Ponuky:

Skladník – vychystávač

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník – vychystávač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Fyzický príjem tovaru, – kontrola kvality tovaru, – polohovanie, vychystávanie tovaru, – fóliovanie-obaľovanie paliet vychystaného tovaru, – manipulačné práce, – udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku a jeho blízkom okolí. absolventa – Mzda od 700 € a viac, – príspevok na dopravu, – možnosť nákupu za výhodné ceny, – práca v prosperujúcej a stabilnej spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Opravár ferozliatinárskych zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opravár ferozliatinárskych zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Oprava ferozliatinárskych zariadení. Dochádzkový bonus, pracovné jubileá.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Opravár ferozliatinárskych zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opravár ferozliatinárskych zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Oprava ferozliatinárskych zariadení. Dochádzkový bonus, pracovné jubileá.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Opravár ferozliatinárskych zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opravár ferozliatinárskych zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Oprava ferozliatinárskych zariadení. Dochádzkový bonus, pracovné jubileá.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Opravár ferozliatinárskych zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opravár ferozliatinárskych zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Oprava ferozliatinárskych zariadení. Dochádzkový bonus, pracovné jubileá.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Hutník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hutník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadi a kontroluje stav výrobných zariadení, dodržiavanie pracovno-bezpečnostných postupov pre jednotlivé zariadenia, výrobky, resp. činnosti týkajúce sa výroby CaSi. dochádzkový bonus, jubilejné odmeny
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Samostatný referent technických riešení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Samostatný referent technických riešení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riešenie úloh technického rozvoja, riadenie investičných akcií dochádzkový bonus, jubilejné odmeny
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Hutnícky špecialista technológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hutnícky špecialista technológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hutnícky špecialista technológ riadi a kontroluje stav výrobných zariadení, dodržiavanie pracovno-bezpeč.postupov pre jednotlivé zariadenia, výrobky, resp.činnosti týkajúce sa výroby ferozliatin a Si kovu. Zodpovedá za správnosť a úplnosť záznamov a tavebných lisov a tavebných knihách. Ing.Veronika Majdišová 043/5804 726, veronika.majdisova@ofz.sk – individuálny dohovor so zamestnávateľom
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladník – vychystávač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník – vychystávač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Fyzický príjem tovaru, – kontrola kvality tovaru, – polohovanie, vychystávanie tovaru, – fóliovanie-obaľovanie paliet vychystaného tovaru, – manipulačné práce, – udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku a jeho blízkom okolí. absolventa – Mzda od 700 € a viac, – príspevok na dopravu, – možnosť nákupu za výhodné ceny, – práca v prosperujúcej a stabilnej spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Prevádzkový elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zisťovanie závad, oprava zariadení. Dochádzkový bonus, jubilejné odmeny.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Hutník-údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hutník-údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadi a kontroluje stav výrobných zariadení, dodržiavanie pracovno-bezpečnostných postupov pre jednotlivé zariadenia, výrobky, resp. činnosti týkajúce sa výroby CaSi. Zabezpečuje údržbu vybraných častí elektrických oblúkových pecí. Dochádzkový bonus, jubilejné odmeny.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Prevádzkový zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zámočnícke práce, oprava zariadení. absolventa Dochádzkový bonus, pracovné jubileá.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Hutník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hutník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadi a kontroluje stav výrobných zariadení, dodržiavanie pracovno-bezpečnostných postupov pre jednotlivé zariadenia, výrobky, resp. činnosti týkajúce sa výroby CaSi. dochádzkový bonus, jubilejné odmeny
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Skladník – vychystávač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník – vychystávač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Fyzický príjem tovaru, – kontrola kvality tovaru, – polohovanie, vychystávanie tovaru, – fóliovanie-obaľovanie paliet vychystaného tovaru, – manipulačné práce, – udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku a jeho blízkom okolí. absolventa – Mzda od 700,00 € a viac, – príspevok na dopravu, – možnosť nákupu za výhodné ceny, – práca v prosperujúcej a stabilnej spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe, manažér obchodu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe, manažér obchodu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: manažér obchodu Spracovanie a vybavovanie ponuky obchodu, reklamácie odberateľov, realizácia kontaktu so zákazníkom Riadiace, rozhodovacie a organizačné schopnosti, tímová spolupráca. Samostatnosť, kreativita, zodpovednosť, aktívny prístup k práci, flexibilita Ing. Veronika Majdišová, vedúca OPP 043/5804726 – individuálny dohovor so zamestnávateľom
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

majster mechanickej údržby

Ponúkame pracovnú pozíciu : majster mechanickej údržby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: majster mechanickej údržby Organizuje, riadi a kontroluje činnosť mechanickej údržby, rozhoduje o postupe prác pri poruchách a haváriách a zabezpečuje ich skoré odstránenie. Spolupodieľa sa pri zostavovaní požiadaviek do plánu opráv, zabezpečuje opravu a údržbu zariadení v hutníckej výrobe. V nadväznosti na nahlásené voľné pracovné miesto sa predpokladá podanie žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny Ing.Veronika Majdišová 043/5804 726 veronika.majdisova@ofz.sk – individuálny dohovor so zamestnávateľom
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Prevádzkový elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: 1. prevádzkový elektrikár: Od uchádzačov vyžadujeme vyučenie v odbore+platné oprávnenie elektrotechnik. Od uchádzačov vyžadujeme samostatnosť, organizačné a riadiace schopnosti, presnosť a precíznosť v práci. Požiadavky: • vyučenie v odbore + nutné platné oprávenie: elektrotechnik § 21 a 22 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.Z., vítane platné oprávenie: elektrotechnik § 23 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.Z. • Prax: 2 roky • Samostatnosť, presnosť • Organizačné a riadiace schopnosti Ing.Majdišová 043/5804726 – individuálny dohovor so zamestnávateľom
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Hutnícky špecialista technológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hutnícky špecialista technológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: hutník riadi a kontroluje stav výrobných zariadení, dodržiavanie pracovno-bezpeč.postupov pre jednotlivé zariadenia, výrobky, resp.činnosti týkajúce sa výroby ferozliatin a Si kovu. Zodpovedá za správnosť a úplnosť záznamov v tavebných listoch a tavebných knihách. Pracovné miesto je vhodné aj pre štátneho príslušníka tretej krajiny. Ing. Majdišová Veronika 043/5804726-individuálny dohovor so zamestnávateľom
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

hutník

Ponúkame pracovnú pozíciu : hutník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: hutník Ing. Majdišová Veronika 043/5804726-individuálny dohovor so zamestnávateľom
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: manažér obchodu spracovanie a vybavovanie ponuky obchodu, reklamácie odberateľov, realizácie kontaktu so zákazníkom. Ing.Veronika Majdišová 043/5804 726, veronika.majdisova@ofz.sk – individuálny dohovor so zamestnávateľom
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií