Ponuky:

Vodič kamiónu

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič kamiónu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Zubný technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zubný technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Tesár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Tesár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Grafický dizajnér/dizajnérka – grafik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Grafický dizajnér/dizajnérka – grafik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáme grafického web dizajnéra/dizajnérku s kreatívnym myslením a zmyslom pre detail. Tvojou pracovnou náplňou bude: * tvorba loga, vizitiek a marketingových materiálov pre tlač (roll-up, nálepka a pod.) * príprava grafických návrhov a podkladov pre web stránky na základe zadania klientov * kreatívna tvorba grafických dizajnov pre projekty z rôznych oblastí * plnenie stránok obsahom * zalamovacie práce Ak ťa zaujala pracovná náplň, určite nám pošli svoj kreatívny životopis spolu s portfóliom tvojich prác na info@h24.sk zdravotne postihnutého absolventa mladistvého * priestor sa naplno kreatívne realizovať a učiť sa * pohyblivú pracovnú dobu * služobný PC * motivačné finančné ohodnotenie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič nákladnej kamiónovej dopravy – JIT

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladnej kamiónovej dopravy – JIT


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vykonávanie jázd podľa vopred stanoveného časového harmonogramu • Vykládka a nakládka nákladného auta manuálne/pomocou VZV • Spätný odvoz prázdnych paliet • Zodpovednosť za čistotu technický stav prideleného vozidla • Okamžité nahlásenie poistnej udalosti, technickej poruchy a akejkoľvek neštandardnej situácie • Dodržiavanie BOZP • Plnenie pracovných úloh podľa pokynov nadriadených • Realizácia všetkých nevyhnutných činnosti potrebných k plynulému chodu JIT dodávok – práca na hlavný pracovný pomer – pre vysoko produktívnych pracovníkov garantujeme dlhodobú prácu – zabezpečené ubytovanie s peňažným príspevkom alebo príspevok na cestovné – stravné lístky – sociálny program – bezplatná právna pomoc – bezúročné mikropôžičky – variabilná zložka mzdy – polročná a koncoročná odmena – dochádzkový bonus – príspevok za prácu vo sviatok nad rámec zákonníka práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič nákladnej kamiónovej dopravy – JIT

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladnej kamiónovej dopravy – JIT


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vykonávanie jázd podľa vopred stanoveného časového harmonogramu • Vykládka a nakládka nákladného auta manuálne/pomocou VZV • Spätný odvoz prázdnych paliet • Zodpovednosť za čistotu technický stav prideleného vozidla • Okamžité nahlásenie poistnej udalosti, technickej poruchy a akejkoľvek neštandardnej situácie • Dodržiavanie BOZP • Plnenie pracovných úloh podľa pokynov nadriadených • Realizácia všetkých nevyhnutných činnosti potrebných k plynulému chodu JIT dodávok absolventa – práca na hlavný pracovný pomer – pre vysoko produktívnych pracovníkov garantujeme dlhodobú prácu – zabezpečené ubytovanie s peňažným príspevkom alebo príspevok na cestovné – stravné lístky – sociálny program – bezplatná právna pomoc – bezúročné mikropôžičky – variabilná zložka mzdy – polročná a koncoročná odmena – dochádzkový bonus – príspevok za prácu vo sviatok nad rámec zákonníka práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník čerpacej stanice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník čerpacej stanice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vonkajší predaj pohonných látok, prevádzkových náplní, tovaru v predajni s obsluhou zákazníka. Hlavnou úlohou bude obsluhovať zákazníkov na nádvorí čerpacej stanice. Čo to znamená? Vaše úlohy budú pomáhať zákazníkom pri tankovaní, ponúkať im prémiové palivá a produkty, kontrolovať hladinu oleja a iných prevádzkových kvapalín, umývanie okien a starostlivosť o areál čerpacej stanice. Je to práca pre každého, kto má rád kontakt so zákazníkmi, je komunikatívny, dokáže prevziať iniciatívu, vie poradiť a je schopný pomôcť s malými základnými technickými problémami. absolventa – Možnosť okamžitého nástupu, – stále zamestnanie s garantovaným mesačným platom, – priateľské prostredie v rámci malého tímu, – príležitosť pre vzdelávanie, – odmeny podľa výkonu, – atraktívne motivačné programy, – zľavy na palivo.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúci strojnej údržby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci strojnej údržby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vedenie tímu pracovníkov údržby, zadávanie úloh, riadenie a koordinácia činnosti podriadených zamestnancov – Koordinácia pracovných postupov pre jednotlivé druhy opráv podľa rozsahu a kvality – Koordinácia opravárenských činností na strojno-technologických zariadeniach – Stanovenie cyklov a časových noriem opráv – Kontrola výkonu pracovných činností – Obnova a vyraďovanie DHIM a SHV, rozsah a modernizácia strojov – Objednávanie a zabezpečovanie náhradných dielov a materiálu pre realizáciu údržby a opráv zariadení a objektov – Koordinácia s útvarom VTZ, revízie zariadení a ich opravy – Dodávateľské vzťahy v oblasti údržby strojov a zariadení – Návrh plánu práce údržby, všetky druhy opráv STZ, plánov technologických odstávok a CZO – Zabezpečovanie externých opravárenských kapacít – Návrh opatrení k zvyšovaniu ekonomickej efektívnosti výroby – Príprava a realizácia investičných akcií – Kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti práce a protipožiarnej ochrany – Návrh opatrení k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti práce a PO a bezpečnej prevádzky VTZ – Podieľa sa na tvorbe prevádzkovo-bezpečnostných predpisov a technologických reglementov. – Hodnotenie podriadených zamestnancov – Zodpovedá za dodržiavanie a uplatňovanie zásad systému manažérstva kvality v zmysle normy ISO 9001 2009 a systému environmentálneho manažérstva v zmysle normy ISO 14001 : 2004
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Strojník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: strojník
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií