Ponuky:

predavač

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : predavač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: predavač Predaj rozlčnoho tovaru + potravín absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

ošetrovateľ a chovateľ oviec

Ponúkame pracovnú pozíciu : ošetrovateľ a chovateľ oviec


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: ošetrovateľ a chovateľ oviec zdravotne postihnutého ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

šička v kožiarskej a obuvníckej výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : šička v kožiarskej a obuvníckej výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: šička – obuvnícka výroba+kožiar šitie zvrškov obuvi a pomocné práce pri šití obuvi absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodný zástupca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný zástupca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vyhľadávanie potencionálnych zákazníkov, prezentovanie a propagovanie žiaruvzdorných výrobkov z výrobného programu zamestnávateľa absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Technológ výroby žiaruvzdorných výrobkov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technológ výroby žiaruvzdorných výrobkov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: 1. je z o d p o v e d n ý • V jednotlivých zmenách za operatívne riadenie výroby tvarových a netvarových výrobkov v zmysle detailno – technologických postupov, výrobných predpisov a platných receptúr • za spracovávanie technologickej dokumentácie • za zabezpečenie technologických podkladov pre výrobu 2. je o p r á v n e n ý • upozorňovať na skryté rezervy vo výrobných strediskách, • koordinovať výkon činností zabezpečujúcich kvalitu výroby a výrobkov • analyzovať rozbory a hodnotenie kvality a materiálov od úseku ORK 3. v y k o n á v a nasledovné činnosti: • overovacie a prevádzkové skúšky továrenskej výroby • ochranu firemného tajomstva • spolupracuje na určení miesta vykládky došlých surovín • vykonáva laboratórny a technologický vývoj nových výrobkov, technológií a postupov • spolupracuje pri poskytovaní poradenskej a servisnej činnosti • zabezpečuje dodržiavanie technologických a kontrolných postupov vo výrobe • spolupracuje pri tvorbe THN a cenových kalkulácií • fyzickú inventúru surovín • zabezpečuje návrh a vývoj nových výrobkov • spolupracuje pri interných a externých auditoch • plní ďalšie úlohy, ktoré sú mu ukladané nadriadeným a súvisia s jeho pracovnou činnosťou absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: čašník VK ÚPSVR Lučenec, Petofiho 39, zasadačka č.dv. 102 absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

vodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : vodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vodič VK na ÚPSVR Lučenec, pracovisko Poltár dňa 13.3.2017 o 13,00 hod. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Šička

Ponúkame pracovnú pozíciu : Šička


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – šitie zvrškov plátenej obuvi zdravotne postihnutého absolventa mladistvého
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií