Ponuky:

Murár – zatepľovač

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Murár – zatepľovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zatepľovacie práce
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúci prevádzky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci prevádzky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykladanie a nakladanie materiálu z kamiónovej dopravy pomocou vysokozdvižného vozíka. Naskladňovanie a vyskladňovanie materiálu. Spracovanie materiálu. Organizácia ľudí a práce. Riadenie celej prevádzky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Programátor CNC strojov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Programátor CNC strojov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – miesto vytvorené v rámci projektu XXI/B – podpora vytvárania pracovných miest, uchádzač evidovaný 3 mes. do 29 rokov – prekreslenie výkresovej dokumentácie do programu páliaceho automatu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúci údržby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci údržby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Riadenie a koordinácia činností zamestnancov údržby v súlade s plánom údržby. – Koordinácia prác a dozeranie dodávateľských organizácií, fyzický výkon údržby na spracovaných zariadeniach a objektoch vrátane areálov. – Kontrola bezpečnosti práce a technologických predpisov a používanie pridelených OOPP na pracovisku. – Spracováva plány opráv a údržby jednotlivých zariadení a spotreby ND. – Zadáva požiadavky na nákup ND, náradia, OOPP pre potreby oddelenia SZF. – Pripravuje podklady pre spracovanie plánu na reprodukciu ZF. – Odoberá ND, náradie a OOPP zo skladov MTZ pre potreby oddelenia. – Zabezpečuje a kontroluje údržbu vykonávanú dodávateľsky. – Zabezpečuje odstránenie zistených závad po revíziách. – Plní všetky ďalšie nariadenia a príkazy nadriadených, zabezpečuje plnenie operatívnych úloh. – Zabezpečuje montáž výrobných liniek podľa plánu výroby a pokynov TPV. – Zodpovedá za hospodárne využitie materiálu, energie, náradia a OOP. Zabraňuje jeho neoprávnenému použitiu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Technológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Príprava pracovných postupov pre nové výrobky. – Optimalizácia technologických postupov. – Vytváranie a spracovanie kusovníkov. – Zodpovednosť za zvolené pracovné postupy a parametre z hľadiska požadovaných výrobných parametrov. – Prejednávanie externej kooperácie z hľadiska technológie. – Určovanie strojov, zariadení a nástrojov pre konkrétnu výrobu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: elektromontážne práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič, strojník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič, strojník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vodič nákladného vozidla, stavebný robotník.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Riadiaci pracovník – Prievidza

Ponúkame pracovnú pozíciu : Riadiaci pracovník – Prievidza


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vedenie tímu, tvorba finančných plánov, komunikácia s obchodnými partnermi. Tieto úlohy plní pracovník obchodného oddelenia úplne samostatne alebo z väčšej časti samostatne.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúci obchodného oddelenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci obchodného oddelenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vedenie obchodného oddelenia a práca s klientom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Murár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Murár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: stavebné, prevažne buracie prace
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obchodný manažér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný manažér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Budovanie a udržiavanie vzťahov s existujúcimi zákazníkmi, vyhľadávanie a nadväzovanie nových obchodných vzťahov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií