Ponuky:

Vodič VZV

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič VZV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zabezpečuje prísun materiálu a polovýrobkov na jednotlivé pracovné stanovištia – odvoz polovýrobkov do medzioperačného skladu – udržiavanie poriadku v skladovacích priestoroch
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Process Engineer – 3D (CREO) / SAP BOM / Industrialization

Ponúkame pracovnú pozíciu : Process Engineer – 3D (CREO) / SAP BOM / Industrialization


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Efficient capacity and materials planning. Internal industrialization and optimilazation IT optimization tools and connection to the entire ordering process Guidance in the development and implementation Monitoring of production costs Organization and optimization of work processes and workspace Time management Programming and adjustment of CAM, Nesting / CREO – 3D Modeling Good cooperation with all departments Working in project groups.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Montážny a servisný technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montážny a servisný technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Základné znalosti montáže telekomunikačných zariadení, stožiarov, atď. Samostatné vykonávanie servisu IT v našom servisnom stredisku aj u zákazníkov. Komunikácia s klientmi, návrh a aplikácia IT riešení. Riešenie desktopových operatívnych požiadaviek zákazníkov. Komunikácia so zákazníkom pri oprave a údržbách – ide najmä o vysvetlenie poruchy a obhájenie svojej práce vo vzťahu ku klientovi. Konfigurácia zariadení (router, switch,…). Výstavba sietí, pripájanie a servis koncových užívateľov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúci predajne potravín Zavar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci predajne potravín Zavar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Zabezpečovanie chodu prevádzky • Vedenie kolektívu zamestnancov • Objednávanie tovarov • Optimalizácia skladových zásob • Ochrana majetkových hodnôt • Odvod tržieb • Optimalizácia nákladov • Práca na PC • Riešenie reklamácií
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič vysokozdvižného vozíka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič vysokozdvižného vozíka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zmenová práca v logistike na dekadencii, rozbaľovanie a príprava dielov na vozíky a následne rozvážanie poľa rozpisu na linky – tzv. vláčik.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Poisťovací poradca senior

Ponúkame pracovnú pozíciu : Poisťovací poradca senior


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Uzatváranie poistných zmlúv, budovanie a riadenie tímu poisťovacích poradcov, správa kmeňa existujúcich klientov, plnenie obchodných plánov a cieľov spoločnosti, pravidelné obchodné a prezentačné aktivity s klientmi na dennej báze, reporting denných činností nadriadenému manažérovi, poskytovanie klientského servisu na pobočke, predaj dôchodkových, investičných, bankových a poistných produktov, súčasťou práce je aj poradenská činnosť v oblasti financií, možnosť kariérneho rastu, atraktívne benefity podmienené výkonom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

finančná účtovníčka, asistentka ekonomky

Ponúkame pracovnú pozíciu : finančná účtovníčka, asistentka ekonomky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: učtovanie faktúr, vnútropodnikové rozbory, korešpodencia, ostatné práce podľa pokynov nadriadeného, spolupráca s ostatnými úsekmi
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií