Ponuky:

Masérka tradičnej thajskej masáže

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Masérka tradičnej thajskej masáže


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: potrebný diplom tradičnej thajskej masáže absolvovaný v Thajsku
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Etnológ, KVČ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Etnológ, KVČ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Tvorba zbierok, výskum, odborné spracovávanie, spravovanie, vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok v príslušnom odbore. Tvorba koncepcie a metodiky lektorovania, organizovania a zabezpečovania návštevníckej prevádzky v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch. Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania, Profesijný štruktúrovaný životopis, Fotokópia diplomu o nadobudnutom VŠ vzdelaní 2. stupňa, Fotokópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4 Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Etnológ, KVČ – neotvárať“, do 06. 02. 2017 na adresu:Liptovské múzeum v Ružomberku, Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

chyžná

Ponúkame pracovnú pozíciu : chyžná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: plnenie povinností v oblasti služieb ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií