Robotník VZV

Mgr. Lucia Kliková Vedúci personálneho oddelenia tel.: +421903228111 fax: +421250206815 lucia.klikova@fcc-group.sk

Ponúkame pracovnú pozíciu : Robotník VZV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vývoz klietkových paliet/odpadových nádob pomocou VZV od výrobnej linky a ich vyprázdnenie do kontajnera, – vývoz nádob s nebezpečným odpadom do medziskladu NO, – udržiavanie poriadku a čistoty v okolí kontajnerov a na pracovisku, – zber, separácia a lisovanie jednotlivých druhov odpadov a druhotných surovín v rámci projektu, zmluvy a pokynov nadriadeného, – vedenie evidencie množstiev odpadov a druhotných surovín, – dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v zmysle platných právnych predpisov a Pracovného poriadku zamestnávateľa, – používať a udržiavať pracovný odev a osobné ochranné pomôcky v čistom stave, – pracovná doba: pondelok až piatok – dve zmeny 6:00-14:00, 14:00-22:00, nedeľa jedna zmena 6:00-14:00. absolventa – zázemie nadnárodnej spoločnosti, – 13. Mzda za hospodársky a konsolidovaný výsledok spoločnosti, – príplatky nad rámec zákona za prácu v sobotu, v nedeľu a prácu vo sviatok, – príspevky zo Sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily, zdravotnú starostlivosť, pri pracovných a životných jubileách, – stravný lístok nad rámec zákona a ďalší stravný lístok pri zmene dlhšej ako 11 hodín.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu

Práca vhodná pre absolventa;- zázemie nadnárodnej spoločnosti,; – 13. Mzda za hospodársky a konsolidovaný výsledok spoločnosti,; – príplatky nad rámec zákona za prácu v sobotu, v nedeľu a prácu vo sviatok,; – príspevky zo Sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily, zdravotnú starostlivosť, pri pracovných a životných jubileách,; – stravný lístok nad rámec zákona a ďalší stravný lístok pri zmene dlhšej ako 11 hodín.
Vyžadovaná prax:
Zmeny : Práca na zmeny: dvojzmenný pracovný režim Nočná práca: áno
Počet ponúkaných pozícií : 3
Pracovná oblasť : Odpadové hospodárstvo a životné prostredie;Logistika, skladovanie a poštové služby
Ponúkaná mzda :

Požiadavky na zamestnanca :


Stredné odborné vzdelanie ;Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Pracovné výhody : – zázemie nadnárodnej spoločnosti, – 13. Mzda za hospodársky a konsolidovaný výsledok spoločnosti, – príplatky nad rámec zákona za prácu v sobotu, v nedeľu a prácu vo sviatok, – príspevky zo Sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily, zdravotnú starostlivosť, pri pracovných a životných jubileách, – stravný lístok nad rámec zákona a ďalší stravný lístok pri zmene dlhšej ako 11 hodín.,
Kontakt : Mgr. Lucia Kliková Vedúci personálneho oddelenia tel.: +421903228111 fax: +421250206815 lucia.klikova@fcc-group.sk
Okres : okres Kysucké Nové Mesto
Pridanie pracovnej pozície :2017-12-29
Dátum nástupu : ihneď

Zamestnávateľ :


Zamestnávateľ : Obchodné meno:
FCC Slovensko, s.r.o.

Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO:
31318762

Internetová adresa:
www.fcc-group.sk

Telefón:
+421250206837

Charakteristika:
FCC Environment na Slovensku poskytuje široké spektrum riešení nakladania s odpadmi pre obce a mestá, priemyselných, komerčných a obchodných zákazníkov ako aj pre logistické centrá a pre domácnosti a živnostníkov.

K dispozícii má rozsiahly vozový park nákladných vozidiel, špeciálnych vozidiel určených na prepravu rôznych druhov odpadov, vysoko moderné zvozové a kontajnerové systémy, vlastné recyklačné a zhodnocovacie prevádzky spolu s odbornými a kompetentnými konzultačnými a poradenskými servisnými centrami.

Pre nás v FCC Environment CEE, predtým .A.S.A., je naše motto „Service for the Future“, naše poslanie. Preverená kvalita služieb a investície do čistých technológií, ktoré zaistia kvalitu životného prostredia pre súčasné i budúce generácie tým, že minimalizujeme dopady na životné prostredie.

Adresa:

Bratislavská 18 90051 Zohor Slovensko
Adresa zamestnávateľa : Kysucké Nové Mesto okres Kysucké Nové Mesto Ul. Dr. G. Schaefflera 1 02401

Sponzorované odkazy :