Ponuky:

Kaderníčka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kaderníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Pracovník v autoumyvárke

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník v autoumyvárke


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: miesto vytvorené v rámci projektu zamestnávanie mladých, uchádzač evidovaný na úrade práce 3 mes., vek do 29 rokov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Dispečer

Ponúkame pracovnú pozíciu : Dispečer


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výberové konanie sa uskutoční na adrese miniTAXI, Rad L.N.Tolstého 16, Prievidza po telefónnom dohovore s uchádzačom, ktorý nám zaslal svoj životopis na info@minitaxi.info. Podmienkou je byť z Prievidze alebo blízkeho okolia.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výberové konanie sa uskutoční na adrese miniTAXI, Rad L.N.Tolstého 16, Prievidza po telefónnom dohovore s uchádzačom,ktorý nám zaslal svoj životopis na info@minitaxi.info. Podmienkou je mať minimálne 21 rokov a vodičský 3 roky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Autorizovaný bezpečnostný technik, technik PO

Ponúkame pracovnú pozíciu : Autorizovaný bezpečnostný technik, technik PO


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykonávanie činností bezpečnostného technika a technika PO v zmluvných spoločnostiach – vypracovávanie a vedenie dokumentácií BOZP a PO – vykonávanie školení v uvedených oblastiach – vykonávanie kontrol, previerok a auditov v spoločnosti – vyšetrovanie pracovných úrazov – zastupovanie spoločností pri kontrole štátnymi orgánmi Uchádzač do 29 rokov, vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie ÚPSVaR aspoň 3 mesiace.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Natierač kovu a kovových konštrukcií

Ponúkame pracovnú pozíciu : Natierač kovu a kovových konštrukcií


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: miesto vytvorené v rámci NP XXI/B – podpora vytvárania pracovných miest, uchádzač evidovaný 3 mes. do 29 rokov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavačka, zástupca vedúcej predajne

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka, zástupca vedúcej predajne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: -predaj tovarov ponúkaných v obchode , obsluha klienta -riadenie bežnej prevádzky obchodu /pokladňa, evidencie, fakturácia, úhrady, …/ -samostatná organizácia práce vlastnej a podriadených zamestnancov -riadenie a motivácia predajného tímu -profesionálny zákaznícky servis v súlade so štandardmi spoločnosti a dodržiavanie štandardov spoločnosti -udržiavanie čistoty poriadku,
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sekretárka konateľov spoločnosti

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sekretárka konateľov spoločnosti


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Organizačné zabezpečenie sekretariátu – telefonáty, bežná denná agenda – Podpora konateľov spoločnosti, manažmentu spoločnosti – Organizácia interných a externých mítingov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Robotníčka vo výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Robotníčka vo výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha strojov na výrobu kartónových obalov.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

predajca obchodného oddelenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : predajca obchodného oddelenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vybavovanie ponukových a dopytových konaní, osobný kontakt s obchodnými partnermi, vysoká znalosť Aj, VP-B, prax 2 roky, vzdelanie technického al. ekonom. smeru,pohovor na základe životopisu+žiadosť zaslaných e-mailom,nie osobne ani telefonicky
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné administatívne a asistenčné práce. Vybavovanie korešpondencie, úradov podľa pokynov nadriadeného. NJ výhodou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Obchodný zástupca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný zástupca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovná náplň a vyžadované zručnosti na novovytvorenom mieste budú nasledovné: – vytvorenie databázy zákazníkov – profesionálne správanie sa v komunikácii so zákazníkom, obchodnými partnermi a kontrolnými orgánmi v súlade s platnou legislatívou – samostatný predaj tovaru zákazníkom na základe prijatých objednávok, vrátane objednávok zo zahraničia (anglický jazyk na komunikačnej úrovni podmienkou) – spoločenské a profesionálne vystupovanie v styku so zákazníkmi a obchodnými partnermi – aktívny predaj produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, informovanie o ponuke produktov a služieb – kontrola formálnej správnosti a úplnosti údajov na prijatých objednávkach, popr. kontrola vecnej správnosti vystavených faktúr – príprava podkladov na tvorbu a aktualizáciu ponúk – príprava podkladov na uzatváranie objednávok, obchodných zmlúv, ale aj spracovávanie podkladov pre reklamačné konanie vedené s obchodnými partnermi
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

elektromontér

Ponúkame pracovnú pozíciu : elektromontér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Programátor CNC strojov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Programátor CNC strojov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – miesto vytvorené v rámci projektu XXI/B – podpora vytvárania pracovných miest, uchádzač evidovaný 3 mes. do 29 rokov – prekreslenie výkresovej dokumentácie do programu páliaceho automatu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič, strojník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič, strojník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vodič nákladného vozidla, stavebný robotník.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Riadiaci pracovník – Prievidza

Ponúkame pracovnú pozíciu : Riadiaci pracovník – Prievidza


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vedenie tímu, tvorba finančných plánov, komunikácia s obchodnými partnermi. Tieto úlohy plní pracovník obchodného oddelenia úplne samostatne alebo z väčšej časti samostatne.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúci obchodného oddelenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci obchodného oddelenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vedenie obchodného oddelenia a práca s klientom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Murár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Murár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: stavebné, prevažne buracie prace
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií