Pracovník údržby oddelenia logistiky

Mgr. Alena Gajdošová vedúci personálnej skupiny tel.: +421482832160 alena.gajdosova@zvjs.sk

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník údržby oddelenia logistiky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Odstraňovanie porúch a závad na elektrických zariadeniach nízkeho napätia (elektroinštalácia, elektrické rozvody, prípadne jednoduché elektrické spotrebiče), dopĺňanie a rozširovanie existujúcej elektroinštalácie, vykonávanie kontrol elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov, vykonávanie činností súvisiacich s občasnou obsluhou plynovej kotolne ústavu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas

Práca vhodná pre
Vyžadovaná prax: aspoň 2 rokyOsvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Zmeny : Pracovný čas: od 7:00 do 15:00 Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim
Počet ponúkaných pozícií : 1
Pracovná oblasť : Technické a manuálne prierezové zamestnania;Elektrotechnika
Ponúkaná mzda :

Požiadavky na zamestnanca :


Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika;aspoň 2 roky;Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
spoľahlivosť
Ďalšie požiadavky: Odborná spôsobilosť na obsluhu kvapalinových kotlov V. triedy na plynné palivo podľa § 17 ods. 1 písm. a) vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. (kuričský preukaz) – výhodou.

Pracovné výhody : ,
Kontakt : Mgr. Alena Gajdošová vedúci personálnej skupiny tel.: +421482832160 alena.gajdosova@zvjs.sk
Okres : okres Banská Bystrica
Pridanie pracovnej pozície :2017-12-22
Dátum nástupu : 2. 1. 2018

Zamestnávateľ :


Zamestnávateľ : Obchodné meno:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Právna forma:
Rozpočtová organizácia

IČO:
00738310

Internetová adresa:
www.zvjs.sk

Telefón:
+421482832160

Charakteristika:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Adresa:

Komenského 7 97528 Banská Bystrica Slovensko
Adresa zamestnávateľa : Banská Bystrica okres Banská Bystrica Komenského 7 97528

Sponzorované odkazy :