Ponuky:

Obsluha počítačom riadených bowlingových dráh

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha počítačom riadených bowlingových dráh


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha počítačom riadených bowlingových dráh, Súčasťou vykonávanej práce je účtovanie a uzávierka. LEN PRE ČID nad 45% do Chránenej dielne.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Vodič taxislužby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič taxislužby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Odvoz zákazníkov na miesto určenia.
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Pracovník na výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník na výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: poskytovanie pomoci pri riešení krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, v rodinných vzťahoch, práca v širšom sociálno-pracovnom prostredí, poradenské postupy, preventívne a resocializačné práce s jednotlivcom a skupinou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Murár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Murár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kaderníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kaderníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií