Asistent/Asistentka odboru národných projektov IA MPSVR SR

Bc. Martina Šišková tel.: +421220431511 martina.siskova@ia.gov.sk

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent/Asistentka odboru národných projektov IA MPSVR SR


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – samostatné zabezpečovanie agendy podľa potrieb projektov, – evidencia spisov a pošty, triedenie spisov a pošty medzi pracovníkov projektových tímov, – spolupráca s projektovými manažérmi národných projektov a riadiacim orgánom na riadení projektov, – zabezpečovanie komunikácie medzi projektovými tímami a osobami participujúcimi na realizácií aktivít projektov, príprava stretnutí projektových tímov s osobami participujúcimi na realizácií aktivít projektu a vedenie záznamov z týchto stretnutí, – kontrola dochádzky projektových tímov, – vykonávanie ďalších podporných činnosti v rámci národných projektov. Ponúkaný plat: – motivujúce platové ohodnotenie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu

Práca vhodná pre
Vyžadovaná prax:
Zmeny :
Počet ponúkaných pozícií : 1
Pracovná oblasť : Personalistika, administratíva a služby zákazníkom;Štátna správa
Ponúkaná mzda :

Požiadavky na zamestnanca :


Úplné stredné odborné vzdelanie ;Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)
analytické myslenie precíznosť (presnosť) spoľahlivosť komunikatívnosť asertivita
Počítače: Microsoft Word – pokročilá Microsoft Excel – pokročilá Microsoft Outlook – pokročilá Microsoft PowerPoint – pokročilá Internet – pokročilá Ďalšie požiadavky: Požadované vzdelanie:
– ukončené SŠ vzdelanie s maturitou (ekonomické zameranie), alebo
– ukončené SŠ vzdelanie s maturitou iného ako ekonomického zamerania a preukázateľná skúsenosť s výkonom činnosti v oblasti projektového alebo finančného riadenia v projekte financovanom zo zdrojov EÚ.

Termín nástupu:
– február 2018

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
– analytické myslenie,
– dobré organizačné schopnosti,
– flexibilita,
– zodpovednosť, samostatnosť,
– znalosť anglického jazyka výhodou.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 10.01.2018 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) – iné formáty životopisov nie sú akceptované,
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (min. ukončené SŠ vzdelanie s maturitou – v zmysle časti požadované vzdelanie).

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu:

Martina.Siskova@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR
Nevädzova 5
821 01 Bratislava

s označením „Výberové konanie_AONP“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pracovné výhody : Ponúkaný plat: – motivujúce platové ohodnotenie,
Kontakt : Bc. Martina Šišková tel.: +421220431511 martina.siskova@ia.gov.sk
Okres : okres Bratislava
Pridanie pracovnej pozície :2017-12-27
Dátum nástupu : 1. 2. 2018

Zamestnávateľ :


Zamestnávateľ : Obchodné meno:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Právna forma:
Rozpočtová organizácia

IČO:
30854687

Internetová adresa:
http://www.ia.gov.sk/

Telefón:
02/20431100

Charakteristika:
IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

Adresa:

Špitálska 6 81455 Bratislava-Staré Mesto Slovensko
Adresa zamestnávateľa : Bratislava-Ružinov okres Bratislava Nevädzova 5 82101

Sponzorované odkazy :