Ponuky:

Predajca

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj ochranných odevov a obuvi. Vykladanie tovaru. Objednávanie tovaru. Komunikácia so zákazníkmi. Práca s registračnou pokladňou. Denná údržba predajne. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Predavač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: § 50. Na toto miesto budú umiestnení znevýhodnení UoZ zadefinovaní v § 8 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, evidovaní minimálne 3 mesiace Predavačka. zdravotne postihnutého
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič nákladného motorového vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného motorového vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vedenie nákladného motorového vozidla.Karta vodič, tachografická karta vodiča. Záujemcovia si telefonicky dohodnú osobný pohovor.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Ošetrovateľ ošípaných

Ponúkame pracovnú pozíciu : Ošetrovateľ ošípaných


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ošetrovateľ ošípaných – starostlivosť a ošetrovanie ošípaných, kontrola krmiva, kŕmenie, kontrola zdravotného stavu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár v pizzérii

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár v pizzérii


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kuchár v pizzérii Nutný vopred tel. kontakt – Jana Bandžuchová, č.t: +421905278361, e-mail: penzionplejsy@stonline.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Servisný IT technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Servisný IT technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: -starostlivosť o klientsku platformu – inštalácia HW a SW vybavenia -diagnostika, analýza a riešenie SW/HW technických problémov -inštalácia a konfigurácia sieťových prvkov -diagnostika a oprava nefunkčnosti siete, sieťových prvkov -technická podpora a poradenstvo pre koncových užívateľov -tvorba a udržiavanie štrukturovanej kabeláže -práca s internými systémami a databázami -tvorba a správa súvisiacej dokumentácie -iné podporné činnosti v rámci oddelenia absolventa -práca v priateľskej a férovej firme -možnosť participovať na rôznych zaujímavých projektoch -možnosť učiť sa, rásť a realizovať sa -odbornosť, skúsenosť a otvorenosť
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocník v kuchyni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocník v kuchyni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonáva pomocné práce pri príprave jedál. Vopred nutný telefonický kontakt. Práca v stabilnej spoločnosti, zaujímavé firemné benefity
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektromontér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektromontér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Elektro- montážne práce. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach § 22 vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. Záujemcovia si telefonicky dohodnú osobný pohovor.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Masér, masérka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Masér, masérka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Masérske služby. Miesto je vhodné pre záujemcov, ktorí majú štatút zdravotne postihnutého občana s mierou poklesu nad 70%!!! Záujemcovia si telefonicky dohodnú osobný pohovor. zdravotne postihnutého
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavačka potravín

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka potravín


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Predaj mäsa a mäsových výrobkov zákazníkom v maloobchodnej predajni, – objednávanie tovaru, – udržiavanie prevádzkovej hygieny a poriadku na predajni, – dodržiavanie kvality predaja, kontrola záruk, – poradenstvo a obsluha zákazníkov, – administratívne činnosti spojené s chodom predajne. – Flexibilný pracovný čas (každá druhá sobota voľná + každá nedeľa), – štandardné sociálne benefity, – odmeny pri dosahovaní výsledkov, – práca v stabilnej firme, – dlhodobá práca.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič dodávky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič dodávky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Na toto VPM budú umiestnení UoZ zadefinovaní v §51a – Príspevok na podporu vytverenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, zák.č.5/2004 Z.z….(vek UoZ do 25 rokov mínus 1 deň, evidencia minimálne 3 mesiace,ktorí nie sú zamestnaní,nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave vrátane externého štúdia; alebo vek do 29 rokov mínus 1 deň, evidencia minimálne 6 mesiacov a nemali prvé pravidelne platené zamestnanie). Distribúcia a výber poštových zásielok (+ práca s finančnou hotovosťou). Prax vo vedení motorového vozidla minimálne 2 roky!!! Záujemcovia si telefonicky dohodnú osobný pohovor a zašlú na email životopis. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič na rozvoz jedla – 4h denne

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič na rozvoz jedla – 4h denne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozvoz denného menu 4 hodiny denne. zdravotne postihnutého absolventa Zamestnanecká strava bez doplatku aj napriek krátkej pracovnej dobe.
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Opatrovateľ/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľ/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Opatrovanie prijímateľov sociálnych služieb – osôb s mentálnym postihnutím v domove sociálnych služieb. zdravotne postihnutého absolventa Stabilné pracovné miesto, možnosť osobnostného rastu v dynamickom a kreatívnom kolektíve.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocník v kuchyni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocník v kuchyni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Asistencia a pomoc kuchárke pri príprave a výdaji stravy v kuchyni zariadenia sociálnych služieb – domova sociálnych služieb (cca 40 stravníkov). zdravotne postihnutého absolventa Spoľahlivé pracovné miesto, pokojná práca.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Majster výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Majster výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Náplň práce Vedúci zmeny, Zmenový majster Typické činnosti vykonávané na pozícii 1) Riadenie a organizovanie výrobného procesu v rámci pridelenej zmeny. 2) Zodpovedanie za prideľovanie pracovných úloh, plnenie dennej produkcie a zvyšovanie kvality a kvantity výrobkov. 3) Vedenie, motivovanie a hodnotenie pracovného výkonu podriadených zamestnancov. 4) Kontrolovanie dodržiavania technologických postupov, bezpečnostných, protipožiarnych a hygienických predpisov. 5) Zodpovedanie za zaškoľovanie nových zamestnancov. 6) Riešenie problémových situácií, prijímanie a realizovanie nápravných opatrení na ich odstránenie. 7) Kontrolovanie a evidovanie dochádzky. 8) Vedenie prevádzkovej dokumentácie. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Florista

Ponúkame pracovnú pozíciu : Florista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Florista – predaj a aranžovanie kvetov Nutný vopred tel. kontakt: Jaroslava Nagyová, konateľ; č.t: +421905500752, e-mail: flor@florplus.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavačka mäsa a mäsových výrobkov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka mäsa a mäsových výrobkov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Náplňou práce je predaj tovaru konečným spotrebiteľom. Jedná sa o predaj mäsa a mäsových výrobkov a doplnkových tovarov ako sú: mliečne výrobky, cestoviny, pečivo a podobne. Okrem toho náplňou práce je aj starostlivosť o čistotu a hygienu na prevádzke. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár – pizziar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár – pizziar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kuchár – pizziar Nutný vopred tel. kontakt: Findura Rastislav, č.t: +421903608627
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Masérka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Masérka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Masérka Nutný vopred tel. kontakt: Eugen Rogovský, č.t: +421905272551 Práca vhodná pre ženu absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií