Ponuky:

Bankár/-ka v džínsoch

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Bankár/-ka v džínsoch


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Nudné šedivé kostýmy, podpätky alebo kravata utiahnutá ku krku a nepriateľská atmosféra v tíme. Desilo vás práve toto najviac, keď ste premýšľali nad prácou vo financiách? To v Home Credite nehrozí. Na Telemarketingu sme bankári v džínsoch! – NEnosíme uniformu. – NEmusíme byť v práci každý deň 8 alebo i 12 hodín. – NEvoláme cudzím ľuďom. – NEnútime klientom to, čo nechcú. – NEtelefonujeme ako roboti. My sme ľudia! Čo teda robíme: – Hovoríme s klientmi, ktorí už poznajú nás a naše produkty. A navyše nemusí chodiť nikam na pobočku. – Zavoláme im, keď majú čas a keď sa im to hodí. – Zistíme od nich, čo plánujú, čo si prajú a aký bude ich ďalší, lepší príbeh. – Vymyslíme pre nich najlepšie riešenie a ponúkneme najlepší produkt. absolventa Prečo sa vám u nás bude páčiť: – Sme Home Credit. Takže ako Doma. – Môžeme spolupracovať aj na brigádu. – Pracujeme v pohodových kanceláriách na dohľad od hlavnej stanice. K nám to máte odkiaľkoľvek blízko. – K pracovnej zmluve vám samozrejme bude náležať predĺžená dovolenka, stravné lístky, zdravotné voľno, voľnočasové poukážky, zľavy na kultúru alebo príspevok na penzijné pripoistenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vybaľovanie došlých jednotiek, balenie jednotiek na expedovanie tovaru, zaskladňovanie jednotiek ručným vozíkom a elektrickým vysokozdvižným vozíkom, zadávanie údajov do programu SAP, ďalšie práce spojené s údržbou čistoty a poriadku v skladových priestoroch. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladník / vodič motorových vozíkov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník / vodič motorových vozíkov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – obsluha a manipulácia s VZV, – zodpovednosť za nakládku a vykládku rôznych druhov materiálu, paliet, – uskladňovanie, vyskladňovanie materiálu, výrobku, tovaru, – plnenie ďalších úloh podľa pokynu nadriadeného pracovníka. – práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti, – perspektíva dlhodobého zamestnania, – rôzne príspevky zo sociálneho fondu, – dynamické prostredie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Odborný pracovník nízkoprah. soc. služby pre deti a rodinu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný pracovník nízkoprah. soc. služby pre deti a rodinu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Odborný pracovník zodpovedá za realizáciu odborných činností a aktivít NSSDR , ktoré sú prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snaží prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni. Odborný pracovník vykonáva činnosti: • zodpovedá za realizáciu odborných činností, iných činností a aktivít NSSDR, ktoré sú prístupné pre obec/komunitu/klientov; • zisťuje a mapuje potreby komunity/ klientov v oblasti sociálnych služieb/ komunitného rozvoja, mapuje potenciál komunity/ klientov; • vyhľadáva klientov a potenciálnych prijímateľov sociálnych služieb; • pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje ich sebavedomie a zodpovednosť; • prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov; • svojou činnosťou prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni; • posudzuje sociálnu situáciu klienta; • poskytuje základné informácie o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúča a sprostredkúva ďalšiu odbornú pomoc – základné sociálne poradenstvo, (v prípade kompetentnosti poskytuje aj špecializované poradenstvo); • poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (napr. pomoc pri spisovaní a podávaní písomných podaní a vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku, príprave dokumentácie a pri vybavovaní iných vecí v záujme klienta); • rozvíja sociálnu komunikáciu na základe rôznych metód sociálnej práce; • navrhuje a realizuje formy, metódy a postupy sociálnej práce s klientom a jeho rodinou; • napomáha sociálnej integrácii klienta do komunity; • vykonáva sociálnu prácu zameranú na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti klienta, najmä pri základných sociálnych aktivitách; • pripravuje podklady pre vypracovanie individuálneho rozvojového plánu klienta; • realizuje odborné činnosti a iné činností v oblasti prípravy na školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívne aktivity a záujmovú činnosť, ako aj ďalších doplnkové služby, aktivity a činnosti; • vedie evidenciu o odborných činnostiach, iných činnostiach a aktivitách a evidenciu klientov • vyhodnocuje výsledky zrealizovaných odborných činností, iných činností a aktivít z hľadiska napĺňania cieľov NSSDR a potrieb užívateľov; • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov; • vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP; absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lekár bez špecializácie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár bez špecializácie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Náplň práce je diagnostická činnosť a preventívno-liečebná straostlivosť na rádiodiagnostickom oddelení. Miesto výkonu Nemocnica A.Wintera Piešťany, životopisy posielať mailom na
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocník/pomocníčka v kuchyni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocník/pomocníčka v kuchyni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce v kuchyni, čistenie zeleniny, zabezpečenie čistoty v kuchyni, kontakt osobne na prevádzke alebo tel. 033/7752811 p. Gondeková absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Cukrár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Cukrár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca v stravovacej prevádzke, príprava zákuskov, koláčov, múčnych jedál a výroba cukrárenských výrobkov. služobné ubytovanie za 20€/mesačne, 0,50€/1 hlavné jedlo denne, výmenné rekreácie a pobyty na Slovensku, v Čechách a v hoteloch medzinárodnej spoločnosti Danubius Hotels Groupe za výhodných zamestnaneckých podmienok, aj pre rodinných príslušníkov a priateľov zamestnanca, kúpeľné procedúry za zvýhodnených podmienok, štúdium cudzích jazykov hradí zamestnávateľ, ďalšie odborné vzdelávanie, ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Lekár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Lekár – lekár v kúpeľnej prevádzke, vykonáva odborné pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti pre klientov. služobné ubytovanie za 20€/mesačne, 0,50€/1 hlavné jedlo denne, výmenné rekreácie a pobyty na Slovensku, v Čechách a v hoteloch medzinárodnej spoločnosti Danubius Hotels Groupe za výhodných zamestnaneckých podmienok, aj pre rodinných príslušníkov a priateľov zamestnanca, kúpeľné procedúry za zvýhodnených podmienok, štúdium cudzích jazykov hradí zamestnávateľ, ďalšie odborné vzdelávanie, ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: kuchár – práca v stravovacej prevádzke, príprava jedál a pokrmov. služobné ubytovanie za 20€/mesačne, 0,50€/1 hlavné jedlo denne, výmenné rekreácie a pobyty na Slovensku, v Čechách a v hoteloch medzinárodnej spoločnosti Danubius Hotels Groupe za výhodných zamestnaneckých podmienok, aj pre rodinných príslušníkov a priateľov zamestnanca, kúpeľné procedúry za zvýhodnených podmienok, štúdium cudzích jazykov hradí zamestnávateľ, ďalšie odborné vzdelávanie, ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor vo výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor vo výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ponúkame voľné pracovné miesta vo výrobnej spoločnosti Opracovanie lisovanej celulózy Pracovná pozícia je vhodná aj pre absolventov 2-zmenna prevádzka Ak ste manuálne zručný, flexibilný a máte záujem o dlhodobú perspektívnu prácu neváhajte nás kontaktovať. absolventa Dlhodobá perspektívna práca na TPP Príspevky do 3.Piliera Stravné lístky Rizikové príplatky Nadčasové príplatky, Nočné príplatky Preplácanie nadčasov Bonusové – výkonnostné odmeny Poskytovanie záloh Dodržiavanie výplatného termínu Dlhodobá perspektívna práca na TPP Príspevky do 3.Piliera Stravné lístky Rizikové príplatky Nadčasové príplatky, Nočné príplatky Preplácanie nadčasov Bonusové – výkonnostné odmeny Poskytovanie záloh Dodržiavanie výplatného termínu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obsluha čerpacej stanice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha čerpacej stanice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca s pokladňou, tovarom a obsluha zákazníka, PC – základy, delené zmeny (12 hod.), dohosnúť si osobné stretnutie na tel.č: 0904/149866 absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník/čka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník/čka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: 1 VPM Čašníčka – miesto vhodné aj pre absolventa, práca na neurčitý čas absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník/Čašníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník/Čašníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: NSOV-ÚSVZ, prax 6 mesiacov, prac čas 13:00 – 24:00 hod., krátky/dlhý týždeň, kontakt: p. Bartoš – osobne na prevádzke alebo tel. 0905/100777
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

technický adminitratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : technický adminitratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Technický administratívny pracovník, jednozmenná prevádzka, obasdzované v rámci pprojektu Úspešne na trhu práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obchodný zástupca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný zástupca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obchodný zástupca s občasným predajom na pokladni, VP Sk. B, komunikatívny, tel. 0905/474429, email absolventa mladistvého
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Konštruktér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Konštruktér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Spracováva výkresovú dokumentáciu, – podieľa sa na návrhu a výrobe prototypov nových výrobkov, – spolupracuje s technológmi na spracovaní technologických postupov do výroby , – rieši vzniknuté problémy technického charakteru vo výrobe, – navrhuje opatrenia k znižovaniu pracnosti výrobkov. – Možnosť sebarealizácie, – možnosti školenia v danej oblasti spojenej s odborným rastom, – závodné stravovanie, – bohatý sociálny program. – odmeny za projekty.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Mechanik, opravár elektrotechnický zariadení / Údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mechanik, opravár elektrotechnický zariadení / Údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vykonávať samostatne údržbu a opravy mechanických a hydraulických a elektrických častí strojov, – plne zodpovedá za predpísanú plánovanú a operatívnu údržbu strojného zariadenia, – vykonávať špecifikáciu náhradných dielov potrebných na opravy a návrhy náhradných riešení na sprevádzkovanie a spoľahlivý chod strojov, – vykonávať sťahovanie a inštaláciu strojov nových, po generálnych opravách alebo prípadných presunoch, – je súčinný pri opravách a servise dodávateľských organizácií, – odstraňovať závady a vykonávanie ďalších prác údržbárskeho charakteru podľa pokynov nadriadeného. – Slovenská firma, – malý kolektív, – polročné odmeny, – čisté pracovné prostredie, – závodné stravovanie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladník – rezač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník – rezač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Príjem, výdaj materiálu, – delenie hutného materiálu, – delenie materiálu na pásovej píle, – strihanie plechov. absolventa – Slovenská firma, – malý kolektív, – polročné odmeny, – čisté pracovné prostredie, – závodné stravovanie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Poradca/predajca výrobkov zdravej výživy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Poradca/predajca výrobkov zdravej výživy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • priamy predaj tovaru • poradenstvo v oblasti zdravej výživy • komunikácia so zákazníkmi • dokladanie/vykladanie tovaru • práca s fiškálnym systémom pokladne absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií