Ponuky:

Operátor – telefonista

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor – telefonista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: domácka práca a telepráca
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Predavač-pokladník Pezinok

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač-pokladník Pezinok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Obsluha zákazníkov na mäsovom pulte • Starostlivosť o zverený úsek tovarov • Kontrola doby spotreby na tovare • Kontrola správnosti cenoviek • Starostlivosť o zákazníka • Ochrana majetkových hodnôt
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie kancelárskych priestorov a sociálnych zariadení zamestnancov.
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

referent úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Ponúkame pracovnú pozíciu : referent úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: MESTO PEZINOK obsadzuje voľné pracovné miesto: REFERENT ODDELENIA INVESTIČNEJ VÝSTAVBY, RELIZÁCIE A ÚZEMNÉHO PLÁNU MsÚ v PEZINKU – referent úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Požadované predpoklady: • vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania, prax minimálne 1 rok • znalosť práce s PC – Word, Excel, Outlook • vodičský preukaz skupiny B • bezúhonnosť Termín nástupu: 01.10.2014, resp. dohodou. Bližšie informácie poskytne osobne, príp. telefonicky (033/6901 400) Ing. Ľubica Mezeiová – vedúca oddelenia investičnej výstavby, realizácie a územného plánu. Žiadosti so životopisom a fotokópiou dokladu o ukončenom vzdelaní zasielajte do 10.09.2014 poštou na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok, prípadne prineste osobne do podateľne MsÚ (na prízemí), alebo pošlite elektronickou poštou na adresu : msu@msupezinok.sk. Mesto Pezinok si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny pohovor.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

referent oddelenia investičnej výstavby,realizácie a územného plánu MsÚ v Pezinku

Ponúkame pracovnú pozíciu : referent oddelenia investičnej výstavby,realizácie a územného plánu MsÚ v Pezinku


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Požadované predpoklady: • vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru • znalosť práce s PC – Word, Excel, Outlook, Auto CAD, ODIS, Cenkros • vodičský preukaz skupiny B • bezúhonnosť Vítané predpoklady: • prax vo vedení a dozorovaní stavebných prác • inžinierska činnosť a príprava stavby • znalosť zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní Bližšie informácie poskytne osobne, príp. telefonicky (033/6901 400) Ing. Ľubica Mezeiová – vedúca oddelenia investičnej výstavby, realizácie a územného plánu. Žiadosti so životopisom a fotokópiou dokladu o ukončenom vzdelaní zasielajte poštou na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok, prípadne prineste osobne do podateľne MsÚ (na prízemí), alebo pošlite elektronickou poštou na adresu : msu@msupezinok.sk. Mesto Pezinok si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny pohovor.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obchodny zástupca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodny zástupca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vyhľadávanie zákaziek a ponuka dodávok z oblasti silnoprúdu (NN prípojky, NN rozvody atď.), slaboprúdu (EPS, EZS, KD a pod.) a dopravných technológii (križovatky, priechody, signalizačné prvky a pod.)
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodny zástupca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodny zástupca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vyhľadávanie zákaziek a ponuka dodávok z oblasti silnoprúdu (NN prípojky, NN rozvody atď.), slaboprúdu (EPS, EZS, KD a pod.) a dopravných technológii (križovatky, priechody, signalizačné prvky a pod.)
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií