Ponuky:

Pracovník komunitného centra

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník komunitného centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Podrobnosti o pracovnom mieste, informácie účasti na výberovom konaní a spôsobe predloženie podkladov potrebných pre účasť na výberovom konaní nájdete na web stránke: www.rudnany.sk Výberové konanie sa realizuje dňa 20.7.2017 o 09,00 hod. v priestoroch zasadačky Obecného úradu v Rudňanoch.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Barista/baristka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Barista/baristka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Na toto VPM budú umiestnení UoZ zadefinovaní v §54 – Praxou k zamestnaniu, zák.č.5/2004 Z.z….(vek UoZ do 25 rokov mínus 1 deň, evidencia minimálne 3 mesiace,ktorí nie sú zamestnaní,nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave vrátane externého štúdia; alebo vek do 29 rokov mínus 1 deň, evidencia minimálne 6 mesiacov s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných UoZ). Príprava nápojov z kávy, starostlivosť o zákazníkov, ostatné pracovné činnosti spojené s prevádzkou …. Záujemcovia, ktorí splňajú vyššie uvedené podmienky, si na t.č. +421903601102 dohodnú osobný pohovor s pani Petrovičovou, resp. na t.č.+412908267258 s pánom Vlastimilom Černickým.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Odborný garant komunitného centra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný garant komunitného centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Podrobnosti o pracovnom mieste, informácie účasti na výberovom konaní a spôsobe predloženie podkladov potrebných pre účasť na výberovom konaní nájdete na web stránke: www.rudnany.sk Výberové konanie sa realizuje dňa 20.7.2017 o 09,00 hod. v priestoroch zasadačky Obecného úradu v Rudňanoch.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Odborný pracovník komunitného centra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný pracovník komunitného centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Podrobnosti o pracovnom mieste, informácie účasti na výberovom konaní a spôsobe predloženie podkladov potrebných pre účasť na výberovom konaní nájdete na web stránke: www.smizany.sk Výberové konanie sa realizuje dňa 17.7.2017 o 10,00 hod. v priestoroch zasadačky na Obecnom úrade v Smižanoch.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Terénny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Terénny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Podrobnosti o pracovnom mieste, informácie účasti na výberovom konaní a spôsobe predloženie podkladov potrebných pre účasť na výberovom konaní nájdete na web stránke: www.smizany.sk Výberové konanie sa realizuje dňa 10.7.2017 o 10,00 hod. v priestoroch zasadačky na Obecnom úrade v Smižanoch.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Robotník/čka v stolárskej dielni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Robotník/čka v stolárskej dielni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: 1.zostavovanie, kompletizovanie, osadzovanie stolárskych výrobkov vrátane ich povrchových úprav a montáže 2. ovládanie nástrojov a strojov používaných pri výrobe nábytku 3. vykonávanie základných montážnych prác nábytkových interiérov a ostatných stolárskych výrobkov 4 . plniť pokyny nadriadeného Dvojzemnná prevádzka: prac.čas -6,00-14,00; 14.00-22,00 hod. Záujemcovia si telefonicky na čísle +421905781687 dohodnú osobný pohovor s pánom Valérom Zemančíkom – manažérom spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Stavebný technik, stavbyvedúci

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavebný technik, stavbyvedúci


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Stavebný technik, stavbyvedúci. Záujemcovia si na t.č.+421902929543 dohodnú osobný pohovor s pani Dugasovou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príspevok na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Cieľová skupina: – UoZ vo veku do 25 rokov (25 rokov mínus 1 deň) vedení v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani odbornej prípravy – UoZ vo veku do 29 rokov (29 rokov mínus 1 deň) vedení v evidencii UoZ minimálne 6 mesiacov, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani odbornej prípravy Obsluha v bare (PRIMA net bar)
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Robotník/čka v stolárskej dielni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Robotník/čka v stolárskej dielni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: 1. zostavovanie, kompletizovanie, osadzovanie stolárskych výrobkov vrátane ich povrchových úprav a montáže 2. ovládanie nástrojov a strojov používaných pri výrobe nábytku 3. vykonávanie základných montážnych prác nábytkových interiérov a ostatných stolárskych výrobkov 4 . plniť pokyny nadriadeného Dvojzemnná prevádzka: prac.čas -6,00-14,00; 14.00-22,00 hod. Záujemcovia si telefonicky na čísle +421905781687 dohodnú osobný pohovor s pánom Valérom Zemančíkom – manažérom spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocný pracovník vo výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník vo výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné činnosti vo výrobe,umývanie riadov, priesotorv výroby, náradia, obsluha mixérov, pece… Záujemcovia si telefonicky na č. +421907956925 dohodnú osobný pohovor s pani PhDr.Evou Kacejovou (resp. prostredníctvom emailovej komunikácie).
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Iný pomocný pracovník inde neuvedený

Ponúkame pracovnú pozíciu : Iný pomocný pracovník inde neuvedený


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Na toto VPM budú umiestnení UoZ zadefinovaní v §51a – Úspešne na trhu práce, zák.č.5/2004 Z.z….(vek UoZ do 25 rokov mínus 1 deň a nepokračujú v procese vzdelávania akoukoľvek formou, evidencia minimálne 3 mesiace; alebo vek do 29 rokov mínus 1 deň a nepokračujú v procese vzdelávania akoukoľvek formou, evidencia minimálne 6 mesiacov, ktorí nemali prvé pravidelne platené zamestnanie ).
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Odborný garant komunitného centra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný garant komunitného centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Podrobnosti o pracovnom mieste, informácie účasti na výberovom konaní a spôsobe predloženie podkladov potrebných pre účasť na výberovom konaní nájdete na web stránke: www.smizany.sk Výberové konanie sa realizuje dňa 17.7.2017 o 10,00 hod. v priestoroch zasadačky na Obecnom úrade v Smižanoch.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič kamiónu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič kamiónu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Preprava tovarov. Záujemcovia si na tel.čísle +421905440835 dohodnú osobné stretnutie s pánom Jurajom Hamráčkom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovníci pri príprave a výdaji jedál

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovníci pri príprave a výdaji jedál


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava a výdaj jedla. Dvojzmenná prevádzka (8,00-16,00; 11,00-19,00) Zdravotný preukaz, potravinárske minimum. Záujemcovia si na t.č. +421918420248 dohodnú osobný pohovor s pani Melániou Phamovou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v zmysle § 51a zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Základné podmienky poskytnutia príspevku:  príspevok sa poskytuje na vytvorenie prvého plateného zamestnania na zamestnanca, ktorý spĺňa podmienky: -vek menej ako 25 rokov + doba vedenia v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace -vek menej ako 29 rokov + doba vedenia v evidencii UoZ najmenej 6 mesiacov Prijatý zamestnanec musí spĺňať podmienku, že nezískal prvé platené zamestnanie Obsluha hostí. Vopred nutný telefonický kontakt. strava
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Triedička odpadu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Triedička odpadu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Triedička druhotných odpadov – triedenie druhotných surovín na páse Pohovor u zamestnávateľa dňa 4.7.2017 o 10,00 hod
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor vysokozdvižného vozíka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor vysokozdvižného vozíka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Na toto prac.miesto bude umiestnený UoZ na NP Šanca pre mladých, UoZ do 29 rokov (12 mesiacov evidencia). Operátor VZV Výberové konanie sa koná dňa 10.7.2017 o 11,00 hod. na ÚPSVaR Sp. Nová Ves, v Klube práce, č.d.115 UoZ si donesie životopis absolventa ročné odmeny, mesačná prémia z predaja
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Záhradník a pestovateľ kvetov, florista

Ponúkame pracovnú pozíciu : Záhradník a pestovateľ kvetov, florista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Na toto prac.miesto bude umiestnený UoZ na NP Šanca pre mladých, UoZ do 29 rokov (12 mesiacov evidencia). Záhradník Výberové konanie sa koná dňa 10.7.2017 o 11,00 hod. na ÚPSVaR Sp. Nová Ves, v Klube práce, č.d.115 UoZ si donesie životopis absolventa ročné odmeny, mesačná prémia z predaja
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií