Ponuky:

Investičný technik

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Investičný technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Úlohou uchádzača bude starostlivosť o nehnuteľné kultúrne pamiatky v správe Oravského múzea, agenda, komunikácia s príslušnými účastníkmi stavebného konania, rozpočty, prieskumy trhu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Chemik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Chemik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vykonávanie analytických chemických rozborov ferozliatin, surovín dochádzkový bonus, jubilejné odmeny
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Strážnik SBS – Oravský Podzámok

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strážnik SBS – Oravský Podzámok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ochrana administratívneho objektu – obchôdzky, kľúčový režim, kontrola vstupu a výstupu osôb, kontrola vjazdu a výjazdu motorových vozidiel. zdravotne postihnutého absolventa 1/4ročné odmeny, príplatky za prácu v noci, sviatok.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Strojník úpravár vody

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojník úpravár vody


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práce súvisiace s obsluhou recirkulácie chladenia vôd, pitnej vody, úžitkovej vody Dochádzkový bonus, jubilejné odmeny
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Asistent

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: sekretárske práce, poštové služby, centrálna evidencia pečiatok, zmlúv, nákup niektorých tovarov dochádzkový bonus, jubilejné odmeny
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Hutník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hutník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadi a kontroluje stav výrobných zariadení, dodržiavanie pracovno-bezpečnostných postupov pre jednotlivé zariadenia, výrobky, resp. činnosti týkajúce sa výroby ferozliatin. dochádzkový bonus, jubilejné odmeny
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Hutník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hutník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadi a kontroluje stav výrobných zariadení, dodržiavanie pracovno-bezpečnostných postupov pre jednotlivé zariadenia, výrobky, resp. činnosti týkajúce sa výroby ferozliatin. dochádzkový bonus, jubilejné odmeny
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií