Pracovník na výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí

Ing. Jana Švecová personalista tel.: +421382442120 fax: 00421387490950

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník na výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: poskytovanie pomoci pri riešení krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, v rodinných vzťahoch, práca v širšom sociálno-pracovnom prostredí, poradenské postupy, preventívne a resocializačné práce s jednotlivcom a skupinou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu

Práca vhodná pre absolventa
Vyžadovaná prax: bez požiadavky na odbornú prax
Zmeny : od 7:00 do 15:00 jednozmenný pracovný režim
Počet ponúkaných pozícií : 1
Pracovná oblasť : Sociálne služby
Ponúkaná mzda : dohodou

Požiadavky na zamestnanca :


Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca
komunikatívnosť ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)

Všeobecné spôsobilosti:

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
osobnostný rozvoj

Počítače:

Microsoft Word – elementárna
Microsoft Excel – elementárna
Microsoft Outlook – elementárna
Microsoft PowerPoint – elementárna
Lotus Notes – elementárna
Internet – elementárna

Ďalšie požiadavky:

znalosť zákonov, zákonč. 305/2005 Z.z o sociálnoprávnej ochrane detí a o soc.kuratele, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine, zákon č. 453/2003 Z.z. o štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti, orientácia v procese rodinnej dynamiky. Požadované doklady treba doložiť najneskôr do 26.8.2014 na adresu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, SNP 151/6, 95801 Partizánske, potrebné doklady: žiadosť do výberového konania, kópiu diplomu, kópiu z výpisu registra trestov, štruktúrovaný životopis, čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti.

Pracovné výhody : ,
Kontakt : Ing. Jana Švecová personalista tel.: +421382442120 fax: 00421387490950
Okres : okres Partizánske
Pridanie pracovnej pozície :2014-08-19
Dátum nástupu : ihneď

Zamestnávateľ :


Zamestnávateľ :

Obchodné meno: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
Právna forma: Rozpočtová organizácia
IČO: 37916459
Telefón: 0387492087

Charakteristika:

Podpora a usmerňovanie ekonomiky

Adresa:

Námestie SNP 151/6
95801 Partizánske
Slovensko

Adresa zamestnávateľa : Partizánske okres Partizánske Námestie SNP 151/6 95801

Sponzorované odkazy :