Ponuky:

Kuchár (okrem šéfkuchára)

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár (okrem šéfkuchára)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Požiadavky: vyučená v odbore, odborná spôsobilosť na prácu s potravinami. Miesto výkonu práce MŠ Prílepy. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

lekár pre oddelenie vnútorného lekárstva

Ponúkame pracovnú pozíciu : lekár pre oddelenie vnútorného lekárstva


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: poskytovanie ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti, VŠ 2. stupňa, študijný odbor: lekár absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Chirurg

Ponúkame pracovnú pozíciu : Chirurg


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: poskytovanie ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti, VŠ 2. stupňa, študijný odbor: lekár
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník na čistenie verejných priestranstiev

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník na čistenie verejných priestranstiev


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výberové konanie 23.4.2018 o 9:00 hod., 1. poschodie č.d. 112 – zasadačka ÚPSVR Zlaté Moravce Požiadavky: §50j (základné vzdelanie, alebo vek nad 50 rokov, alebo dlhodobo evidovaný UoZ)
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Servisný technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Servisný technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Inštalácia antén a kabeláže, – práca aj vo výškach, – nastavovanie wifi zariadení, – servis počítačov, – servis počítačových sietí a sieťových zariadení. – zaškolíme absolventa Preplácanie PHM.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Servisný technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Servisný technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Inštalácia antén a kabeláže, – práca aj vo výškach, – nastavovanie wifi zariadení, – servis počítačov, – servis počítačových sietí a sieťových zariadení. – zaškolíme absolventa Preplácanie PHM.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor vo výrobe / brigáda

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor vo výrobe / brigáda


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Správne kladenie hárkov vyznačených pre každú prácu (630 hárkov) – Zakladanie pásikov na knihy zdravotne postihnutého absolventa mladistvého – práca v mladom kolektíve
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Obchodno-technický referent pre zahraničie s NJ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodno-technický referent pre zahraničie s NJ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Obchodno-technické poradenstvo pre sieť obchodných zastúpení a predajcov na zahraničných trhoch. – Spracovanie podkladov pre vypracovanie dosiahnuteľnej kalkulácie v súlade s technickým riešením v prípade, ak to presahuje odbornú alebo inú možnosť zastúpenia, resp. predajcu. – Zodpovednosť za dokumentačnú prípravu zákazky pre výrobu. – Zodpovednosť za správnosť a kompletnosť vstupov v informačnom systéme pre plánovanie štandardnej výroby pre zahraničné trhy. – Poskytovanie kompletných výrobno – logistických informácií o zákazke. – Zodpovednosť za dosledovanie inkasa pohľadávok na zákazkách zastúpení spadajúcich do jeho kompetencie. – Zber a analýza príslušných štatistických údajov od zastúpení spadajúcich do jeho kompetencie. – Zaškolenie a preškolenie obchodných zástupcov, resp. predajcov na zahraničných trhoch ohľadom obchodno kalkulačných skutočností. – Reprezentácia spoločnosti navonok. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník v sklade (skladník)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník v sklade (skladník)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca vhodná pre muža, prax výhodou, min. stredné odborné vzdelanie, PC-pokročilý
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kontrolór kvality – OTK

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kontrolór kvality – OTK


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – spolupráca pri vstupnej kontrole materiálov, polotovarov a komponentov a ich sprievodných dokladov – metodické riadenie medzioperačnej kontroly výrobkov a nedokončenej výroby v priebehu výrobných, prevádzkových alebo iných procesov – koordinácia a metodické riadenie samokontroly na vybraných pracoviskách v rámci medzioperačnej kontroly – výstupná kontrola hotových výrobkov – rozhodovanie o opravách, vyradení z procesu či o zastavení expedície a o ďalšom použití nekvalitných výstupov a označenie stavu výrobkov po kontrole – aktualizácia informácií v informačnom systéme ohľadom výstupnej kontroly – návrh systémových opatrení pre výrobu resp. logistiku za účelom zníženia počtu a hodnoty zmätkov – vedenie a aktualizovanie predpísanej dokumentácie – čítanie výrobnej dokumentácie absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vrátnik/informátor

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vrátnik/informátor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zodpovedanie za zabezpečovanie bezproblémového chodu a reprezentatívnosti recepcie – prijímanie a usádzanie návštev a/alebo ich priame uvádzanie za príslušnými pracovníkmi – koordinácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov v zmysle interných predpisov a vybavovanie dokumentácie súvisiacej s pohybom dopravných prostriedkov, osôb, materiálov a výrobkov cez vrátnicu – zapisovanie údajov o návštevách do knihy návštev, resp. informačného systému – vybavovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich telefonických hovorov v slovenskom a cudzom jazyku – vykonávanie bežných administratívnych prác podľa pokynov vedúceho oddelenia podporných procesov – ostatné činnosti v zmysle príslušných smerníc definujúcich procesy pre dané pracovné zaradenie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obsluha čerpacej stanice (Zlaté Moravce)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha čerpacej stanice (Zlaté Moravce)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – obsluha registračnej pokladnice, – obsluha mýtneho terminálu, – dokladanie tovaru, – udržiavanie čistoty
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Tlačiar na ofsetovom tlačovom stroji

Ponúkame pracovnú pozíciu : Tlačiar na ofsetovom tlačovom stroji


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: HLAVNÝ OPERÁTOR • na ofsetovom tlačovom stoji Man Roland 700 • tlač na rotačnom stroji /polygraficky priemysel/ • príprava kotúča • nastavenie jednotlivých systémov stroja (vlhčenie, farebnosť, falcovací aparát,..) • reportovanie – zaujímavá a dynamická práca v medzinárodnej spoločnosti – dobré platové ohodnotenie – mladý kolektív spolupracovníkov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocná sila do kuchyne

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná sila do kuchyne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výpomoc kuchárovi pri príprave a výdaji jedál, umývanie riadu, udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku. zdravotne postihnutého absolventa Práca v príjemnom kolektíve, stabilné pracovné miesto, finančné ohodnotenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Nastavovač – strojárenský technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nastavovač – strojárenský technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – nastavovanie strojov, lisov montážnych liniek a iných strojných zariadení – práca na zmeny absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – obsluha strojných zariadení alebo montážnych liniek – práca na 3-4 zmeny – možnosť zaškolenia v školiacom stredisku – práca v stabilnej firme – možnosť rozvíjať sa, učiť sa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník v drevospracujúcej výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník v drevospracujúcej výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Miesto výkonu práce: družstvo Nevidzany, práca vhodná aj pre ženy absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií