Prevádzkový elektrikár

Ing. Andrea Kováčová Manažér ľudských zdrojov tel.: +421903437466 andrea.kovacova@strabag-pfs.sk

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: 1. Vykonávať elektrikárske a údržbárske práce – denná údržba. 2. Vykonávať práce na el. zariadeniach za vypnutého stavu, v blízkosti zariadenia pod napätím, vrátane bleskozvodov. 3. Zabezpečovať obsluhu, údržbu, prevádzku a opravy na zariadeniach technických nachádzajúcich sa u klienta. 4. Odstraňovať drobné závady na technických zariadeniach elektrických z odborných prehliadok, skúšok a revízií v stanovených termínoch a v kvalite požadovanej príslušnými normami STN a predpismi. 5. Zabezpečovať dennú údržbu budovy (drobné elektrikárske práce, údržbárske práce, …) 6. Odstraňovať nedostatky nahlásených zodpovedným pracovníkom klienta. 7. Pravidelne 1-krát mesačne odpisovať stavy samostatných a podružných meračov elektrickej energie, vody, plynu a tepla. 8. Viesť predpísanú dokumentáciu o vykonávaných údržbárskych a opravárenských prácach, viesť pracovné výkazy. 9. Výkon pracovnej pohotovosti (pasívnej). – Stravné poukážky. – 2 dni dovolenky navyše. – Doplnkové dôchodkové sporenie s príspevkom zamestnávateľa. – Predĺženie pracovného pomeru na dobu neurčitú.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu

Práca vhodná pre
Vyžadovaná prax: aspoň 3 rokyOsvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)Osvedčenie o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu kotlov podľa vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 75/1996 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach (§ 14 ods. 1 písm. e)
Zmeny : Pracovný čas: od 7:00 do 15:30 Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim
Počet ponúkaných pozícií : 1
Pracovná oblasť : Elektrotechnika;Stavebníctvo
Ponúkaná mzda : dohodou

Požiadavky na zamestnanca :


Stredné odborné vzdelanie v odbore elektronik;aspoň 3 roky;Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1);Osvedčenie o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu kotlov podľa vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 75/1996 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach (§ 14 ods. 1 písm. e)
spoľahlivosť komunikatívnosť
Vodičské oprávnenie: Skupina B Všeobecné spôsobilosti: samostatnosť manuálna zručnosť Ďalšie požiadavky: – Platné osvedčenie elektro, min. § 22 podmienkou.
– Kuričský preukaz výhodou.

Pracovné výhody : – Stravné poukážky. – 2 dni dovolenky navyše. – Doplnkové dôchodkové sporenie s príspevkom zamestnávateľa. – Predĺženie pracovného pomeru na dobu neurčitú.,
Kontakt : Ing. Andrea Kováčová Manažér ľudských zdrojov tel.: +421903437466 andrea.kovacova@strabag-pfs.sk
Okres : okres Bratislava
Pridanie pracovnej pozície :2018-01-03
Dátum nástupu : ihneď

Zamestnávateľ :


Zamestnávateľ : Obchodné meno:
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.

Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO:
36361127

Internetová adresa:
andrea.kovacova@strabag-pfs.sk

Telefón:
+421903437466

Charakteristika:
STRABAG Property and Facility Services s.r.o. je poskytovateľom služieb pre všetky činnosti súvisiace so všetkými typmi nehnuteľností. Do servisného portfólia patrí real estate management (zahŕňajúc komerčný facility management, správu priestorov, nájmy a prenájmy), technický a infraštruktúrny facility management.

Adresa:

Dunajská 32 81785 Bratislava-Staré Mesto Slovensko
Adresa zamestnávateľa : Bratislava-Pod.Biskup. okres Bratislava Vlčie hrdlo 0 82107

Sponzorované odkazy :