Ponuky:

Operátor/-ka výroby

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor/-ka výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: 1. Obsluha linky, strojov a zariadení na spracovanie plastov 2. Dodržiavanie príslušných pracovných postupov 3. Vykonávanie drobnej údržby na strojoch, zariadeniach, nástrojoch prisluchájúcich pracovnej pozícii podľa príslušných noriem, interných smerníc a nariadení vedúcich pracovníkov 4. Udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku 5. Kontrolovanie kvality dľa interných smerníc a predpisov 6. Evidencia údajov o výrobe, odpade a.i. podľa firemných požiadaviek 7. Svoju činnosť a nariadenia vykonáva v súlade s pravidlami BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia 8. Ostatné činnosti vykonáva podľa nadriadeného vedúceho absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Finančný manažér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Finančný manažér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – účtovanie faktúr, miezd a iných finančných transakcií, – mesačné uzávierky – kontrola účtovných dokladov, účtovanie opravných položiek, časové rozlíšenie, – mesačné podávanie DPH hlásení, – refakturácie, – zadávanie príkazov pre internetbanking, – evidencia investičného majetku, – príprava správ Intrastatu a iných správ pre externé účely, – pomoc pri uzávierke v mesiaci, vykonanie zúčtovania účtov a ďalších ovládacích prvkov, – bankové výpisy, – vykonávať fakturáciu, zber a vykazovanie podľa konkrétnych termínov, – príprava mesačných / štvrťročných / ročných správ pre materskú spoločnosť, – spravovanie pohľadávok, – finančné plánovanie, – dôkladne a presne uchovávať súbory a dokumentáciu v súlade s politikou spoločnosti a prijatými účtovnými postupmi, – riadenie činnosti finančného úseku spoločnosti, – spracovávanie finančných výsledkov, vypracovávanie finančných výkazov a reportov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Prijmem na TPP samostatnú predavačku do predajne papiernictva v Nitre na Štefánikovej ul. pešej zóne. Práca s pokladňou, predaj, objednávanie tovaru, vybavovanie internetových objednávok z e-shopu – balenie balíkov. Absolventku zaučím. profesný životopis na mail, pohovor si dohodnite telefonicky. Nastup je možný ihneď. absolventa mladistvého
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príjem a výdaj tovaru v predajni stavebnín. Práca s VZV. + zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocná sila do kuchyne

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná sila do kuchyne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocná sila – pomoc v kuchyni pri príprave jedal absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Brigádnik na leto v strojárskej firme

Ponúkame pracovnú pozíciu : Brigádnik na leto v strojárskej firme


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné montážne práce podľa technických výkresov, technologických postupov a pokynov samostatného montéra. Evidencia vlastných montážnych hodín na konkrétnom projekte. – možnosť získať prax v medzinárodnej spoločnosti, – možnosť využitia nemeckého/anglického jazyka, – možnosť výberu modulu dochádzky.
Pracovný pomer: dohoda o brigádnickej práci študentov
Viac informácií

Kuchár, kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár, kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kuchár – príprava jedál (minutky, polievky, polotovary) absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Barman/barmanka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Barman/barmanka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava nápojov v bare, miešané nápoje, káva, obsluha v bare alko a nealko nápoje absolventa + zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor – lakovňa

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor – lakovňa


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Príprava výrobkov k procesu lakovania • Lakovanie výrobkov • Zabezpečenie kvality produktov a procesov v rámci zodpovednosti. • Kontrola a posudzovanie finálneho stavu výrobkov po lakovaní. • Dohľad nad riešením chýb pri lakovaní. • Navrhovanie a sledovanie preventívnych opatrení, riešenie problémov. • Zabezpečovanie tímových riešení interných nezhôd. • Zefektívňovanie výrobných procesov, toku výroby a kvality v rámci zodpovednosti. • Spolupráca pri zavádzaní nových technológií. • Údržba zariadenia lakovacej linky v rámci zodpovednosti lakovača na dennej báze absolventa Práca v zahraničnej spoločnosti Práca v dynamicky sa rozvíjajúcej zahraničnej spoločnosti Možnosť osobného rozvoja a rastu Odborné školenia, kurzy Bezplatné jazykové vzdelávanie Významná dotácia na stravu Doplnkové dôchodkové sporenie – 3% po 6 mesiacoch Bohatý sociálny program
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sociálny pracovník – v rámci národného projektu DEI NSvZ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sociálny pracovník – v rámci národného projektu DEI NSvZ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v DeD na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinu, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä, – vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPODaSK v súlade s účelom neodkladného resp. výchovného opatrenia, – spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení SPODaSK, – sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky sociálnej práce, – sociálna práca pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa, – realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov, – participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a navrhovaní ďalšieho postupu, – spolupráca s ostatnými zamestnancami DeD a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič VZV

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič VZV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca v sklade, manipulácia s VZV
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka, Penzión Podhájska

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka, Penzión Podhájska


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie izieb a spoločných priestorov penziónu. absolventa mladistvého strava a nápoje pre zamestnancov zdarma, flexibilné plánovanie zmien, vhodné aj pre osoby na materskej alebo rodičovskej dovolenke
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Čašník, čašníčka, Brigáda, Penzión Podhájska

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, čašníčka, Brigáda, Penzión Podhájska


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha hostí penziónu a zákazníkov reštaurácie. absolventa mladistvého strava a nápoje pre zamestnancov zdarma, flexibliné plánovanie zmien, odmeny podľa výkonu, vhodné aj pre osoby na materskej alebo rodičovskej dovolenke
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Pomocná kuchárka, Penzión Podhájska

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná kuchárka, Penzión Podhájska


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce v kuchyni penziónu. absolventa mladistvého strava a nápoje pre zamestnancov zdarma, flexibilné plánovanie zmien, odmeny podľa výkonu, vhodné aj pre osoby na materskej alebo rodičovskej dovolenke
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Montér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – montáž a zapájanie telekomunikačných zariadení, anténnych systémov /GSM,LTE/ – montáž oceľových konštrukcií – výškové práce absolventa mladistvého
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovacie a čistiace činnosti v bytoch, domoch, bytových domoch a novostavbách
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Montér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – montáž a zapájanie telekomunikačných zariadení, anténnych systémov /GSM,LTE/ – montáž oceľových konštrukcií – výškové práce
Pracovný pomer: práca na živnosť
Viac informácií

Skladník/picker – super plat, práca len na jednu zmenu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník/picker – super plat, práca len na jednu zmenu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca v areáli JLR. – ľahké manipulačné práce – prebalovanie materiálu – manipulácia s VZV, vykládky kamiónov – zaskladnenie materiálu, – fyzická kontrola dodávky absolventa – Práca len na jednu zmenu – Základná mzda 700 – 837 € – Mesačný príplatok + 5 % – Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom v hodnote 3,38 € – Príplatky za nadčasy od 25 do 75 % Prečo pracovať práve pre nás? – Možnosť čerpania záloh už po prvom týždni – Pomôžeme s vybavovačkami na úradoch práce, prípadne s exekútormi – Osobné stretnutie – Koordinátor na telefóne alebo v závode 5x v týždni
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výroba a výdaj jedál, výroba pizze, pizzerista so zameraním na ruskú kuchyňu. absolventa + zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií