Ponuky:

Chyžná

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Chyžná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie hotelových izieb a spoločných priestorov hotela.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Skladová evidencia – príjem, výdaj tovaru. Inventarizácia skladu. Obsluha VZV.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič VZV, skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič VZV, skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Riadenie vysokozdvižného vozíka, sk.: I, B,D, W1. – Bezpečná manipulácia a skladovanie vstupných materiálov. – Overovanie dodacích dokumentov a prijatých položiek. – Spolupráca pri inventúre materiálov. – Zásobovanie výrobných liniek materiálom. – Správne a včasné dodanie tovarov do vyhradených areálov. – Práca podľa pokynov nadriadeného.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Údržbár/Pomocný pracovník v sklade

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár/Pomocný pracovník v sklade


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Všeobecná práca v sklade • Potrebná znalosť materiálov a náradia pre stavebníctvo • Udržiavanie poriadku v sklade • Vykonávanie vstupnej kontroly materiálu prijatého na uskladnenie • Spracovanie podkladov na vedenie evidencie zásob • Manipulácia so zásobami • Udržiavanie objektov, budov a zariadenia v prevádzkyschopnom stave • Oprava drobných porúch-manuálna zručnosť • Výmena náhradných dielov-technická znalosť
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Operátor zariadenia na výrobu netkaného textilu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor zariadenia na výrobu netkaného textilu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – obsluha zariadenia na výrobu netkaného textilu – starostlivosť o zariadenie a bežná údržba – prísun materiálu do zariadenia – odoberanie výrobkov zo zariadenia a balenie – práca s VZV – evidencia údajov – administratívne úkony v malom rozsahu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Rozpočtár, kalkulant

Ponúkame pracovnú pozíciu : Rozpočtár, kalkulant


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vypracovanie rozpočtov a kalkulácii v programe CENKROS, • Tvorba cenových ponúk, • Príprava podkladov pre fakturáciu, • Práca s projektovou dokumentáciou, • Sledovanie dodržiavania kalkulovaných nákladov, technológii, postupov v spolupráci s majstrami a stavebnými technikmi, • Analýza údajov vstupujúcich do konečnej hodnoty nákladov na výstavbu stavebného diela, • Vypracovanie a kontrola časových harmonogramov stavieb a kontrolno-skúšobných plánov stavieb, • Príprava podkladov pre výber dodávateľov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Referent personálneho a mzdového oddelenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : Referent personálneho a mzdového oddelenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vedenie agendy dochádzky zamestnancov spoločnosti. • Vykonávanie a zabezpečenie všetkých administratívnych činností súvisiacich s evidenciou dochádzky a spracovanie podkladov pre výplatu miezd (napr. dovolenky, PN, OČR…). • Príprava reportov, štatistík. • Operatívne riešenie problémov súvisiacich s používaním systémov. • Administratíva personálneho a mzdového oddelenia.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Poštový doručovateľ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Poštový doručovateľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Doručovanie všetkých druhov zásielok a výkon iných činností spojených s hmotnou zodpovednosťou. Na základe telefonického rozhovoru budete pozvaný na osobný pohovor.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

JAVA Developer

Ponúkame pracovnú pozíciu : JAVA Developer


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: We are looking for a motivated individual to join the team: Duties/responsibilities – Responsible for developing, coding, testing and debugging new software solutions or enhancements to existing software for highly complex problems – Analyses, debugs and/or assists in problem solving in both development and production environments – Developing web applications, services and integrating different enterprise applications – Utilising application servers, such as Tomcat in order to implement the proposed solution – Utilising various application integration techniques to communicate with third party and legacy/back-end systems
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha v reštaurácii a v kaviarni hotela
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

GWT Developer

Ponúkame pracovnú pozíciu : GWT Developer


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: We are looking for a motivated individual to join the team: Duties/responsibilities – Responsible for developing, coding, testing and debugging new software solutions or enhancements to existing software for highly complex problems – Analyses, debugs and/or assists in problem solving in both development and production environments – Developing web applications, services and integrating different enterprise applications – Utilising application servers, such as Tomcat in order to implement the proposed solution – Utilising various application integration techniques to communicate with third party and legacy/back-end systems
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

REACT Developer

Ponúkame pracovnú pozíciu : REACT Developer


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: We are looking for a motivated individual to join the team: Duties/responsibilities – Develop new user-facing features – Build reusable code and libraries for future use – Ensure the technical feasibility of UI/UX designs – Optimise application for maximum speed and scalability – Assure that all user input is validated before submitting to back-end – Collaborate with other team members and stakeholders
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Front-End Developer

Ponúkame pracovnú pozíciu : Front-End Developer


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: We are looking for a motivated individual to join the team: Duties/responsibilities – Develop new user-facing features – Build reusable code and libraries for future use – Ensure the technical feasibility of UI/UX designs – Optimise application for maximum speed and scalability – Assure that all user input is validated before submitting to back-end – Collaborate with other team members and stakeholders
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor kotla údržbár – kúrič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor kotla údržbár – kúrič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávanie obsluhy plynových kotlov V. triedy na plynné palivo a regulačných staníc zemného plynu, – kontrolovanie zariadení výmenníkových staníc, kotolní, tlakových nádob, doplňovacích, odplyňovacích zariadení a úpravní vôd, – mimo vykurovacieho obdobia vykonávanie údržby a opravy strojných častí centrálnej kotolne, strojného zariadenia výmenníkových staníc a iné, – spolupráca pri opravách a údržbe vzduchotechnických zariadení, zariadení chladenia a zdravotechniky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektronik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektronik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Diagnostika a oprava technologických PC, – diagnostika porúch pomocou počítača, – diagnostika a oprava sieťových pripojení technologických PC ,PLC , – kontrola a oprava riadiacích programov priemyselných počítačov, – diagnostika porúch riadenia elektrických zariadení.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: rozvoz liekov k odberateľom
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií