Ponuky:

Operátor vo výrobe / pomocník pri rotačnom stroji

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor vo výrobe / pomocník pri rotačnom stroji


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Pomoc pri manipulácii s papierom. – Odkladanie hárkov zo stroja. – Pomoc pri údržbe stroja. – Prenesenie hárkov na určené miesto. – Vynášanie a vysýpanie odpadového papiera. – Výpomoc skladníkovi – v sklade (balenie, evidencia….). absolventa – práca v mladom kolektíve – trvalý pracovný pomer
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha, príjem objednávok, príprava nápojov, servírovanie pokrmov a nápojov, úprava stolov, práca s registračnou pokladňou, komunikácia s hosťom, starostlivosť o zázemie, znalosť jedálneho a nápojového lístka, udržiavanie prevádzky v čistote a poriadku. absolventa Finančné ohodnotenie, odmeny, práca v príjemnom kolektíve, stabilné pracovné miesto v zabehnutom hoteli so stálou klientelou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Čistenie a upratovanie v gastroprevádzke. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Odborný pracovník záložne v Zlatých Moravciach

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný pracovník záložne v Zlatých Moravciach


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: *oceňovanie šperkov a ostatného tovaru, *predaj tovaru, *administratívne práce /uzatváranie záložných zmlúv,evidencia, *príprava tovaru do predaja aj cez internet, *obsluha registračnej pokladne, *práca s hotovosťou absolventa Za dobre odvedenú prácu Ti ponúkame: *pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, na trvalý pracovný pomer *výkonnostné odmeny a príplatky *výrazné zamestnanecké zľavy *príspevky do DDP *prácu v stabilnej spoločnosti *podporujeme študentov externého štúdia vysokej školy *odborné zaškolenie v oblasti záložníctva
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič kamióna

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič kamióna


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: nakládka a vykládka tovaru, šoférovanie kamióna.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladník + VZV vodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník + VZV vodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – prijímanie materiálových a tovarových zásob do skladu, – umiestňovanie prijatých zásob do regálov a miest na to určených, – označovanie uskladneného materiálu a tovaru informačnými štítkami, – vyskladňovanie materiálových a tovarových zásob zo skladu na základe prijatých objednávok, balenie skladových zásob a ich pripravovanie na expedíciu, – vedenie evidencie skladových zásob prostredníctvom výpočtovej techniky, – obsluhovanie vysokozdvižného vozíka v prípade objemných nákladov a ťažko dostupných miest, – podieľanie sa na sčítavaní a kontrolovaní aktuálneho množstva zásob na sklade, zaznamenávanie zistených hodnôt do informačného systému, – 1 x mesačne fyzická inventúra materiálu. – prácu v nadnárodnej spoločnosti, – dlhodobú perspektívu, – zaškolenie, – firma zabezpečí VZV oprávnenie/školenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník čerpacej stanice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník čerpacej stanice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Komunikácia, aktívny predaj, práca s finančnou hotovosťou. Príjemný pracovný kolektív, benefity pre zamestnancov, odmeny.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zvárač kovových konštrukcií

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač kovových konštrukcií


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zvíranie kovových častí (úkolovo) + iné zámočnícke práce pre JKL ENZI absolventa mladistvého práca na TPP, živnosť
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Údržbár, zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár, zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: údržba, zámočnícke, lakovacie práce absolventa mladistvého osobne…
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zvárač, montér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač, montér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zváranie kovových častí, kompletizácia, montážne práce absolventa mladistvého TPP, živnosť…
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – strihanie a ohýbanie plechov na ručných nožniciach a ohýbačke – vŕtanie dier – skladanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

pomocný pracovník pri práci s kameňom

Ponúkame pracovnú pozíciu : pomocný pracovník pri práci s kameňom


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výberové konanie 24.11.2017 o 09:00 hod., 1. poschodie č.d. 112 – zasadačka ÚPSVR Zlaté Moravce Požiadavky: VP-B výhodou absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lekár – internista

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár – internista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Požiadavky: VŠ 2. stupňa odbor všeobecné lekárstvo, diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z.o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolenia, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotných pracovníkov, spstave špeciálizačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

mechanik slaboprúdových zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : mechanik slaboprúdových zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: montáž slaboprúdových zariadení Požiadavky: platná vyhláška, štúdijný odbor mechanik-elektronik, prax 1 rok,
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Hlavný účtovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hlavný účtovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: požiadavky: podvojné účtovníctvo Výberové konanie: 16.11.2017 o 8:00 hod. vo firme
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

lekár – rádiológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : lekár – rádiológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Požiadavky: VŠ 2. stupňa odbor všeobecné lekárstvo, diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z.o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolenia, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotných pracovníkov, spstave špeciálizačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov. absolventa prestížny zamestnávateľ, priateľská pracovná atmosféra, podpora ďalšieho štúdia, študijné voľno, predatestačné cirkulácie a študijné pobyty v špičkových nemocniciach aj v ČR, možnosť využitia firmenej permanentky na rôzne športoviská, teambuildingové akcie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Personalista / mzdový účtovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Personalista / mzdový účtovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovná pozícia zahŕňa: – realizácia výberových procesov – zastrešenie adaptačného procesu – vstupné školenie, predstavenie zamestnanca – zastrešenie kontroly cestovných nákladov – vedenie personálnej administratívy – vzdelávanie a rozvoj zamestnancov – vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov – vyhotovovanie PZ, dodaktov k PZ, pracovných náplní – reporting na HR manažéra v zahraničí – kompletné spracovanie mzdovej agendy podľa platných predpisov, najmä: – výpočet mzdy vrátane odvodov na soc. a zdrav.poistenie – výpočet dane zo záv.činnosti, spracovanie RzD – výpočet a evidencia nemocenských dávok – zaistenie agendy evid.listov – štandardná komunikácia so štát.inštitúciami – ZP, SP, DÚ, ÚPSVaR – ďalšie činnosti súvisiace s pozíciou mzdovej účtovníčky – komunikácia so HZ SR, RÚVZ – práca v medzinárodnej spoločnosti – zaujímavá a samostatná práca v mladom a dynamickom kolektíve – služobný telefón
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Strojník vodohospodárskych zariadení ČOV

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojník vodohospodárskych zariadení ČOV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zodpovednosť za údržbu, starostlivosť a prevádzku zariadení na čistiarni odpadových vôd a za údržbu a opravy zariadení podzemných čerpacích staníc verejnej kanalizácie. absolventa stabilné zamestnanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Barman

Ponúkame pracovnú pozíciu : Barman


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Miesto výkonu práce: Hlavná 215, Topoľčianky, vyučený v odbore výhodou absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií