Ponuky:

Upratovačka na operačnej sále

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka na operačnej sále


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Komplexné upratovanie zdravotníckych pracovísk – operačných sál – v zdravotníckom zariadení. Pracovný pomer na dobu určitú počas zastupovania dlhodobej PN. absolventa Práca v stabilnej spoločnosti, podpora odborného vzdelávania, závodné stravovanie, nadštandardná starostlivosť o najbližšiu rodinu bez poplatku.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Zvárač – zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač – zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zváranie dielcov čítanie výkresovej dokumentácie – stabilné pracovné miesto, istota zamestnania v prosperujúcej spoločnosti – zabezpečené stravovanie v areály firmy – zabezpečené ubytovanie v areály firmy – príplatky za prácu nadčas – dobré pracovné prostredie – dobré sociálne prostredie (organizovanie firemných a športových podujatí) – ochranné a pracovné prostriedky zabezpečuje zamestnávateľ – možnosť profesionálneho a odborného rastu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Montážni pracovníci na stavbách

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montážni pracovníci na stavbách


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Montáž stavieb z ľahkej ocele, práca na stavbách v 3 – 4 člennom tíme
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Priehradkový zamestnanec, pošta Trnava 3

Ponúkame pracovnú pozíciu : Priehradkový zamestnanec, pošta Trnava 3


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príjem a výdaj (oznámených) zásielok, príjem a výplata poštových peňažných poukazov, predaj poštových a iných cenín, filatelistického a doplnkového tovaru, tlače, atď., inkasovanie poplatkov za poštové priečinky, príjem médií a zoznamov od zákazníkov na spracovanie, poskytovanie produktov a služieb zmluvných partnerov (napr. výplata dôchodkov a dávok sociálneho zabezpečenia, služby SIPO, RTVS, stávkové služby, predaj žrebov, dobíjanie kariet mobilných operátorov, služby PB, a. s., napr. služba EUROGIRO, výber a výplata peňazí, výkon činností spojených so službami poskytovaných prostredníctvom POS terminálu, atď., výkon pokladničných operácií, vedenie stanovenej evidencie, ponuka produktov a služieb SP, a. s., a jej zmluvných partnerov, poskytovanie informácií o nich, spracovanie prijatých zásielok a pod. Na základe pokynu nadriadeného vedúceho zamestnanca vykonáva činnosti pri priehradke služieb alebo priehradke finančných služieb. Na základe rozhodnutia vedúceho pošty (hlavnej, priradenej) vykonáva činnosti zamestnanca pokladničných služieb alebo pokladníka pošty uvedené na samostatnej karte typovej pozície „Zamestnanec pokladne pošty“ (TP 070639). absolventa – Príspevok na stravovanie, – príspevok pri pracovnom výročí – oceňujeme lojalitu a senioritu zamestnancov, – príspevok na dopravu do zamestnania, – príspevok pri dlhodobej práceneschopnosti, – mimoriadna sociálna výpomoc, – príspevok na rôzne športové a kultúrne podujatie, s cieľom, – podporiť aj mladé rodiny s deťmi, ktorým poskytujeme príspevok pri I. nástupe do školy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ponúkame prácu pre vodičov kamiónu a vodičov dodávky. Prepravovanie a dodávanie tovaru v krajinách EÚ. Riadenie vozidla riadnym a bezpečným spôsobom. Kontrola naloženia vozidla, správne rozdelenie a zabezpečenie nákladu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ponúkame prácu pre vodičov kamiónu a vodičov dodávky. Prepravovanie a dodávanie tovaru v krajinách EÚ. Riadenie vozidla riadnym a bezpečným spôsobom. Kontrola naloženia vozidla, správne rozdelenie a zabezpečenie nákladu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Výrobca zmrzliny

Ponúkame pracovnú pozíciu : Výrobca zmrzliny


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výroba zmrzliny. absolventa hradené ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný robotník na stavbe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný robotník na stavbe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce na stavbách, hlásiť sa v kancelárii prevádzky na Bulharskej ulici 44 v Trnave. absolventa mladistvého Práca v Trnave a okolí do 15 km, dovoz a odvoz na stavbu zabezpečené vozidlami spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Murár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Murár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Murárske práce, murovanie stien a priečok, armovania, betonáže. Práca v Trnave a blízkom okolí do 15 km, rozvozy a dovozy pracovníkov automobilmi spoločnosti HROMEX s.r.o. na stavby a zvoz na Bulharskú 44 v Trnave.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Komplexné upratovanie zdravotníckych pracovísk v zdravotníckom zariadení. absolventa Práca v stabilnej spoločnosti, podpora odborného vzdelávania, závodné stravovanie, nadštandardná starostlivosť o najbližšiu rodinu bez poplatku.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sestra – Detská klinika

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sestra – Detská klinika


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti pacientom. absolventa Garantovaný plat a príplatky na základe Kolektívnej zmluvy, práca v stabilnej spoločnosti, podpora odborného vzdelania, závodné stravovanie a nadštandardná starostlivosť o najbližšiu rodinu bez poplatku.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavačka v záhradnom centre OAZIS – Trnava

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka v záhradnom centre OAZIS – Trnava


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Do nášho týmu, hľadáme uchádzačky na pozíciu predavačka v Záhradnom centre OAZIS, jedna sa o prácu: – Práca na pokladni, – predávanie a doplňovanie tovaru, – starostlivosť o zákazníkov a predajňu, – pracovný čas – 7 denná prevádzka, – prax v odbore nie je nutná, – hlavný pracovný pomer. – stravné lístky
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Správca databáz

Ponúkame pracovnú pozíciu : Správca databáz


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Inštalácia, konfigurácia, prevádzka, zálohovanie, správa, v prípade potreby riešenie obnovy údajov Microsoft SQL Servera a databázových aplikácií na KS v Trnave a okresných súdoch v pôsobnosti KS v Trnave. Správa serverov Microsoft Windows Server, Microsoft Hyper-V, nasadzovanie a testovanie nových verzií aplikácií a podieľanie sa na ich pilotnej prevádzke. Inštalácia a správa MS Windows 7, 10, MS Office, tlačiarní. Zabezpečenie práce súdnych oddelení v niektorých častiach informačného systému, riešenie problémov a požiadaviek užívateľov, školenia užívateľov. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sestra – Detská klinika

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sestra – Detská klinika


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti pacientom. absolventa Garantovaný plat a príplatky na základe Kolektívnej zmluvy, práca v stabilnej spoločnosti, podpora odborného vzdelania, závodné stravovanie a nadštandardná starostlivosť o najbližšiu rodinu bez poplatku.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Prevádzkar gastro zariadenia City Park Trnava

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkar gastro zariadenia City Park Trnava


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: koordinácia a manažovanie prevádzky a personálu vykonávať všetky štandardné činnosti spojené s bezproblémovým chodom prevádzky objednávanie tovaru, vedenie skladu sledovanie a kontrolovanie kvality a množstva dodaného tovaru normovanie zabezpečovanie požadovanej kvality a váhy jedál, zodpovedajúcej príslušným normám plánovanie výroby komunikácia s dodávateľmi a vyjednávanie najvýhodnejších dodávateľských podmienok fyzická kontrola skladových zásob (inventarizácia), vedenie pokladničnej knihy zodpovednosť za vzniknuté manká a škody, hľadenie príčin vzniku a následné zosobňovanie zabezpečovanie dodržiavania maximálneho štandardu poskytovaných služieb a dodržiavanie všetkých bezpečnostných a hygienických noriem podniku dohliada na vykonanie všetkých potrebných opráv a údržby a na udržiavanie strojov a zariadení v dobrom prevádzkovom stave počas zmeny dohliada na dodržiavanie všetkých zdravotných, bezpečnostných, protipožiarnych a hygienických pravidiel, na udržiavanie pracovného prostredia v čistote a v bezpečných podmienkach spolupráca s nadriadeným personálom report nadriadeným osobám (pripomienky, návrhy, inovácie, spätná väzba od zákazníkov) zabezpečuje, aby všetci zamestnanci zmeny boli vybavení osobnými ochrannými prostriedkami aktívne podieľanie sa na riešení problémov vo výrobe podieľanie sa na ďalšom vývoji konceptu dohľad nad administratívou zamestnanie v silnej a stabilnej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou stravné lístky systém zamestnaneckých výhod a zamestnanecké zľavy dlhodobá pracovná perspektíva prémie, odmeny a iné benefity
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Riadiaci pracovník manažér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Riadiaci pracovník manažér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zhotovenie a príprava studených a teplých jedál kórejského typu, to znamená vedomosť prípravy jedla prevažne z morských rýb a veľmi dobre poznať presné postupy varenia podľa kórejskej receptúry, resp. orig. kórejskej kuchyne.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Klientsky a administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Klientsky a administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Komunikácia s klientmi a obchodnými partnermi, spracovanie zložiek a analýz, administratíva. absolventa Aktívna pomoc vedúceho pri zapracovaní, možnosť kariérneho rastu, práca v príjemnom a dynamickom kolektíve, flexibilný pracovný čas, odborné vedomosti a skúsenosti z oblasti financií a manažmentu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník / Čašníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník / Čašníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – obsluha a komunikácia so zákazníkmi reštaurácie – pravidelné vykonávanie inventúry – pravidelná kontrola stavu nápojových lístkov – poskytovanie rád pri výbere jedál a nápojov, prijímanie objednávok, servis a vydávanie pokrmov – vystavovanie účtov zákazníkom – práca s peňažnou hotovosťou – dodržiavanie pracovného poriadku a disciplíny absolventa – práca v príjemnom prostredí a v mladom kolektíve – nadpriemerné finančné ohodnotenie – bezplatné využívanie wellness a fitness v priestoroch hotela – práca pre renomovaný hotel
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Výrobný operátor

Ponúkame pracovnú pozíciu : Výrobný operátor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – 3 zmenná prevádzka (7,5 hod.), – ručné ohýbanie kovových trubiek (brzdové vedenie) – hlavná náplň práce, – obsluha ohýbacích automatov, – manuálna práca, manipulácia s materiálom v prevádzke, – administrácia dokumentov, činnosť podľa zadania nadriadeného, – priebežná kontrola kvality výroby podľa predpísaných štandardov, – vizuálna kontrola, – záznamy práce prostredníctvom terminálu do interného informačného systému. absolventa – Výkonnostné odmeny, – zamestnancom po splnení požiadaviek zaškolenia (6-12 mesiacov) ponúkame pracovnú zmluvu na neurčitý čas.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník / Čašníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník / Čašníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – obsluha a komunikácia so zákazníkmi reštaurácie – pravidelné vykonávanie inventúry – pravidelná kontrola stavu nápojových lístkov – poskytovanie rád pri výbere jedál a nápojov, prijímanie objednávok, servis a vydávanie pokrmov – vystavovanie účtov zákazníkom – práca s peňažnou hotovosťou – dodržiavanie pracovného poriadku a disciplíny absolventa – práca v príjemnom prostredí a v mladom kolektíve – nadpriemerné finančné ohodnotenie – bezplatné využívanie wellness a fitness v priestoroch hotela – práca pre renomovaný hotel
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií