Ponuky:

Zvárač, zámočník

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač, zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Do kovovýroby hľadáme zvárača, zámočníka. Výroba brán, schodov, zábradlí, prístreškov … Požadujeme prax, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, znalosti zvárania CO zváračkou, obalenou elektródou, brúsenie karbobrúskou. Vianočná odmena.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Knihovník v oddelení pre deti a mládež

Ponúkame pracovnú pozíciu : Knihovník v oddelení pre deti a mládež


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zabezpečenie výpožičného procesu v oddelení pre deti Práca s knižničným fondom (balenie, údržba, zaraďovanie) Poskytovanie knižničných, informačných, faktografických a referenčných služieb v oddelení Sledovanie a hodnotenie informačných požiadaviek čitateľov, pomoc pri profilácii a aktualizácii fondu oddelenia Príprava, organizácia a realizácia podujatí pre deti – informačná výchova, aktivity na podporu čitateľskej gramotnosti, tvorivé podujatia, besedy so spisovateľmi, súťaže a pod. Príprava propagačných materiálov oddelenia pre deti a základných činností v oblasti marketingu a public relations knižnice Spolupráca s partnermi knižnice – školy, škôlky, OZ, iné inštitúcie absolventa Kreatívna práca a priestor na sebarealizáciu Príjemné a priateľské prostredie Možnosť ďalšieho vzdelávania sa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Montáž, oprava a údržba rozvodov vody, kanalizácie a tepla. Údržba budov a zariadení podľa pokynu nadriadeného. Výkon pracovnej pohotovosti mimo pracoviska.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Inseminačný technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Inseminačný technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Asistencia pri inseminácii ošípaných, ostatné práce spojené s ošetrovaním a reprodukciou ošípaných. Ubytovanie na farme zdarma. 2 ks ošípaných (spracovaných) ročne, príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, práca v stabilnej spoločnosti. ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič nákladného motorového vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného motorového vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kontakt najprv telefonicky. VP-C, rozvoz ovocia a zeleniny v rámci SR a ČR. Zaučia. Karta vodiča,psychotesty, bezúhonnosť. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Recepčná

Ponúkame pracovnú pozíciu : Recepčná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zabezpečenie plynulého chodu recepcie Hotel Majolika****, Modra – check-in, check-out hostí – vystavovanie účtov, práca s pokladňou – poskytovanie informácií a služieb v rámci „guest service“ – predaj vstupov do múzea keramiky a wellness aj pre externých hostí – prijímanie a vybavovanie rezervácií ubytovania podľa požiadaviek hostí – práca s finančnou hotovosťou, platobnými kartami, darčekovými poukážkami – spolupráca s chyžnou a reštauráciou absolventa Rodinný eco hotel mladý kolektív, príjemné prostredie, možnosť nadčasov, benefity a odmeny,
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

ELEKTRIKÁR (elektronik/mechatronik)

Ponúkame pracovnú pozíciu : ELEKTRIKÁR (elektronik/mechatronik)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Do nášho tímu hľadáme nového kolegu na pozíciu Elektrikár (elektronik/mechatronik) Vašou úlohou bude: • Elektrická údržba a drobné úpravy strojov a zariadení • Vykonávanie preventívnej údržby zverených zariadení • Uchovávanie a aktualizácia záložných programov a dát strojového parku • Je potrebná znalosť čítania elektrotechnických schém (znalosť pneumatických prípadne hydraulických systémov výhodou) • Udržiavanie technickej dokumentácie v súlade s legislatívou platnou na Slovensku – aktualizácia zmien • Dochádzkový bonus • Výkonnostný bonus • Príplatky za poobedné zmeny nad rámec zákona • Dvojnásobný príplatok za nočné zmeny • Bonus za odpracované mesiace (po skúšobnej dobe) 100€ • Príspevok na dopravu • Bonus za odporučenie známeho do výšky 100€ • Príspevok do III. dôchodkového piliera • Výplata vždy načas • Každoročná úprava miezd • Zvýhodnené stravovanie priamo v priestoroch spoločnosti + stravné lístky • Možnosť poskytnutia bezúročnej zamestnaneckej pôžičky • Práca na trvalý pracovný pomer v kmeňovom stave • Stabilné pracovné miesto • Možnosť sebarealizácie a kariérneho postupu • Práca v dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti pôsobiacej v oblasti elektrotechnického priemyslu s 30 ročnou tradíciou na Slovensku • Spoločnosť situovaná v blízkosti železničnej stanice
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný pracovník – pracovníčka do pekárne

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník – pracovníčka do pekárne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: pomocné práce v pekárni, čistenie, upravovanie výrobkov, rezanie výrobkov, balenie výrobkov absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Referent cestného hospodárstva, služby podnikateľom

Ponúkame pracovnú pozíciu : Referent cestného hospodárstva, služby podnikateľom


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu na miestnych komunikáciách, vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v meste, kontroluje zabezpečenie technického stavu vozoviek miestnych komunikácií, vydáva rozhodnutia a vykonáva dozornú činnosť na úseku dopravy a cestného hospodárstva na úrovni mesta, – spolupracuje so stavebným úradom pri úlohách spadajúcich do pôsobnosti mesta, ako špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, – pripravuje a vedie údaje technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta, poskytuje informácie, vedie pasport miestnych komunikácií a pasport dopravného značenia, – spracováva podklady pre informačný systém mesta a zabezpečuje v spolupráci s technickým úsekom jeho realizáciu, – zabezpečuje stavebnotechnické vybavenie ciest a miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu, – pripravuje povolenia a výmer na zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií /skládky, kontajnery a iné prekážky/ vo svojom referáte, – rozhoduje o rozkopávkach, uzávierkach, obchádzkach miestnych komunikácií, informuje o uvedenom DI, vykonáva kontrolu v zmysle VZN mesta Svätý Jur, – vydáva povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach /najmä ambulantný predaj, predaj na trhoviskách a príležitostných trhoch/, – vykonáva kontrolnú činnosť v rozsahu ambulantného predaja a trhovísk, – vykonáva agendu týkajúcu sa reklám: vedie pasportizáciu reklám, výmery, nájomné zmluvy. Platové podmienky sa stanovujú v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú, plný úväzok.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Recepčná

Ponúkame pracovnú pozíciu : Recepčná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ubytovanie hostí. absolventa Rodinný eco hotel a mladý kolektív.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Chyžná na hoteli

Ponúkame pracovnú pozíciu : Chyžná na hoteli


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie izieb, priestorov hotela, wellness a občasná výpomoc v kuchyni pri akciách. absolventa pohyblivá pracovná doba, príjemný kolektív
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava tovaru na uskladnenie a vyskladnenie. Zabezpečenie nakládky, vykládky na a z dopravného prostriedku. Spolupráca na prijímaní a výdaji tovaru v sklade, manipulácia s tovarom, ukladanie a upevňovanie tovaru na paletách a zodpovednosť za udržiavanie čistoty v sklade.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor vo výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor vo výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: HĽADÁME ŠIKOVNÝCH, MANUÁLNE ZRUČNÝCH KOLEGOV DO NÁŠHO TÍMU. Podmienkou je schopnosť pracovať na 3 zmeny. • Práca na jednoduchých automatických a poloautomatických strojoch, jednoduché montážne práce • Samokontrola výrobkov • Triedenie odpadu • Udržiavanie čistoty • Dodržiavanie BOZP absolventa • Dochádzkový bonus • Výkonnostný bonus • Príplatky za poobedné zmeny nad rámec zákona • Dvojnásobný príplatok za nočné zmeny • Bonusy za plnenie dodávok • Bonus za odpracované mesiace (po skúšobnej dobe) 100€ • Príspevok na dopravu • Bonus za odporučenie známeho do výšky 100€ • Príspevok do III. dôchodkového piliera • Výplata vždy načas • Každoročná úprava miezd • Zvýhodnené stravovanie priamo v priestoroch spoločnosti + stravné lístky • Možnosť poskytnutia bezúročnej zamestnaneckej pôžičky • Práca na trvalý pracovný pomer v kmeňovom stave • Stabilné pracovné miesto • Možnosť sebarealizácie a kariérneho postupu • Práca v dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti • Spoločnosť situovaná v blízkosti železničnej stanice
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Novovytvorené pracovné miesto podľa podľa § 54 ods.1 písm.a -Šanca na zamestnanie. Len pre uchádzača o zamestnanie evidovaného na úrade práce. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kuchár / kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár / kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava jedál.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavač v mäsiarstve

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač v mäsiarstve


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj mäsa a mäsových výrobkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník SBS v Pezinku

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník SBS v Pezinku


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Strážna služba v obchodnej prevádzke. – práca v stabilnej firme, – pravidelný mesačný príjem, – príspevok zamestnávateľa na stravu, – darčekové poukážky, – práca v čistom prostredí.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha a roznášanie jedál a nápojov v reštaurácii. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií