Ponuky:

Energetik

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Energetik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zodpovednosť za prevádzkový stav a funkčnosť plynového a tepelného hospodárstva v zmysle platných predpisov a noriem (energetika, vykurovanie a chladenie) Dochádzkový bonus, jubilejné odmeny
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Hutník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hutník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadi a kontroluje stav výrobných zariadení, dodržiavanie pracovno-bezpečnostných postupov pre jednotlivé zariadenia, výrobky, resp. činnosti týkajúce sa výroby CaSi. Dochádzkový bonus, jubilejné odmeny.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Hutník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hutník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadi a kontroluje stav výrobných zariadení, dodržiavanie pracovno-bezpečnostných postupov pre jednotlivé zariadenia, výrobky, resp. činnosti týkajúce sa výroby CaSi. Dochádzkový bonus, jubilejné odmeny.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Majster

Ponúkame pracovnú pozíciu : Majster


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zodpovednosť za prevádzkový stav a funkčnosť elektrického a technologického zariadenia v rozvodni vysokého napätia v zmysle platných predpisov a noriem. Dochádzkový bonus, jubilejné odmeny
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Samostatný účtovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Samostatný účtovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zodpovednosť za správne obraty a zostatky účtov hlavnej knihy, zodpovednosť za účtovné uzávierky, archivácia zverených dokladov, reporting Dochádzkový bonus, jubilejné odmeny
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič nákladného vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodič nákladného vozidla. Rozvoz tovaru pre obchodnú sieť Jednota.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Hutník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hutník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadi a kontroluje stav výrobných zariadení, dodržiavanie pracovno-bezpečnostných postupov pre jednotlivé zariadenia, výrobky, resp. činnosti týkajúce sa výroby CaSi. dochádzkový bonus, jubilejné odmeny
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Opravár ferozliatinárskych zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opravár ferozliatinárskych zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Oprava ferozliatinárskych zariadení. Dochádzkový bonus, pracovné jubileá.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Opravár ferozliatinárskych zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opravár ferozliatinárskych zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Oprava ferozliatinárskych zariadení. Dochádzkový bonus, pracovné jubileá.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Strojvodca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojvodca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha rušňa a podnikovej vlečky. Jubilejné odmeny, dochádzkový bonus.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Strojník úpravár vody

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojník úpravár vody


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práce súvisiace s obsluhou recirkulácie chladenia vôd, pitnej vody, úžitkovej vody Dochádzkový bonus, jubilejné odmeny
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Hutník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hutník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadi a kontroluje stav výrobných zariadení, dodržiavanie pracovno-bezpečnostných postupov pre jednotlivé zariadenia, výrobky, resp. činnosti týkajúce sa výroby ferozliatin. dochádzkový bonus, jubilejné odmeny
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Hutník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hutník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadi a kontroluje stav výrobných zariadení, dodržiavanie pracovno-bezpečnostných postupov pre jednotlivé zariadenia, výrobky, resp. činnosti týkajúce sa výroby ferozliatin. dochádzkový bonus, jubilejné odmeny
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vedúci odboru plánovania a controllingu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci odboru plánovania a controllingu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zodpovednosť za vedenie plánovania a cotrollingu, spracovanie manažérskych reportov a vyhodnotenie obchodného a finančného plánu. Dochádzkový bonus, jubilejné odmeny
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Manažér distribúcie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér distribúcie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zabezpečenie dopravných služieb pri expedícii výrobkov a dovoze surovín a tovarov, zabezpečenie expedičných dokladov a colných služieb. Zabezpečuje chemické analýzy výrobkov a surovín. Dochádzkový bonus, jubilejné odmeny.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Hutník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hutník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce pri výrobe ferozliatin, dodržiavanie pracovno-bezpečnostných postupov pre jednotlivé zariadenia, výrobky, resp. činnosti týkajúce sa výroby ferozliatiny. absolventa dochádzkový bonus, jubilejné odmeny
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Opravár ferozliatinárskych zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opravár ferozliatinárskych zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Oprava ferozliatinárskych zariadení. Dochádzkový bonus, pracovné jubileá.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Projektový manažér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Projektový manažér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riešenie úloh technického rozvoja, riadenie investičných akcií. Dochádzkový bonus, jubilejné odmeny.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Opravár ferozliatinárskych zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opravár ferozliatinárskych zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Oprava ferozliatinárskych zariadení. Dochádzkový bonus, pracovné jubileá.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií