Ponuky:

Kuchárka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Kuchár/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zabezpečuje výrobu a výdaj bežných druhov teplých a studených jedál, výrobu a výdaj technologicky náročných jedál a špecialít miestnej kuchyne v súlade s HACCP. absolventa Zamestnanecké ubytovanie. Zamestnanecké ubytovanie. + zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašnik, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašnik, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pultový predaj tovaru, obsluha zákazníkov. absolventa Možnosť ubytovania.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Správa a expedícia internetových objednávok, správa web stránok. Miesto bude vytvorené s príspevkom ÚPSVaR -> vek UoZ do 29 rokov (6 mesiacov evidencia) / do 25 rokov (3 mesiace evidencie).
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

čašník/čka

Ponúkame pracovnú pozíciu : čašník/čka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Čašník/ka
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič kamiónu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič kamiónu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: 3-4 týždňové turnusy vodiča MKD v EÚ, potrebná karta vodiča, KKV
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Šička odevnej a technickej konfekcie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Šička odevnej a technickej konfekcie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Šička- šitie odevných výrobkov. úhrada časti cestovného a stravy, dodanie pracovných pomôcok
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozvoz chleba a pekárenských výrobkov. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lekár RLP

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár RLP


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykonáva prvotné zhodnotenie zdravotného stavu osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, – vykonáva triedenie zranených a určuje závažnosť poškodenia zdravia, priority liečby a ošetrenia, – odoberá anamnézu, zisťuje a rozpoznáva rizikové faktory, cielene ich vyhodnocuje, – navrhuje a vykonáva najvhodnejšie diagnostické postupy a interpretuje ich výsledky, – vykonáva diferenciálnu diagnostiku, stanovuje hlavné a vedľajšie diagnózy v súlade s anamnézou a fyzikálnym vyšetrením, intervenčnými a ďalšími vyšetreniami, – navrhuje liečebné nefarmakologické a farmakologické výkony, – vykonáva potrebnú liečbu a iné súvisiace činnosti, – riadi súčinnosť medzi viacerými poskytovateľmi neodkladnej zdravotnej starostlivosti, – zaobchádza so zvereným majetkom v zmysle dohody o hmotnej zodpovednosti, dodržuje štandardné pracovné postupy, používa ochranné pracovné prostriedky, pridelený pracovný odev a obuv, navrhuje nadriadenému prípadné vylepšenia v organizácii práce posádky a rešpektuje pokyny nadriadeného. – zázemie nadnárodnej spoločnosti – zamestnanecké benefity – príjemné pracovné prostredie – možnosť ďalšieho vzdelávania
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Čašník – recepčný

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník – recepčný


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – obsluhovanie zákazníkov v gastronomických zariadeniach a komunikácia s nimi – dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy hostí – prestieranie stolov, dodržiavanie správnych zásad stolovania – komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri výbere jedál a nápojov) – obsluha hostí – prax v hotelovej prevádzke výhodou absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha zákazníkov v pohostinstve, práca s registračnou pokladňou. absolventa mladistvého
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pripravovanie všetkých ponúkaných jedál (hlavné jedlá, polievky, šaláty, dressingy, oblohy). Zodpovednosť za kvalitu pripravených pokrmov. Dodržiavanie presne stanovených postupov prípravy jedál. Dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a čistoty na pracovisku. Podieľanie sa na príprave jedálneho lístka. Organizovanie všetkých výrobných procesov prípravy jedál. Kontrola kvality hotových jedál. Sledovanie správnych skladových zásob základných surovín. Aranžovanie pripravovaných pokrmov a kladenie vysokého dôrazu na estetickú stránku.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obsluha zákazníkov fitness centra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha zákazníkov fitness centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – obsluha zákazníkov, základná údržba zaradenia fitnesscentra – PROJEKT ÚPSVAR – miesto vytvorené v rámci NP §54 Praxou k zamestnaniu – do 25 rokov, minimálne 3 mesiace v evidencii úradu, od 25 do 29 rokov – minimálne 6 mesiacov v evidencii úradu absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Administratívny pracovník v internetovom obchode

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník v internetovom obchode


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výber a nákup dámskeho oblečenia, priama komunikáciu s klientmi (telefonická, emailová), spracovanie objednávok, napĺňanie obsahu internetového obchodu novými produktami, pomoc pri predaji na kamennej predajni. absolventa mladistvého zdravotne postihnutého Príjemné pracovné prostredie, stabilná pracovná doba, zaujímavá práca, individuálny prístup, dobré pracovné ohodnotenie, zamestnanecké zľavy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

barman, barmanka

Ponúkame pracovnú pozíciu : barman, barmanka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: barman, barmanka absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Záhradník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Záhradník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práce pri realizácii záhrad, údržbe záhrad, inštalácii závlah. absolventa Interné školenia, zaškolenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obrábač kovov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obrábač kovov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca na vŕtačkách, rezacích zariadeniach, ohýbačkách. Vítané ovládanie plechotvárniacich CNC strojov. Vyučený v odbore.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií