Ponuky:

Šéfkuchár – Bistro POHODA

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Šéfkuchár – Bistro POHODA


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: údržba a oprava elektrických strojov a zariadení
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Odborný pracovník nákupu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný pracovník nákupu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zodpovednosť za nákup odliatkov – hodnotenie a spracovanie ponúk, obchodné jednania s dodávateľmi, spolupráca s globálnym nákupným tímom.Príprava reportov. Pravidelná komunikácia s materskou spoločnosťou v Kórei v kórejskom jazyku.Pravidelné týždenné odosielanie reportov v kórejskom jazyku.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Cenový referent s nemeckým jazykom

Ponúkame pracovnú pozíciu : Cenový referent s nemeckým jazykom


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Príjem a spracovanie objednávok od zahraničných zákazníkov z NEMECKY hovoriacich krajín. – Mailová a telefonická komunikácia so zahraničnými zákazníkmi z NEMECKY hovoriacich krajín. – Tvorba cenových ponúk. – Príprava technickej dokumentácie pre výrobu v programe KLAES. – Príprava podkladov pre expedíciu výrobkov. – Príprava podkladov pre fakturáciu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

CNC operátor vo výrobe plastových okien

Ponúkame pracovnú pozíciu : CNC operátor vo výrobe plastových okien


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha CNC strojov vo výrobe plastových okien (frézovanie, vŕtanie, obsluha nárezových píl, obsluha zariadení mechanického opracovania, kontrola kvality)
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Majster vo výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Majster vo výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – riadenie a organizácia existujúcej výroby, výrobných procesov a kapacít podľa výrobného plánu – koordinovanie, vedenie, hodnotenie a motivovanie výrobného tímu / cca 15 na zmene – zodpovedá za zaškolenie ľudí podľa kvalifikačnej matrice – kontrolovanie výkonnosti tímu ako aj ďalších ukazovateľov – sleduje a zabezpečuje materiál – zodpovedanie za dodržiavanie bezpečnostných noriem ako aj noriem kvality ISO 9001, resp. ISO 14001 – spolupráca pri riešení reklamácií a prijímaní nápravných opatrení
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vedúci výrobnej haly

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci výrobnej haly


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – koordinovanie činností v rámci výrobného procesu; – koordinácia plánovania práce a organizovania výroby vo výrobnej prevádzke; – zabezpečovanie dodržiavanie pracovných a technologických postupov; – dodržiavanie stanovených časových noriem a termínov, riešenie výrobných prestojov a chýb vo výrobnom procese; – vedenie prevádzkovej dokumentácie; – vedenie, motivovanie, výber, koordinácia, podpora a hodnotenie podriadených zamestnancov; – zabezpečovanie dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; – zodpovednosť za koordinovanie výroby produktov; – dohľad nad KPIs, dodržaním kvality a plánovanej kvantity produkcie; – dohľad nad efektivitou výroby
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Teamleader – nákup

Ponúkame pracovnú pozíciu : Teamleader – nákup


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Spracovanie analýz požiadaviek, trhových analýz a analýz dodávateľov; – zodpovedá za pridelené materiálové skupiny v spolupráci s nákupcami z ostatných jednotiek divízie a stratégiu nákupu – kontaktná osoba; – príprava a realizácia zmluvných a cenových rokovaní; – optimalizácia logistických procesov; – nákup nepriamych materiálov; – spolupráca v rámci rozhodnutí „Make-or-Buy“; – proaktívny Supplier Management.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií