Ponuky:

Vedúci konštruktér

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci konštruktér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – riadenie tímu kontštruktérov – navrhuje a riadi návrhy strojárskych konštrukcií v 3D prostredí – vyšetruje priestorové geometrické tvary prostredníctvom súradníc bodov – vypracováva výrobnú výkresovú dokumentáciu zváraných konštrukcií podľa noriem DIN a EN – navrhuje prípravky podľa potrieb výroby – spolupráca s výrobným úsekom pri jednotlivých zákazkách a útvarom projektov od 2000.- brutto mesačne v závislosti od pracovných skúseností, úrovne ovládania jazyka a ďalších požiadaviek na danú pozíciu Okrem istoty zamestnania, dobrého ohodnotenia a zaujímavej práce, u nás Ťa ešte očakáva: – práca na projektoch, ktoré posúvajú hranice možného v zábavnom priemysle vždy o métu vyššie – finančné odmeny pri významných jubileách – zamestnanecké pôžičky – príspevok na letnú dovolenku – príspevok na zimnú dovolenku – odkúpenie materiálu od spoločnosti za výhodných podmienok – využívanie výrobných možností spoločnosti za výhodných podmienok – bezplatné výpožičky náradia – odkúpenie vyradeného majetku spoločnosti za výhodných podmienok – flexibilný pracovný čas (administratívne pozície) – jazykové vzdelávanie (administratívne pozície) – možnosť hrať v hokejovom a kolkárskom tíme a účasť na ostatných športových aktivitách – možnosť výhodného ubytovania v areáli spoločnosti – stravovanie v modernom stravovacom zariadení len za 0,70 €
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Lakovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lakovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – príprava, miešanie a nanášanie dvojzložkových náterov (polyuretánové a syntetické) striekacími bez-vzduchovými pištoľami na oceľové profily a konštrukcie podľa technickej dokumentácie a technologického postupu – pred samotným lakovaním vizuálna kontrola oceľových konštrukcií a profilov – zvarov a čistoty okolia otvorov – kontrola hrúbky náterov pomocou meracieho prístroja min. 3,90 €/hod. brutto + variabilná zložka (prémie, príplatky, bonusy, osobné ohodnotenie, príspevky na dovolenky, mimoriadne odmeny a pod.) Ponúkaná mzda je v priemere od 871 do 1112 € mesačne brutto + variabilná zložka v závislosti od relevantných pracovných skúsenosti, výkonu a ďalších požiadaviek na danú pozíciu. Po skončení skúšobného obdobia možné prehodnotenie. Okrem istoty zamestnania, dobrého ohodnotenia a zaujímavej práce, u nás Ťa ešte očakáva: – práca na projektoch, ktoré posúvajú hranice možného v zábavnom priemysle vždy o métu vyššie – finančné odmeny pri významných jubileách – zamestnanecké pôžičky – príspevok na letnú dovolenku – príspevok na zimnú dovolenku – odkúpenie materiálu od spoločnosti za výhodných podmienok – využívanie výrobných možností spoločnosti za výhodných podmienok – bezplatné výpožičky náradia – odkúpenie vyradeného majetku spoločnosti za výhodných podmienok – flexibilný pracovný čas (administratívne pozície) – jazykové vzdelávanie (administratívne pozície) – možnosť hrať v hokejovom a kolkárskom tíme a účasť na ostatných športových aktivitách – možnosť výhodného ubytovania v areáli spoločnosti – stravovanie v modernom stravovacom zariadení len za 0,70 €.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotná sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ošetrovanue a podávanie liekov. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotná sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Starsoslivosť o pacientov a podávanie liekov. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Špeciálny pedagóg

Ponúkame pracovnú pozíciu : Špeciálny pedagóg


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Priama práca so žiakmi, ktorým boli iagnostikované špecifické vývinocé poruchy učenia. absolventa Platová trieda č.9. Odmeňovanie prebeha na základe zákona č.553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Stavebný pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavebný pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávanie pomocných prác na stavbe. Ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Administratívna pracovníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívna pracovníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáme pracovitého, flexibilného a spoľahlivého pracovníka do trvalého pracovného pomeru s nástupom ihneď. Pracovná oblasť pre logistiku, nákup a sklad.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáme manuálne zručného, pracovitého a spoľahlivého pracovníka, ktorý ovláda elektrikárske práce (absolvované skúšky – § 21 a vyššie v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.) do trvalého pracovného pomeru s nástupom ihneď.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník SBS

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník SBS


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Strážna služba v obchodnej prevádzke.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník SBS

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník SBS


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Strážna služba v obchodnej prevádzke.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Podnikový právnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Podnikový právnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – poskytovanie profesionálneho poradenstva a informačnej podpory najmä v oblasti obchodného práva – príprava, tvorba a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie – zodpovednosť za právnu agendu spoločnosti – zastupovanie spoločnosti v správnych a súdnych konaniach – právna ochrana spoločnosti voči tretím osobám – zodpovednosť za právnu agendu spoločnosti – reporting vedeniu spoločnosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií