Ponuky:

Zdravotná sestra

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť s dôrazom na maximálnu kvalitu a efektívnosť. – Organizuje a zabezpečuje plnenie ošetrovateľských intervencií u pacientov. – Zabezpečuje podklady pre objednávanie zdravotníckeho materiálu, zodpovedá a zabezpečuje funkčnosť zdravotníckej techniky. – Dodržiava hygienicko-epidemiologický režim. – Pracuje podľa ošetrovateľských štandardov, chorých ošetruje v súlade s najnovšími zásadami. – Vykonáva špecializované činnosti spojené s ošetrovateľským procesom zodpovedajúce jej kvalifikácii. – Dokumentáciu o pacientovi vedie v súlade s odborným usmernením MZ SR. – Zachováva povinnú mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov, riadi sa etickým kódexom. – Sústavne sa vzdeláva a zúčastňuje sa seminárnych školení.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Vodič MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodič MKD na plato, práca v EÚ. Skúsenosti s nadrozmernou prepravou výhodou. Tel. č.: 0905 820 599.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodič.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sanitár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sanitár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Účasť na ošetrovateľskej starostlivosti vykonávanej formou ošetrovateľského procesu – Udržiavanie sebestačnosti pacienta, prevencia komplikácií z imobility (polohovanie) – Výkon dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckej techniky a pomôcok – Starostlivosť o pitný režim chorých a pomoc pri kŕmení imobilných pacientov, hygienická starostlivosť – Príprava chorých a pomôcok k diagnostickým, liečebným a ošetrovateľským výkonom – Dodržiava hygienicko-epidemiologický režim
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovacie práce na pobočke Daňového úradu Partizánske
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Asistent / ka predaja elektrospotrebičov a bicyklov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent / ka predaja elektrospotrebičov a bicyklov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Asistovanie pri predaji a predaj elektrospotrebičov, IT techniky, bicyklov, starostlivosť o tovar a predajné priestory, vykladanie tovaru, balenie tovaru, zodpovednosť za stav skladu a pridelený úsek predajne. Vykladanie bielej techniky, skladanie bicyklov. 1. Práca je vhodnejšia pre muža vo veku od 20 rokov. 2. Pre ženu vo veku od 28 rokov vzhľadom na potrebnú prax.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor krimpovacieho automatu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor krimpovacieho automatu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Strhihanie a odizolovanie káblov – Nastavenie, obsluha krimpovacieho automatu – Nastavenie, obsluha krimpovacieho lisu – Vykonávanie kontroly vyrobených kusov dostupnými meradlami – Zodpovednosť za splnenie mesačného plánu výroby – Zodpovednosť za požadovanú kvalitu výrobkov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Marketingový manažér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Marketingový manažér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – správa sociálnych sietí – webová analytika a konzultácie – optimalizácia vo vyhľadávačoch – seo – správa ppc kampaní – analýza kľúčových slov – stratégia internetového marketingu – nahadzovanie obsahu – písanie článkov – tvorba youtube videí – tvorba newsletterov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Marketingový špecialista

Ponúkame pracovnú pozíciu : Marketingový špecialista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Aktívne vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov, organizácia obchodných stretnutí, aktivity spojené s prezentáciou spoločnosti, komunikácia so zákazníkmi a priamy kontakt s vedením spoločnosti, – monitoring trhu a koncepčná príprava marketingovej stratégie – organizácia marketingových aktivít spoločnosti, príprava konceptu a časového harmonogramu, – zodpovednosť za tlačové a elektronické výstupy spoločnosti (projektové brožúry reklamy, prezentácie), – zodpovednosť za on-line prezentáciu spoločnosti, – monitorovanie konkurencie a trendov na trhu, vypracovávanie priebežných a hĺbkových analýz, – reporting.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Konzultant O2 predajne Partizánske

Ponúkame pracovnú pozíciu : Konzultant O2 predajne Partizánske


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – aktívny predaj produktov a služieb zákazníkom – poskytovanie aktuálnych informácií o ponuke produktov a služieb – komunikovanie s potencionálnymi a existujúcimi zákazníkmi – vedenie administratívy a agendy spojenej s predajom a následným – zákazníckym servisom – evidencia dát do podporných predajných systémov – aktívne oslovovanie zákazníkov a účasť na predajných promo aktivitách
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Marketingový špecialista

Ponúkame pracovnú pozíciu : Marketingový špecialista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – identifikácia marketingových potrieb spoločnosti – monitoring trhu a koncepčná príprava marketingovej stratégie – tvorba marketingového plánu – organizácia marketingových aktivít spoločnosti, príprava konceptu a časového harmonogramu – zodpovednosť za tlačové a elektronické výstupy spoločnosti (projektové brožúry reklamy, prezentácie) – zodpovednosť za on-line prezentáciu spoločnosti (oficiálna stránka, sociálne siete) – zodpovednosť a sledovanie efektivity a viditeľnosti on-line marketingových aktivít spoločnosti, podniknutie nápravných opatrení – zabezpečenie, že všetky marketingové aktivity sú v súlade s corporate identity spoločnosti – aktívne vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov, organizácia obchodných stretnutí, aktivity spojené s prezentáciou spoločnosti, komunikácia so zákazníkmi a priamy kontakt s vedením spoločnosti – príprava marketingového rozpočtu – zavádzanie inovatívnych prvkov v oblasti marketingu a predaja – monitorovanie konkurencie a trendov na trhu, vypracovávanie priebežných a hĺbkových analýz – reporting
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predajca, obchodný zástupca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca, obchodný zástupca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: priamy predaj vysokoobrátkového tovaru z dodávkového vozidla
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Všeobecný lekár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Všeobecný lekár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Diagnostika a liečenie pacientov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií