Sociálny pracovník/ Sociálna pracovníčka na sídlisku

  • pracovný pomer na neurčitý čas
  • Bratislava
  • Uverejnené 3 týždne pred

Bc. Nikoleta Bedušová bedusova@ozodyseus.sk tel.: +421252494344

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sociálny pracovník/ Sociálna pracovníčka na sídlisku


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – poskytovanie sociálneho poradenstva v rámci komplexných poradenských služieb, – podpora programu výmeny striekačiek v rámci centra pre ľudí, ktorí užívajú drogy alebo pracujú v sexbiznise, – poradenstvo a pomoc pri vyhľadávaní detoxikácie, ústavnej liečby, resocializácie, resp. zmierňovanie rizík spojených s užívaním drog, – sprevádzanie klientov/ky do iných zariadení (úrady, lekári/ky), – tímové plánovanie finančných aj nefinančných opatrení na komplexnú pomoc klientovi a jeho rodine a zabezpečenie previazania s individuálnym resocializačným plánom klienta, – zvyšovanie finančnej gramotnosti so zameraním sa na oddlžovanie, – overovanie skutočností rozhodujúcich pre vznik a trvanie nároku na dávky, – výkon sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou v ich prirodzenom prostredí, otvorenom prostredí, výkon sociálnej práce s plnoletou fyzickou osobou a jej rodinou v ich prirodzenom prostredí a otvorenom prostredí, – vyhotovenie a vyhodnocovanie plánu činnosti s klientom (ktorý je v súlade s plánom sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ak tento plán vypracúva orgán SPODaSK v spolupráci s prijímateľom resp. partnerom), – výkon opatrení v rámci sídliska na ulici a v širšej komunite, – spolupráca s inými pomáhajúcimi inštitúciami a tímom, – administratívna práca súvisiaca s výkonom opatrení. podpora účasti na pravidelnej individuálnej a skupinovej supervízii, podpora zo strany tímu a koordinátorky, možnosť využívať odbornú knižnicu združenia a podpora osobného a profesionálneho rastu, možnosť pracovať v mladom a priateľskom kolektíve, príležitosť pracovať v organizácii s dlhodobými skúsenosťami a oceneniami, know-how zo zahraničia a prepojením na medzinárodné siete
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas

Práca vhodná pre
Vyžadovaná prax:
Zmeny :
Počet ponúkaných pozícií : 1
Pracovná oblasť : Sociálne služby
Ponúkaná mzda : od 741 € za mesiac

Požiadavky na zamestnanca :


Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca

Vodičské oprávnenie: Skupina B Všeobecné spôsobilosti: komunikácia (jednanie s ľuďmi) Cudzie jazyky: anglický – pokročilá: B1 a B2 Ďalšie požiadavky: – znalosť anglického jazyka na úrovni mierne pokročilý (B1), ochota vzdelávať sa zo zahraničných zdrojov je viac než dôležitá,
– prax (rátame aj dobrovoľnícku),
– akceptácia ľudí, ktorí užívajú drogy či pracujú v sexbiznise
– komunikatívnosť a dobré poradenské zručnosti
– aspoň základný prehľad o problematike užívania drog, závislosti a sexbiznisu,
– prehľad o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele,
– túžba vzdelávať sa, osobne a profesionálne rásť,
– flexibilita, ochota pracovať v ranných, poobedných aj večerných hodinách,
– schopnosť tímovej spolupráce.

Pracovné výhody : podpora účasti na pravidelnej individuálnej a skupinovej supervízii, podpora zo strany tímu a koordinátorky, možnosť využívať odbornú knižnicu združenia a podpora osobného a profesionálneho rastu, možnosť pracovať v mladom a priateľskom kolektíve, príležitosť pracovať v organizácii s dlhodobými skúsenosťami a oceneniami, know-how zo zahraničia a prepojením na medzinárodné siete,Informácie pre záujemcu:Ak máš o prácu v OZ Odyseus záujem, pošlite nám, prosím, svoj životopis a motivačný list, kde uvediete, prečo chcete práve u nás a na danej pozícii pracovať. Odporúčame spomenúť aj tvoje predchádzajúce skúsenosti, ktoré u nás môžeš zužitkovať. Všetko nám pošlite e-mailom najneskôr do 11.3.2018 na bedusova@ozodyseus.sk.
Kontakt : Bc. Nikoleta Bedušová bedusova@ozodyseus.sk tel.: +421252494344
Okres : Bratislava
Pridanie pracovnej pozície :2018-02-25
Dátum nástupu : ihneď

Zamestnávateľ :


Zamestnávateľ : Obchodné meno:
Občianske združenie Odyseus

Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.)

IČO:
31788734

Internetová adresa:
www.odyseus.org

Telefón:
+421252494344

Charakteristika:
OZ Odyseus vzniklo v roku 1997, odkedy sa podieľa na zachovávaní ľudských práv a skvalitňovaní života ohrozených komunít a to najmä osôb užívajúcich drogy, osôb pracujúcich v sex-biznise, detí a mladých ľudí s nedostatočným prístupom k službám a informáciám a tým prispieva k ich rovnocennému postaveniu v spoločnosti.

Adresa:

Haanova 10 85223 Bratislava-Petržalka Slovensko
Adresa zamestnávateľa : SlovenskoBratislavaBratislava-PetržalkaHaanova 1085223

Sponzorované odkazy :