Šéfkuchár

Táto ponuka už nieje aktuálna

Patrik Slivarich manager tel.: +421917236433 zivotopis@kariera-praca.sk

Ponúkame pracovnú pozíciu : Šéfkuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Pripravuje pokrmy s vysokým dôrazom na estetickú stránku servírovania, – dohliada na chod prevádzky, – vytvára ponuku na karte a vo vitrínach (rýchle menu, zážitkové menu, akcie, kombinácie), – vytvára recepty pre Menu, – koordinuje a dohliada na objednávky surovín a polotovarov pre výrobu jedál, – manipulácia a skladovanie surovín a polotovarov pre výrobu jedál, – kontroluje čerstvosť a dodržiavanie správnych postupov, zodpovedá za prebrané suroviny, – mesačné inventúry, práca s pokladničným systémom. Benefity ponúkané spoločnosťou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas

Práca vhodná pre
Vyžadovaná prax: aspoň 1 rok
Zmeny : Práca na zmeny: dvojzmenný pracovný režim
Počet ponúkaných pozícií : 4
Pracovná oblasť : Gastronómia
Ponúkaná mzda : dohodou

Požiadavky na zamestnanca :


Stredné odborné vzdelanie ;Úplné stredné odborné vzdelanie ;aspoň 1 rok

Cudzie jazyky: slovenský – pokročilá: B1 a B2 Ďalšie požiadavky: Požadujeme: prax min. 3 roky na obdobnej pracovnej pozícii, manažérske schopnosti, schopnosť viesť a motivovať zamestnancov, profesionálny a zodpovedný prístup k práci, dobré komunikačné schopnosti, lojálnosť, časovú flexibilitu, bezúhonnosť, profesionálne vystupovanie.

Ďalšie požiadavky na pracovníka:
Dobrovoľne udeľuje spoločnosti M.S.LEM, s.r.o., Pri Trati 25A,821 06 Bratislava IČO: 504 654 22, súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti M.S.LEM, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami M.S.LEM, s.r.o. za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom keď mi spoločnosť M.S.LEM, s.r.o. sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi M.S.LEM, s.r.o. a budúcim zamestnávateľom, alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu, alebo uplynutí lehoty, alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť M.S.LEM, s.r.o. osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť M.S.LEM, s.r.o. ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny “ Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb, či prieskumov spoločnosti M.S.LEM, s.r.o. v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii.
Kontakt
M.S.LEM, s.r.o.
Životopis posielajte na mail : zivotopis@kariera-praca.sk

Pracovné výhody : Benefity ponúkané spoločnosťou.,
Kontakt : Patrik Slivarich manager tel.: +421917236433 zivotopis@kariera-praca.sk
Okres : okres Bratislava
Pridanie pracovnej pozície :2018-01-28
Dátum nástupu : ihneď

Zamestnávateľ :


Zamestnávateľ : Obchodné meno:
M.S.LEM, s.r.o.

Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO:
50465422

Telefón:
+421911229650

Charakteristika:
Obchodná spoločnosť, BOZP, OPP a PZS

Adresa:

Pri Trati 11957/25A 82106 Bratislava-Pod.Biskup. Slovensko
Adresa zamestnávateľa : Bratislava-Pod.Biskup. okres Bratislava Pri Trati 11957/25A 82106

Sponzorované odkazy :