Ponuky:

Kontrolórka na autokláve

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kontrolórka na autokláve


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výkon kontroly vzhľadu, rozmerov (hrúbky, výšky…) v prípade poklesu dokončených výrobkov. Porovnanie výsledkov s prognózovanými údajmi. – Vedenie záznamov a dokumentácie o realizovaných kontrolách kvality, podávanie informácií o dosiahnutých výsledkoch a záveroch. – Zodpovednosť za kontrolu kvality. – Spolupráca s výrobou pri analýze problémov kvality procesu a pri hľadaní riešenia. – Spolupráca s oddelením riadenia kvality pri spracovávaní pokynov ku kontrole kvality. Pomoc výrobnému oddeleniu v prípade, že vzniknú nejasnosti týkajúce sa kritérií kvality. absolventa mladistvého – motivujúce finančné ohodnotenie – 13-ty plat – prémie – dochádzkový bonus – príspevok na stravu nad rámec zákona – letné a zimné firemné podujatia pre zamestnancov – možnosť kariérneho postupu v rámci spoločnosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :