Odborný garant komunitného centra

  • pracovný pomer na určitú dobu
  • Martin
  • Uverejnené 4 týždne pred

Ing. Katarína Pacnerová referent ľudských zdrojov tel.: +421434204210 pacnerova@martin.sk

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný garant komunitného centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Odborný garant novovybudovaného komunitného centra na Bambuskách je pracovné miesto vytvorené v rámci realizácie NP Podpora vybraných soc. služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (spolu počet vytvorených pracovných miest 3 – pracovník KC, odborný pracovník KC a odborný garant KC, každé pracovné miesto má zverejnenú svoju ponuku). Odborný garant komunitného centra odborne riadi a koordinuje činnosť KC v organizačnej, metodickej a personálnej oblasti, nastavuje smerovanie činnosti KC v súlade s potrebami komunity, pripravuje nové formy sociálnych služieb, zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie aktivít a činností ako i rozvoj KC, zapája sa do propagácie činnosti KC, zodpovedá za administratívu. Možná perspektíva pokračovania projektu, stabilné sociálne prostredie. Možnosť realizovať svoje predstavy a uplatniť svoje schopnosti v práve sa rozvíjajúcom komunitnom centre.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu

Práca vhodná pre
Vyžadovaná prax: aspoň 3 roky
Zmeny : Pracovný čas: od 7:00 do 15:00 Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim
Počet ponúkaných pozícií : 1
Pracovná oblasť : Sociálne služby
Ponúkaná mzda :

Požiadavky na zamestnanca :


Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika – etika-sociálna práca;Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Právne vedy;Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Pedagogické vedy;Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Psychologické vedy;Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore soc.pr.-sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby;Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálne služby a poradenstvo;aspoň 3 roky
praktické myslenie empatia komunikatívnosť vnútorná stabilita
Vodičské oprávnenie: Skupina B Všeobecné spôsobilosti: vedenie ľudí motivovanie ľudí komunikácia (jednanie s ľuďmi) rozhodovanie Ďalšie požiadavky: Schopnosť zvládať náročné situácie, schopnosť riešiť konflikty, schopnosť rozpoznať konflikt záujmov, záujem vzdelávať sa. V prípade ukončeného vysokoškolského vzdelania II.st. v inom odbore ako Sociálna práca (napr. v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa, št. odbory pedagogického zamerania) musí byť súčasne splnená podmienka, že uchádzač k 1.1.2015 vykonával činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci.

Pracovné výhody : Možná perspektíva pokračovania projektu, stabilné sociálne prostredie. Možnosť realizovať svoje predstavy a uplatniť svoje schopnosti v práve sa rozvíjajúcom komunitnom centre.,Termín výberového konania:15. 1. 2018Informácie pre záujemcu:Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími dokladmi je potrebné doručiť na Mestský úrad Martin do 10. januára 2018 do 12,00 h. Všetky podmienky výberového konania sú uverejnené v oznámení na internetovej stránke www.martin.sk. Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky a doručia všetky požadované doklady. V prípade potreby je možné kedykoľvek obrátiť sa na kontaktnú osobu p. Pacnerovú, tel.: 0905 735 336
Kontakt : Ing. Katarína Pacnerová referent ľudských zdrojov tel.: +421434204210 pacnerova@martin.sk
Okres : okres Martin
Pridanie pracovnej pozície :2017-12-29
Dátum nástupu : 1. 2. 2018

Zamestnávateľ :


Zamestnávateľ : Obchodné meno:
Mesto Martin

Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

IČO:
00316792

Internetová adresa:
www.martin.sk

Telefón:
+421434204210

Charakteristika:
Mesto Martin je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky zriadený zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.

Adresa:

Nám. S. H. Vajanského 1 03649 Martin Slovensko
Adresa zamestnávateľa : Martin okres Martin Bambusky 11195 03601

Sponzorované odkazy :