Referent režimu

Táto ponuka už nieje aktuálna
  • pracovný pomer na neurčitý čas
  • Ilava
  • Uverejnené 2 mesiace pred

Ing. Renata Jungová vedúca personálnej skupiny tel.: +421422831160 jungovar@zvjs.sk

Ponúkame pracovnú pozíciu : Referent režimu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zabezpečovanie režimovej činnosti pre odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody (služobný pomer podľa zákona 73/1998 Z. z. o štátnej službe, práca v uniforme a so zbraňou). absolventa cca po 5 mesiacoch možnosť priznania príplatku za nerovnomernosť vo výške 100,- €, možnosť zvýšenia platovej triedy, po skúšobnej dobe priznanie osobného príplatku, v stálej štátnej službe priznanie príspevku na bývanie, 6 týždňov dovolenky bez ohľadu na vek, 1 týždeň dodatkovej dovolenky, preventívna rehabilitácia v trvaní 14 dní, pravidelný príjem, garancia platového rastu, možnosť poskytnutia prechodného ubytovania v ubytovni pre príslušníkov a zamestnancov zboru, možnosť pridelenia rekreácie v rekreačnom zariadení zboru, stravovanie v stravovacom zariadení priamo v ústave – cena stravného lístka 0,30 centov, posilňovňa a krytá športová hala priamo v ústave Ilava
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas

Práca vhodná pre absolventa;cca po 5 mesiacoch možnosť priznania príplatku za nerovnomernosť vo výške 100,- €, možnosť zvýšenia platovej triedy, po skúšobnej dobe priznanie osobného príplatku, v stálej štátnej službe priznanie príspevku na bývanie, 6 týždňov dovolenky bez ohľadu na vek, 1 týždeň dodatkovej dovolenky, preventívna rehabilitácia v trvaní 14 dní, pravidelný príjem, garancia platového rastu, možnosť poskytnutia prechodného ubytovania v ubytovni pre príslušníkov a zamestnancov zboru, možnosť pridelenia rekreácie v rekreačnom zariadení zboru, stravovanie v stravovacom zariadení priamo v ústave – cena stravného lístka 0,30 centov, posilňovňa a krytá športová hala priamo v ústave Ilava
Vyžadovaná prax:
Zmeny : Práca na zmeny: nepretržitý pracovný režim Nočná práca: áno
Počet ponúkaných pozícií : 3
Pracovná oblasť : Ozbrojené sily a zbory, hasiči, SBS a podobní pracovníci
Ponúkaná mzda : od 818 € za mesiac

Požiadavky na zamestnanca :


Úplné stredné odborné vzdelanie ;Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)
pozornosť spoľahlivosť komunikatívnosť sebaovládanie
Všeobecné spôsobilosti: fyzická zdatnosť Ďalšie požiadavky: Vek minimálne 21 rokov, štátne občianstvo SR, bezúhonnosť, zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na výkon služby, ovládanie štátneho jazyka, trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, apolitickosť, zákaz inej zárobkovej činnosti ku dňu prijatia.

Pracovné výhody : cca po 5 mesiacoch možnosť priznania príplatku za nerovnomernosť vo výške 100,- €, možnosť zvýšenia platovej triedy, po skúšobnej dobe priznanie osobného príplatku, v stálej štátnej službe priznanie príspevku na bývanie, 6 týždňov dovolenky bez ohľadu na vek, 1 týždeň dodatkovej dovolenky, preventívna rehabilitácia v trvaní 14 dní, pravidelný príjem, garancia platového rastu, možnosť poskytnutia prechodného ubytovania v ubytovni pre príslušníkov a zamestnancov zboru, možnosť pridelenia rekreácie v rekreačnom zariadení zboru, stravovanie v stravovacom zariadení priamo v ústave – cena stravného lístka 0,30 centov, posilňovňa a krytá športová hala priamo v ústave Ilava,
Kontakt : Ing. Renata Jungová vedúca personálnej skupiny tel.: +421422831160 jungovar@zvjs.sk
Okres : okres Ilava
Pridanie pracovnej pozície :2018-02-02
Dátum nástupu : ihneď

Zamestnávateľ :


Zamestnávateľ : Obchodné meno:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Právna forma:
Rozpočtová organizácia

IČO:
00738344

Internetová adresa:
www.zvjs.sk

Telefón:
+421422831160

Charakteristika:
Výkon štátnej služby príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Adresa:

Mierové námestie 1 01917 Ilava Slovensko
Adresa zamestnávateľa : Ilava okres Ilava Mierové námestie 1 01917

Sponzorované odkazy :