Ponuky:

HR projektový asistent

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : HR projektový asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Tvojou úlohou bude: – plánovanie, riadenie a koordinovanie projektu v personálnej oblasti – nábor nových zamestnancov v zmysle schváleného projektu – inzercia, selekcia uchádzačov, vedenie pohovorov a výber vhodných uchádzačov na rôzne pracovné pozície v spoločnosti – komunikácia s ÚPSVaR, spolupráca pri hľadaní zamestnancov s pracovníkmi Úradu prácu, soc. vecí a rodiny, využitie rôznych kanálov na získavanie vhodných uchádzačov + práca s databázou kandidátov – samostatná realizácia výberových konaní – testovanie kandidátov a prezentácia vybraných kandidátov – komplexné spracovanie personálnej agendy, administrácia dokumentov pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom práce, komunikácia s príslušnými úradmi pri prihlasovaní a odhlasovaní zamestnancov – komunikácia s vedením spoločnosti – zabezpečenie odborných školení pre zamestnancov podľa aktuálnych potrieb – príprava podkladov pre mzdy zamestnancov, evidencia pracovnej dochádzky, interná komunikácia so zamestnancami – vypracovávanie HR reportov, monitoring v zmysle projektu – administratívna podpora projektu Pracovné miesto je v rámci čerpania dotácií na projekt KaHR – 111SP-1201 – podmienkou pre prijatie uchádzača je vek do 29 rokov a evidencia na ÚPSVaR v minimálnej dĺžke 6 mesiacov. Uchádzač musí spĺňať obidve tieto podmienky! Výkon práce je v Rajeckej Lesnej!
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáš stabilné zamestnanie s možnosťou kariérneho rastu? Tak sa pripoj k nášmu výrobnému tímu! Čo budeš robiť? Nič zložité: • obsluhovať výrobnú linku, vykonávať činnosti spojené s chodom výrobných zariadení, • vykonávať potrebné zásahy v prípade poruchy linky – čiastočné údržbárske zásahy (mechanického, elektrického, pneumatického a hydraulického charakteru) v spolupráci s oddelením údržby, • pracovať v trojzmennej – nepretržitej prevádzke – ranná, poobedná, nočná zmena (aj cez víkendy) PRÁCA NA PRACOVNÚ ZMLUVU priamo pod spoločnosťou! VÝKON PRÁCE JE V RAJECKEJ LESNEJ. Pracovné miesto obsadzujeme v rámci čerpania dotácií na projekt KaHR – 111SP-1201, preto je potrebné spĺňať špecifické podmienky: – muž vo veku do 29 rokov – evidencia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny minimálne 6 mesiacov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Chceš nabrať ďalšie pracovné skúsenosti a hľadáš stabilnú prácu v perspektívnej spoločnosti? Hľadáme nové posily do nášho tímu v sklade. Čo budeš robiť? Nič zložité: • jazdiť na vysokozdvižnom vozíku, • prijímať, mixovať a vydávať tovar, • pracovať v trojzmennej – nepretržitej prevádzke – ranná, poobedná, nočná zmena (6.00, 14.00, 22.00). PRÁCA NA PRACOVNÚ ZMLUVU priamo pod spoločnosťou! VÝKON PRÁCE JE V RAJECKEJ LESNEJ. Ak Ťa ponuka zaujala neváhaj dlho! Počet voľných pracovných miest je obmedzený.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáš stabilné zamestnanie? My hľadáme nové posily do nášho tímu vo výrobe. Na dlhodobý pracovný pomer na pracovnú zmluvu priamo pod spoločnosťou. • Obsluha strojov a zariadení na výrobu nealkoholických nápojov, • realizácia drobných mechanických opráv na výrobných zariadeniach, • práca na 3 zmeny. VÝKON PRÁCE JE V RAJECKEJ LESNEJ.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií