Ponuky:

Stavebný robotník – Rakúsko

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavebný robotník – Rakúsko


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: stavebné práce, murárske práce pri stavbe budov, betonárske práce práca na 3 týždňové turnusy, zamestnávateľ zabezpečuje ubytovanie v mieste výkonu práce, doprava individuálne
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

CNC frézar

Ponúkame pracovnú pozíciu : CNC frézar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha CNC frézy – výroba dielov formy pre vstrekolisy, spracovanie výkresov, jednoduché programovanie – Heidehein, práca na dve zmeny – 6:00 – 14:15; 14:00 – 22:15 hod. Spolupráca s odd. technológie. absolventa Stravné lístky, zamestnanecké benefity – relaxačné poukazy a pod. Pracujeme prevažne s mladým a stabilným kolektívom. Mzdové ohodnotenie v závislosti od hodnotenia praxe a výkonu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník klientskeho centra – stav. sporenie a poistenie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník klientskeho centra – stav. sporenie a poistenie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Starostlivosť o existujúcich klientov pobočky, – vyhľadávanie nových klientov, – sprostredkovateľská činnosť v oblasti úverov, stavebného sporenia a poistenia. zdravotne postihnutého absolventa – Bezplatný vzdelávací program, – garantovaný príjem za zodpovedne vykonanú prácu, provízie, jedinečný bonusový systém, – možnosť kariérneho rastu, – flexibilný pracovný čas, – silné zázemie prosperujúcej a stabilnej medzinárodnej spol. ocenenie prestížnymi značkami kvality Slovak Gold a Zlatá minca.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Klientský poradca – Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa

Ponúkame pracovnú pozíciu : Klientský poradca – Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Láka Vás práca vo finančnom poradenstve? Chceli by ste zvýšiť svoju finančnú gramotnosť, ale stále nebol ten správny čas? Máte skúsenosti s predajom a klientmi a chceli by ste ich zúročiť u stabilného zamestnávateľa? Chcete sa spolu s nami stať poradcami PRVEJ VOĽBY? TERAZ NASTAL VÁŠ ČAS Vašou úlohou bude: • vykonávanie aktívnej predajnej a poradenskej činnosti, • ponuka a predaj poistných a bankových produktov s orientáciou na potreby klienta, • servis pre prichádzajúcich klientov na miestach prvého kontaktu spoločnosti, • starostlivosť o pridelenú databázu existujúcich klientov. absolventa Čo ponúkame? • garancia minimálneho príjmu a provízie bez obmedzenia, • druh pracovného pomeru: pracovný pomer na plný úväzok, • prepracovaný školiaci a rozvojový program, s možnosťou plného zaškolenia, • príjemné pracovné prostredie, • flexibilný pracovný čas, • stravné lístky plne hradené zamestnávateľom, • príspevok na dôchodkové doplnkové sporenie (tzv. III. Pilier), • finančné odmeny pri pracovnom jubileu, • možnosť sebarealizácie a osobného rastu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Klientský poradca – Spišská Nová Ves

Ponúkame pracovnú pozíciu : Klientský poradca – Spišská Nová Ves


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Láka Vás práca vo finančnom poradenstve? Chceli by ste zvýšiť svoju finančnú gramotnosť, ale stále nebol ten správny čas? Máte skúsenosti s predajom a klientmi a chceli by ste ich zúročiť u stabilného zamestnávateľa? Chcete sa spolu s nami stať poradcami PRVEJ VOĽBY? TERAZ NASTAL VÁŠ ČAS Vašou úlohou bude: • vykonávanie aktívnej predajnej a poradenskej činnosti, • ponuka a predaj poistných a bankových produktov s orientáciou na potreby klienta, • servis pre prichádzajúcich klientov na miestach prvého kontaktu spoločnosti, • starostlivosť o pridelenú databázu existujúcich klientov. absolventa Čo ponúkame? • Garancia minimálneho príjmu a provízie bez obmedzenia, • druh pracovného pomeru: pracovný pomer na plný úväzok, • prepracovaný školiaci a rozvojový program, s možnosťou plného zaškolenia, • príjemné pracovné prostredie, • príspevok na dôchodkové doplnkové sporenie (tzv. III. Pilier), • finančné odmeny pri pracovnom jubileu, • možnosť sebarealizácie a osobného rastu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obchodný asistent, predajca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný asistent, predajca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Komunikácia so zákazníkom a obsluha zákazníka, – poskytovanie informácií o tovare, – pomoc pri výbere tovaru a asistencia pri nákupe, – udržiavanie a budovanie obchodnej siete, – spracovávanie cenových ponúk, – evidencia a vybavovanie objednávok, – dopĺňanie tovaru, – práca s pokladňou. – Ďalšie činnosti: fyzická manipulácia s tovarom, udržiavanie čistoty a poriadku na prevádzke.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník obsluhy EER hlbičky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník obsluhy EER hlbičky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha elektroerozívnej hlbičky – spracovanie výkresovej dokumentácie, výroba dielov pre formu, výroba elektrod. absolventa Stravné lístky, zamestnanecké benefity, stabilná práca.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predajca nákladných vozidiel IVECO

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca nákladných vozidiel IVECO


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – aktívne vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov a zisťovanie ich potrieb – samostatné uzatváranie obchodov v oblasti predaja nových a jazdených vozidiel značky Iveco – zodpovednosť za starostlivosť o existujúcich zákazníkov, udržiavanie vzťahov so zákazníkmi, riešenie zákazníckych požiadaviek – tvorba cenových ponúk a technických špecifikácií, obchodné rokovania, zhotovenie kúpnej zmluvy, objednávanie a dodávka nákladných vozidiel a splnenie všetkých administratívnych činností súvisiacich s predajom – prebratie objednaného vozidla a kontrola zhody s objednávkou – odovzdanie objednaného vozidla zákazníkovi v zmysle platných štandardov Iveco – zodpovednosť za vedenie, správnosť a aktualizáciu internej databázy zákazníkov v informačnom systéme – aktívna účasť na lokálnych podujatiach pre zákazníkov a direct mailing kampaniach – plnenie ďalších príležitostných úloh podľa pokynov Obchodného riaditeľa alebo ďalších členov Manažmentu – školenia – pružná pracovná doba – perspektíva dlhodobého zamestnania – príspevok zamestnávateľa na stravné zo sociálneho fondu – odmeny za vzornú dochádzku – práca v stabilnom kolektíve – notebook – mobilný telefón – po zaškolení služobné vozidlo
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Odborný garant komunitného centra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný garant komunitného centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Cieľom práce odborného garanta je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k jeho klientom – prijímateľom sociálnej služby, odbornej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov danej sociálnej služby. Výberové konanie sa uskutoční dňa 10.07.2017 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky. Obecného úradu Bzenov, Bzenov 38, 082 42 Bzenov. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Obec Bzenov, Bzenov 38, 082 42. Obálku označiť: VK – neotvárať! Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania :  štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,  doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,  uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 04.07.2017. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania. Bližšie informácie o pracovnom mieste nájdete na stránke: www.obecbzenov.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník call centra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník call centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Telefonické kontaktovanie zástupcov obcí a mestských úradov, škôl a právnickych subjektov za účelom plnenia povinných revízii vyplývajúcich zo zákona, – dohodovanie termínov revízií, – zapisovanie údajov do PC systému, – administratívna práca, posielanie e-mailov. absolventa zdravotne postihnutého Fixná + variabilná zložka (odmena za dochádzku a odmena za pretelefonované minúty).
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Špecialista financovania, investovania, spravovania majetku

Ponúkame pracovnú pozíciu : Špecialista financovania, investovania, spravovania majetku


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Náplň práce spočíva v poskytovaní profesionálneho poradenstva pre klientov, komunikácií a podávaní informácií klientom o produktoch spoločnosti, vypracovávaní ponúk a dojednávaní finančných produktov v súlade s podmienkami spoločnosti, kontaktovanie existujúcich klientov za účelom ponuky ďalších alebo úpravy existujúcich produktov absolventa – možnosť kariérneho rastu v medzinárodnej spoločnosti, – flexibilná pracovná doba, – nadpriemerné finančné ohodnotenie, – bezplatný systém vzdelávania a odborných školení, – možnosť manažérskej kariéry, – možnosť vzdelávania a odborných školení.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Účtovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Účtovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Komplexné vedenie podvojného účtovníctva spoločnosti – DPH, spracovanie, príprava a účtovanie účtovných dokladov ( faktúry, pokladničné doklady,bankové výpisy … ) – možnosť kariérneho rastu – práca v stabilnej spoločnosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Personalista

Ponúkame pracovnú pozíciu : Personalista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zodpovednosti: – za metodicky riadený nábor, selekciu, testovanie a výber kandidátov na uvoľnené pozície a efektívne nakladanie so zistenými informáciami, – za prípravu, uskutočňovanie a vyhodnocovanie výberových konaní a zabezpečenie činností súvisiacich s prijímaním a zaradením zamestnancov na pracovné a funkčné miesta v spolupráci s vedúcimi oddelení, – za metodické nastavenie efektívneho procesu zamestnávania a adaptácie nových zamestnancov, – za vypracovanie návrhu účinného a pružného systému hodnotenia zamestnancov, – za návrh plánu vzdelávania a rozvoja zamestnancov, – za poradenskú a konzultačnú činnosť pre manažment firmy, – za obsahovú a formálnu stránku dokumentácie, ktorá vymedzuje pôsobenie oddelenia personalistika, – za obsahovú stránku sekcie kariéra na internetovej stránke firmy, – za predkladanie stavu plnenia úloh a hodnotiacich kritérií. absolventa – Práca v stabilnej spoločnosti, – adekvátne mzdové ohodnotenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník-čka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník-čka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha zákazníkov. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník rýchleho občerstvenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník rýchleho občerstvenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava a predaj rýchleho občerstvenia. absolventa Nová čistá prevádzka s maldým kolektívom + bonusy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

čašník/-čka

Ponúkame pracovnú pozíciu : čašník/-čka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha hostí, príprava nápojov, starostlivosť o údržbu a čistotu zariadenia, priestorov k podávaniu jedál a nápojov. NP Praxou k zamestaniu – vek do 25 rokov a 3 mesiace v evidencii alebo do 29 rokov a 6 mesiacov v evidencii ÚP.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

pomocník v kuchyni

Ponúkame pracovnú pozíciu : pomocník v kuchyni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Prípravné práce k príprave jedál, príprava jedál, starostlivosť o údržbu a čistotu zariadenia a materiálu, priestorov kuchyne.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Reprezentant

Ponúkame pracovnú pozíciu : Reprezentant


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Poskytovanie profesionálneho servisu. – Komunikácia a podávanie informácií klientom o produktoch spoločnosti. – Vypracovanie a dojednávanie poistných produktov v súlade s podmienkami spoločnosti. – Kontaktovanie existujúcich klientov za účelom servisu. absolventa – možnosť kariérneho rastu v medzinárodnej spoločnosti – flexibilná pracovná doba – nadpriemerné finančné ohodnotenie – bezplatný systém vzdelávania a odborných školení – možnosť manažérskej kariéry – možnosť vzdelávania a odborných školení
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Terénny pracovník miestneho prešetrovania ZBGIS

Ponúkame pracovnú pozíciu : Terénny pracovník miestneho prešetrovania ZBGIS


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: -prešetriť úplnosť, správnosť, existenciu a logické prepojenie polohopisných objektov priamo v teréne podľa interných predpisov -doplniť predpísané vlastnosti objektom, zaznamenať novovzniknuté objekty s možnosťou geodetického zamerania -príprava a spracovanie podkladov pred prácami v teréne -spracovanie výsledkov z terénu v určenom GIS softvéri absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií