s PC/MS Office, s meracou a testovacou technikou, vedenie motorového vozidla do 3,5t – sú podmienkou. Práca je vykonávaná u zákazníka, aj v zahraničí, t.j. ochota cestovať na služobné cesty do zahraničia je podmienkou (pracovný cyklus: týždňovky príp. dvojtýždňovky). Práca je vykonávaná aj vo výškach t.j. získanie preukazu absolvovania školenia pre práce vo výškach je podmienkou. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zmrzlinár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zmrzlinár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výroba a predaj zmrzliny. Pracovná doba na 2 zmeny: 7.30-20.00 + so +ne.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zvárač a rezač kovov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač a rezač kovov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zámočnícke práce, oprava strojov a zariadení, zváranie a rezanie kovom možnosť ubytovania v ubytovni nachádzajúcej sa v areáli spoločnosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Inseminačný technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Inseminačný technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Asistencia pri inseminácii ošípaných, ostatné práce spojené s ošetrovaním a reprodukciou ošípaných. Ubytovanie na farme zdarma. 2 ks ošípaných (spracovaných) ročne, príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, práca v stabilnej spoločnosti. ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií