Sociálny pracovník

  • pracovný pomer na neurčitý čas
  • Komárno
  • Uverejnené 8 rokov pred

Bc. Adriana Kováčová referent PaM tel.: +421352433012

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sociálny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Koordinácia profesionálnych rodičov. Vypracovávanie individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa v spolupráci s ostatnými členmi odborného tímu a PR. Poskytovanie sociálneho poradenstva. Zabezpečenie kontaktu dieťaťa s biologickou rodinou. Spolupráca s orgánom SPODaSK a obcou pri koordinovaní sociálneho plánu práce s dieťaťom a rodinou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas

Práca vhodná pre absolventa
Vyžadovaná prax: bez požiadavky na odbornú prax
Zmeny : od 7:00 do 15:00 jednozmenný pracovný režim
Počet ponúkaných pozícií : 1
Pracovná oblasť : Sociálne služby
Ponúkaná mzda : od 485 do 678 € za mesiac

Požiadavky na zamestnanca :


Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca

Vodičské oprávnenie:

Skupina B

Počítače:

Microsoft Word – pokročilá
Microsoft Excel – pokročilá
Internet – pokročilá

Pracovné výhody : ,

Termín výberového konania:
18. 9. 2014
Informácie pre záujemcu:
Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží: a) žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu – č. 4/2014, b) kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, potvrdzujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, c) kópiu výpisu z registra trestov nie staršie ako tri mesiace (predložiť najneskôr deň pred podpísaním pracovnej zmluvy), d) profesijný štruktúrovaný životopis, e) čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až d), f) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je 12.9.2014. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

Kontakt : Bc. Adriana Kováčová referent PaM tel.: +421352433012
Okres : okres Komárno
Pridanie pracovnej pozície :2014-08-22
Dátum nástupu : 1. 10. 2014

Zamestnávateľ :


Zamestnávateľ :

Obchodné meno: Detský domov Komárno
Právna forma: Rozpočtová organizácia
IČO: 35628383
Internetová adresa: www.detskydomovkomarno.sk
Telefón: 0352433011

Charakteristika:

Poskytovanie starostlivosti deťom v detskom domove zriadeného ako Centrum detí.

Adresa:

Mieru 3
94501 Komárno
Slovensko

Adresa zamestnávateľa : Komárno okres Komárno Mieru 3 94501

Sponzorované odkazy :