Ponuky:

NN poradca

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : NN poradca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáme zodpovedných ľudí do obchodných tímov v rámci Spišskej Novej Vsi a okolia, ktorí majú chuť pracovať, rozvíjať svoju osobnosť a hľadajú dlhodobú perspektívnu prácu. NN poradca pomáha klientom využiť ich finančné prostriedky tak, aby dosiahli optimálne zabezpečenie v rôznych životných situáciách. NN poradca je partnerom klientov, ktorí sa na neho obracajú celý život. Konkrétne je vašou úlohou: 1. vyhľadávanie nových klientov 2. pomoc klientom sformulovať ich dlhodobé finančné plány a ciele 3. výber najvýhodnejšej kombinácie finančných produktov na základe analýzy potrieb a možností klienta 4. príprava a odovzdanie podkladov pre administratívne spracovanie zmlúv 5. poskytovanie následného servisu po celú dobu trvania zmluvy 6. spolupráca pri riešení poistných udalostí Ak Vás ponuka práce zaujala, pošlite životopis na uvedené kontaktné údaje.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Cukrár / ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Cukrár / ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava a zdobenie cukrárskych výrobkov. Šľahanie krémov, príprava cukr. polotovarov. Príjem a kontrola surovín. Navrhovanie nových cukrárskych výrobkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pekár – jemné pečivo

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pekár – jemné pečivo


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Miesenie a spracovanie cesta / jemné pečivo – Obsluha pekárenských strojov a zariadení – Pečenie výrobkov – Expedovanie hotových výrobkov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vzťahový manažér, obchodník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vzťahový manažér, obchodník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Klientský servis, sprostredkovanie hypoték, komplexné poisťovacie služby.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistentka – vhodné pre absolventa

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistentka – vhodné pre absolventa


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • zabezpečenie správneho a efektívneho fungovania firmy po administratívnej stránke • evidencia a rozdeľovanie došlej a odoslanej pošty, protokolovanie všetkých dôležitých písomností • evidencia a archivácia všetkých písomností týkajúcich sa firmy • objednávanie a prijímanie návštev • zabezpečovanie stravných lístkov, nákup kancelárskych potrieb pre firmu • plnenie pokynov príslušného nadriadeného súvisiacich s charakterom práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Lakovač kovov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lakovač kovov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obrábač kovov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obrábač kovov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Zvárač kovov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač kovov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor / ka výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor / ka výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Manuálna práca na montážnej linke, alebo samostatná obsluha strojov a zariadení v 3-zmennej alebo nepretržitej prevádzke, – práca podľa pracovného postupu, zahŕňa kontrolu kvality prijímaného materiálu a kvality vyrobených dielov a výrobkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocný pracovník v lesníctve

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník v lesníctve


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v zmysle § 50j zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Základné podmienky poskytnutia príspevku: Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý príjme do zamestnania na vytvorené pracovné miesto 1) znevýhodneného UoZ staršieho ako 50 rokov vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, 2) znevýhodneného UoZ, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné (bez vzdelania, základné vzdelanie, 2-ročný učebný odbor) vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, 3) UoZ vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov Pomocné práce v lese
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič nákladného motorového vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného motorového vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v zmysle § 50j zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Základné podmienky poskytnutia príspevku: Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý príjme do zamestnania na vytvorené pracovné miesto 1) znevýhodneného UoZ staršieho ako 50 rokov vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, 2) znevýhodneného UoZ, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné (bez vzdelania, základné vzdelanie, 2-ročný učebný odbor) vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, 3) UoZ vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov Vodič osobného a nákladného vozidla. Vopred nutný telefonický kontakt
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič autobusu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič autobusu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodič autobusu – preprava cestupúcich, starostlivosť o vozidlo Záujemcovia!!! Nutný vopred tel. kontakt: p. Bacíková Libuša, č.t: +421918610224
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Servisný technik IT junior

Ponúkame pracovnú pozíciu : Servisný technik IT junior


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: · starostlivosť o klientskú platformu – inštalácia HW a SW vybavenia · diagnostika, analýza a riešenie SW/HW technických problémov · inštalácia a konfigurácia sieťových prvkov · diagnostika a oprava nefunkčnosti siete, sieťových prvkov · technická podpora a poradenstvo pre koncových užívateľov · tvorba a udržiavanie štrukturovanej kabeláže · práca s internými systémami a databázami · tvorba a správa súvisiacej dokumentácie · iné podporné činnosti v rámci oddelenia
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotná sestra na ambulancii lekárskej genetiky (SNV)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotná sestra na ambulancii lekárskej genetiky (SNV)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: * odbery periférnej venóznej krvi, * asistovanie lekárovi pri vyšetrovacích a liečebných výkonoch, * získavanie a zabezpečovanie anamnestických údajov o pacientoch a príprava na vyšetrenie, * organizovanie príjmu pacientov do ambulancie lekárskej genetiky, * vedenie zdravotnej dokumentácie, * spracovanie dávok pre vykazovanie do poisťovní, * vedenie pokladne, administratívne a prevádzkové práce na pracovisku lekárskej genetiky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha a sledovanie chodu jedného alebo viacerých strojov. Kontrolovanie opracovaných obrobkov a výrobkov pomocou meracích prístrojov.Pracovný pomer doba určitá:8-12 mesiacov. Záujemcovia na základe zaslanej žiadosť o zamestnanie budú pozvaní na pohovor.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha lisov, odmasťovanie, balenie výrobkov, montáž káblov a motorčekov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Webdizajnér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Webdizajnér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – implementácia grafických návrhov z PSD súboru do CMS systému s využitím HTML, CSS prípadne Java Script. – údržba existujúcich web stránok a doprogramovanie funkcionalít na existujúce web stránky – možnosť participácie na rôznych ďalších projektoch
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií