Ponuky:

Referent ekonomického úseku

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Referent ekonomického úseku


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: dohoda o brigádnickej práci študentov
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Jednoduchá manuálna práca. Iba dvojzmenná prevádzka. Nejedná sa o pásovú výrobu. Manipulácia s TV, čím väčší, tým ťažší. Možné robiť nadčasy v prípade záujmu. Kontrola kvality. absolventa dochádzkový bonus až 100 euro mesačne + stravné lístky 4.50 euro + preplácanie nadčasov ponúkame stabilné zamestnanie – možnosť dlhodobej spolupráce doprava do zamestnania zabezpečená zamestnávateľom zadarmo z Nitry a Šali, aj z niektorých okolitých dedín Možnosť ubytovania vo firemnom dome v Nitre – zadarmo + hradené ubytovanie + zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zámočník (SZČO, pracovná zmluva)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zámočník (SZČO, pracovná zmluva)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca podľa technickej výkresovej dokumentácie pre zámočníkov absolventa Pracovná zmluva, práca aj ako SZČO – zaujímavá práca u spoľahlivého zamestnávateľa, – zaujímavé finančné ohodnotenie, – stravovanie v jedálni, – výber zálohy, – zamestnanecké výhody a benefity, – možnosť nadčasov – kariérny rast + hradené ubytovanie + zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný robotník v rastlinnej výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný robotník v rastlinnej výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:  vykonávanie poľnohospodárskej práce pri zakladaní, ošetrovaní a zbere poľnohospodárskych plodín  podľa pokynov nadriadeného pracovníka vykonávanie prác rôznorodého charakteru súvisiace s riešením problematiky genetických zdrojov rastlín  práce spojené s prípravou pokusného materiálu, so zakladaním, ošetrovaním a zberom poľných, skleníkových a laboratórnych pokusov absolventa  podľa kolektívnej zmluvy uplatňuje sa pružné štvortýždňové pracovné obdobie  základný pracovný čas je v pondelok-štvrtok od 9,00 h. do 14,00 h., v piatok a deň, ktorý prechádza dňu štátneho sviatku alebo dňu pracovného pokoja od 13,00 h. pri odpracovaní 5 hodín a dodržaní časového fondu  voliteľný začiatok pracovného času je od 6,00 h. do 9,00 h. a voliteľný koniec pracovného času je v pondelok až štvrtok od 14,00 h. do 18,00 h., resp. v piatok od 13,00 do 18,00 h  organizácia ponúka zaujímavú príležitosť, možnosť odborného rastu a práce v odvetví pôdohospodárskeho výskumu  uplatnenie Vašich vedomostí a skúseností  príjemné pracovné prostredie a firemná kultúra  strava zabezpečená formou Gastro kariet
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Riešiteľ úloh rozvoja vedy a techniky (GB SR)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Riešiteľ úloh rozvoja vedy a techniky (GB SR)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:  samostatné riešenie výskumných projektov v oblasti genetických zdrojov rastlín  výskumná činnosť na projektoch zameraných na ochranu biodiverzity, resp. genetických zdrojov rastlín  vypracovávanie návrhu projektov, metodík a syntéza výsledkov z problematiky genetických zdrojov rastlín  získavanie domácich a zahraničných projektov  spolupráca na vypracúvaní častí súťažných podkladov  aplikovanie výsledkov práce, skúsenosti a možností GB SR v rámci poradenskej činnosti zamestnávateľa  získavanie vlastných zdrojov financovania  publikačná činnosť v domácich a zahraničných periodikách  aktívna účasť na domácich a zahraničných konferenciách, seminároch a kongresoch  organizácia a aktívna účasť na vzdelávacích podujatiach  plnenie ďalších úloh podľa pokynov nadriadeného  odborné vedenie projektového tímu vykonávané zamestnancom  znalosť legislatívy pri výkone práce v oblasti genetických zdrojov rastlín  vykonávanie ostatnej neuvedenej činnosť, ktorou je poverený úsek  podľa kolektívnej zmluvy uplatňuje sa pružné štvortýždňové pracovné obdobie  základný pracovný čas je v pondelok-štvrtok od 9,00 h. do 14,00 h., v piatok a deň, ktorý prechádza dňu štátneho sviatku alebo dňu pracovného pokoja od 13,00 h. pri odpracovaní 5 hodín a dodržaní časového fondu – voliteľný začiatok pracovného času je od 6,00 h. do 9,00 h. a voliteľný koniec pracovného času je v pondelok až štvrtok od 14,00 h. do 18,00 h., resp. v piatok od 13,00 do 18,00 h  5 dní dovolenky naviac z kolektívnej zmluvy  organizácia ponúka zaujímavú príležitosť, možnosť odborného rastu a práce v odvetví pôdohospodárskeho výskumu  osobný PC a služobný mobilný telefón  uplatnenie Vašich vedomostí a skúseností  príjemné pracovné prostredie a firemná kultúra  strava zabezpečená formou Gastro kariet
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Technický pracovník vo výskume

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technický pracovník vo výskume


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:  vykonávanie technických prác súvisiacich s riešením problematiky genetických zdrojov  príprava plánov hnojenia a osevných plánov v experimentálnych činnostiach  príprava plánov chemických postrekov a sledovanie ich účinnosti  sledovanie stavu porastov jednotlivých plodín  zabezpečenie vykonávania pracovných operácií a maloparcelkovej mechanizácie  organizácia práce spojená s prípravou pokusného materiálu, so zakladaním, ošetrovaním a zberom poľných, skleníkových a laboratórnych pokusov  vedenie vegetačných záznamov na poľných, skleníkových a laboratórnych pokusoch  zodpovednosť za včasné materiálne a technické zabezpečenie experimentov  plnenie ďalších úloh podľa pokynov vedúceho odboru  podľa kolektívnej zmluvy uplatňuje sa pružné štvortýždňové pracovné obdobie  základný pracovný čas je v pondelok-štvrtok od 9,00 h. do 14,00 h., v piatok a deň, ktorý prechádza dňu štátneho sviatku alebo dňu pracovného pokoja od 13,00 h. pri odpracovaní 5 hodín a dodržaní časového fondu  voliteľný začiatok pracovného času je od 6,00 h. do 9,00 h. a voliteľný koniec pracovného času je v pondelok až štvrtok od 14,00 h. do 18,00 h., resp. v piatok od 13,00 do 18,00 h  5 dní dovolenky naviac z kolektívnej zmluvy  organizácia ponúka zaujímavú príležitosť, možnosť odborného rastu a práce v odvetví pôdohospodárskeho výskumu  osobný PC  uplatnenie Vašich vedomostí a skúseností  príjemné pracovné prostredie a firemná kultúra  strava zabezpečená formou Gastro kariet
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Záhradník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Záhradník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektromechanik, Sedita Sereď

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektromechanik, Sedita Sereď


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vykonávanie odborných elektrických prác, – oprava, montáž, udržiavanie a manipulácia na elektrotechnických a strojnotechnologických zariadeniach, – prestavenie zariadení, preventívne prehliadky na strojnotechnologických zariadeniach, – odstraňovanie revíznych porúch, – čítanie riadkových schém – technickej dokumentácie, – bežné elektroúdržbárske práce. – Práca najskôr na dobu určitú na 6 mesiacov, následne na dobu neurčitú, – práca v stabilnej – prosperujúcej spoločnosti, – priamo do kmeňového stavu, – ročný dochádzkový bonus 500 eur, – teplá strava zabezpečená v priestoroch firmy, – príspevok na zdravotnú starostlivosť, – bohatý sociálny program (príspevky na dopravu, DDS, regeneráciu, pri významných osobných udalostiach, pri pracovných jubileách, v ťažkých životných situáciách), – firemné podujatia (letná akcia, tímové akcie), – možnosť uchádzať sa o voľné pozície na iných oddeleniach a v administratíve (v rámci celej spoločnosti), – každoročné mzdové prehodnotenie, – poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocnica v kuchyni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocnica v kuchyni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

KUCHÁR

Ponúkame pracovnú pozíciu : KUCHÁR


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca samostatného kuchára v reštaurácii Millenium, priprava medzinarodných jedál, business menu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľ / opatrovateľka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľ / opatrovateľka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práce súviasiace s ošetrovaním chorých a prestárlych obyvateľov zariadenia pre seniorov absolventa mladistvého zdravotne postihnutého
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Fyzioterapeut

Ponúkame pracovnú pozíciu : Fyzioterapeut


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Individuálna a skupinová liečebná telovýchova – špeciálne cvičenia s mobilným a imobilným klientom – vedenie zdravotnej dokumentácie – fyzikálna liečba, elektroliečebné procedúry, magnetoterapia absolventa – práca v príjemnom kolektíve – práca v čistom a modernom prostredí – základná mzda + prémie do 30 % z výšky platu – pravidelné zvyšovanie platu – zabezpečenie školení zamestnancom -možnosť profesijného rastu na vedúceho smeny -stravovanie, ubytovanie zabezpečené + zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotnícky asistent

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotnícky asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práce súvisiace s ošetrovaním chorých a prestárlych obyvateľov zariadenia pre seniorov absolventa mladistvého zdravotne postihnutého
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotná sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: -dávkovanie a podávanie liekov -meranie a zaznamenávanie fyziologických funkcií -vedenie príslušnej dokumentácie -starostlivosť o seniorov -riešenie jednoduchých zdravotných problémov -základná mzda + prémie do 30 % z výšky platu -pravidelné zvyšovanie platu -zabezpečovanie školení zamestnancom -strava a ubytovanie zabezpečené
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Šička odevnej a technickej konfekcie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Šička odevnej a technickej konfekcie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Oddeľovanie a úprava dielov a častí výrobku (strihanie, rezanie, vysekávanie a pod.). – Šitie, prešívanie a zašívanie výrobkov na základných a na špeciálnych šijacích strojoch. – Medzioperačné a konečné žehlenie, zažehlovanie a rozžehlovanie. – Vyrábanie, zdobenie, tvarovanie a ďalšie upravovanie konečného vzhľadu výrobkov. – Jednoduché nastavovanie strojov, výmena nití, ihiel a príslušenstva. – Kontrolovanie správnosti funkcie stroja.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič – chladiarenský náves, SR

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič – chladiarenský náves, SR


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: rozvoz potravín s chladiarenským návesom na území SR, voľné víkendy
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Železiar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Železiar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava materiálu podľa výkresovej dokumentácie, zostavovanie výstuže železobetónových dielcov viazaním.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií